Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antalya Kent Merkezindeki Birinci Basamak Hekimlerinin Advers İlaç Reaksiyonu Bildirimi Hakkındaki Bilgi Tutum Davranışlarının ve Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-3646, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Migrende Nosiseptin ve Anandamid Düzeylerinin Atak Sıklığı ve Analjezik Aşırı Kullanımı ile İlişkisi", BAP Y.Lisans, TTU-2018-3695, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Masitinibin In Vitro Koşullarda Kültüre Edilen İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mast Hücresi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, TYL-2018-3966, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Vazoaktif İntestinal Peptidin Amyotrofik Lateral Skleroz Mutasyonlu IPS Hücrelerinden Elde Edilen Motor Nöronlar Üzerindeki Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TKA-2018-3933, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Keep Lab Safety Keep You Healthy", AB Destekli Diğer Projeler, 2017-1-TR01-KA202-046148, Yönetici, Devam Ediyor
"Pseudomonas Aeruginosa Kökenlerinde Lipid Metabolizması ve Antibiyotik Direncinde Rol Alan acpP ve mexA Genlerinin Niozomal Antisens Oligonükleotitler ile Susturulması", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alopesi Areata Hastalarında Difenilsiklopropenon (DCP) ile Kontakt İmmünoterapi Tedavisi ve Bu Tedavinin IL-17 Protein Düzeylerine Etkisi", BAP Diğer, 2013.04.0103.012, Araştırmacı, Devam Ediyor
"‘Gen Aktarımı Amacıyla Katyonik Katı Lipid Nanopartiküllerin Geliştirilmesi ve Transfeksiyon Etkinliklerinin Belirlenmesi’", TÜBITAK Projesi, 110S020, Araştırmacı, 2012
"‘Gen Tedavisi Amacıyla DNA Yüklü Katı-Lipit Nanopartikül Formülasyonlarının Hazırlanması’", BAP Y.Lisans, 09/ECZ/011, Araştırmacı, 2010
"’Gen Tedavisine Yönelik Viral Olmayan DNA Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi’", BAP Arastırma Projesi, 08/ECZ/017, Yönetici, 2011
"‘Harmonisation and Implementation of the Directive on Biocidal Products’ ", Diğer Projeler, TR/2004/IB/EN/03, Uzman, 2007
"‘Plazmit DNA içeren Aşı ve Gen İlaçların Geliştirilmesi’ ", BAP Arastırma Projesi, 03 D10 301 001, Araştırmacı, 2004
"‘Biyoteknoloji ürünü protein ve gen ilaçların hazırlanması amacıyla, protein ekspresyonu yapan genlerin transformasyon ve transfeksiyonunu sağlayan taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi’ ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 01K 120 680, Araştırmacı, 2004
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Demir Dora D,Kocagöz T., Öner F., "Bakteri Transformasyon Kiti", TÜRKIYE, Patent, TR 1999 01199 B, Mayıs 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi