Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"KARANFİLİN VERİM BİLEŞENLERİ VE BİTKİ BESİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE ÇİNKO VE SİTOKİN UYGULAMALARININ ETKİLERİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3246, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya Koşullarında Kesme Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L) Farklı Ekim Tarihlerinin ve Aralıklarının Gelişme Verim ve Vazo Ömrü Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3669, Yönetici, Devam Ediyor
"Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilecek Allium ampeloprasumun İn Vivo ve İn Vitro Koşullarda Çoğaltım Olanaklarının Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3467, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya Florasında Bulunan Dianthus orientalis Adams. (Karanfil) Türünün Bazı Fizyolojik ve Genetik Özelliklerinin Saptanması ve Kültüre Alınması Üzerine Bir Araştırma", BAP Doktora, 2001.01.0121.039, Araştırmacı, 2004
"Antalya Florasında Bulunan Üç Dianthus (Karanfil) Türünün Kültüre Alınması ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-2001.K.20150., Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi