Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hazar D., Baktır İ., "Effects Of Pre-Sowing Treatments And Growing Media On Germination Of Dianthus Orientalis Adams. Seeds", Acta Horticulturae , vol.1, no.1002, pp.109-114, 2013
Hazar D., Baktir İ., "Effects Of Temperatures, Growing Media And Seed Age On Germination Of Dianthus Calocephalus Boiss. Seeds", Acta Horticulturae, no.937, pp.421-425, 2012
Hazar D., Baktir İ., "Graft Compatibility Between Two Cut Rose Cultivars And A Dogrose (Rosa Canina L.) Rootstock", Acta Horticulturae, no.690, pp.143-147, 2005
Baktir İ., Hazar D., "Possible Uses Of Dogrose Branches And Rose Hips For Ornamental Purposes", Acta Horticulturae , no.690, pp.97-99, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hazar D., Bora Ö.F., "Küpe çiçeğinde (Fuchsia spp.) Paclobutrazol Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.528-538, 2018
Hazar D., Baktir İ., "Identification and Evaluation of Propagation Techniques of Dianthus orientalis Adams.", Anadolu, cilt.28, ss.37-44, 2018
Ersoy N., Okatan V., Hazar D., Baktir İ., "Investigation of pesticide ruins by LC-MS/MS and GC-MS chromatography in sweet fennel seed (Foeniculum vulgare Mill.)", International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, vol.2, pp.135-138, 2018 (Link)
Ersoy N., Hazar D., Baktir İ., "Türkiye Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliğine Genel Bakış", Bahçe, vol.46, pp.129-137, 2017
Hazar D., Ersoy N., Baktir İ., Kaynakci Elinç Z., "Üzümsü Meyvelerin Süs Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları", Bahçe, vol.45, pp.173-183, 2016
Hazar D., Baktir İ., "Topraksız Tarım Kesme Gül Yetiştiriciliği", Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.21-27, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ersoy C., Ersoy N., Hazar D., Dölek C., Zenginbal H., Yilmaz N., "GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAPs): PRODUCTION OF SWEET FENNEL SEED (Foeniculum vulgare Mill./ Apiaceae)", 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.392-401
Hazar D., Gözlekçi S., Ersoy N., "The Influence of Diıfferent Rooting Substrates on Root and Shoot Development of Japanese Quınce (Chaenomeles japonıca) Cuttings", 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.84-84
Hazar D., Hafız İsmail Mohamed O., "The Control by Paclobutrazol of Stem Elongation in Allium ampeloprasum L.", The 30th International Horticultural Congress (IHC2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-16 Ağustos 2018, pp.37-37
Hazar D., "The Effects of Different GA3 Applications on Early Flowering and Stem Elongation of Daffodil (Narcissus tazetta)", 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-16 Ağustos 2018, pp.10-10
Gözlekçi S., Hazar D., Ersoy N., Ayhan S., "A Study on The Propagation of Quince (Cydonia oblonga Mill.) by Cuttıng", 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.86-86
Hazar D., Tamer G. , Okudur E., "Effects of BAP Applications on Increasing of Carnation Shoots", 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.85-85
Ersoy N., Hazar D., Baktir İ., "Solucan Gübresi Üretim Süreci ve Tarımda Kullanımı", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE, , vol.2, pp.945-953
Baktir İ., Hazar D., Tamer G., Ersoy N., "Önemli Bazı Sucul ve Yarısucul Çiçek Soğanlarının Tanıtımı, Kültürü ve Yararlanma Olanakları", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE, , vol.2, pp.55-63
Ersoy N., Hazar D., Baktir İ., "Toprak ve Su Korumalı Üretim Sistemleri: Organik Tarım Modeli", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1243-1250
Hazar D., Ersoy N., Baktir İ., "Bitkilerde Kuraklık Stresi ve Yönetimi", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1185-1195
Hazar D., Ersoy N., Baktir İ., Hazar L., "The Potential of Organic Laurel Production (Laurus nobilis L.) in the Mediterranean Region of Turkey", The 3rd International Symposium on Eurasian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.65-65
Hazar D., Ersoy N., Baktir İ., "Kurakçıl Bir Yaz Çiçeği: Eremurus (Eremurus spectabilis Bieb.)", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1174-1184
Hazar D., Baktir İ., "Doğal Karanfil Türlerinden Dianthus elegans var. cous’xxun Tohum ve Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma", 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, TÜRKIYE, , pp.104-104
Ersoy N., Hazar D., Göktürk R.S., Baktir İ., "Determination of pesticide Residues on Anise Seed (Pimpinella anisum L.)", The 3 rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, MİNSK, BEYAZ RUSYA,
Hafız İsmail Mohammed O., İçöz A.İ., Hazar D., "Native Allium Species of Turkey and Their Possible Utilization for Ornamental Plants", 3rd ASM, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.105-105
Hazar D., Ersoy N., Tamer G. , Baktir İ., "A Study on Cut Flower Potential of Antalya", III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania /Girit, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.273-273
Hazar D., Baktir İ., "Türk Karanfilinin Referansı: Antalya Karanfil Yetiştiriciliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını", VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.43-51
Doğan A., Tamer G. , Hazar D., "Ayçiçeğinin (Helianthus annuss L.) Vazo Ömrü Üzerine Sakkaroz Uygulamalarının Etkileri", VI.Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2016, ss.319-324
Ersoy N., Hazar D., Yilmaz S., Baktir İ., "Determination of Pesticide Residues in Sweet Fennel Seed (Poeniculum vulgare Mill.) by LC- MS and GC-MS Chromatographies", III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania / Girit, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.181-181
Hazar D., Ersoy N., Baktir İ., "Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterilerinin (PGPR) Süs Bitkileri Alanında Kullanım Olanakları", VI. Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2016, ss.265-268
Hazar D., Baktir İ., "Antalya Kesme Çiçekçiliğinde Zamanlama (Timing) ve Uygulama Yöntemleri", VI. Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2016, ss.383-387
Hazar D., Elinç H., Ersoy N., "Kurutulmuş Sebze ve Meyvelerin İç ve Dış Mekanda Süs Amaçlı Kullanımı", VI. Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2016, ss.291-297
Hazar D., Tamer G. , Baktir İ., "Kesme Çiçek Sektöründe Organik Yetiştiriciliğin Önemi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.432-442
Hazar D., "Türkiye Florasındaki Erica Türlerinin Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi", V. Süs Bitkileri Kongresi, YALOVA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2013, cilt.2, ss.683-688
Hazar D., Baktir İ., Karagüzel Ö., Hazar L., "Sustainable Collection Of Laurel (Laurus Nobilis L.) Leaves In Antalya Province", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.3, pp.104-109
Baktir İ., Karagüzel Ö. , Hazar D., Tamer G. , "Kuşburnu (Rosa Canina L.)’Nun Kesme Çiçek Gül Yetiştiriciliği Açısından Önemi", Her Yönüyle Gül Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 7-9 Haziran 2012, ss.07-07
Karagüzel Ö., Baktir İ., Hazar D., Tamer G. , "Researches On Protection, Propagation And Sustainable Usage Of Native Bulbous Plants Of Turkey", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.3, pp.100-104
Baktir İ., Tamer G. , Karagüzel Ö. , Hazar D., "Importance Of Tissue Culture Techniques In Sustainablity Of Endangerd Plant Species", 3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 31 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.3, pp.345-348
Hazar D., Baktir İ., "Antalya Florasında Yetişen İki Dianthus Türü (Dianthus Calocephalus Boiss. Ve Dianthus Orientalis Adams.) ", Türkiye VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2011, ss.618-624
Hazar D., Baktir İ., "Effects of Pre Sowing Treatments on in vitro Germination of Two Dianthus Species Dianthus calocephalus Boiss and Dianthus orientalis Adams Seeds", VII. International Symposium on New Floricultural Crops, BUENOS AİRES, ARJANTIN, , pp.78-78
Hazar D., Baktir İ., "Effects of Pre-Sowing Treatments on in vitro Germination of Two Dianthus Species (Dianthus calocephalus Boiss. and Dianthus orientalis Adams.) Seeds", New Floricultural Crops, VII. International Symposium, Buenos Aires, ARJANTIN, 22-25 Kasım 2011, pp.78-78
Hazar D., Baktir İ., "Dianthus Calecephalus Boiss. Çiçeklerinin Vazo Ömrü Üzerine Hasat Evreleri Ve Gümüş Tiyosülfat Uygulamalarının Etkileri", IV. Süs Bitkileri Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.439-443
Hazar D., Baktir İ., "Dianthus calecephalus Boiss Çiçeklerinin Vazo Ömrü Üzerine Hasat Evreleri ve Gümüş Tiyosülfat Uygulamalarının Etkileri", IV. Süs Bitkileri Kongresi, TÜRKIYE,
Hazar D., "Kuru Çiçeklerin Farklı Değerlendirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma", IV. Süs Bitkileri Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.567-573
Hazar D., Baktir İ., "Doğal Karanfil Türlerinden Dianthus Calocephalus Boiss. Tohumlarına Yapılan Bazı Ön Uygulamaların Ve Farklı Yetiştirme Ortamlarının Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri", III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2006, ss.122-130
Hazar D., Baktir İ., "Değişik Dozlardaki Ga3 Uygulamalarının In Vitro Ve In Vivo Koşullarda Doğal Karanfil Türlerinden Dianthus Calocephalus Boiss. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri", GAP IV. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, cilt.1, ss.188-191
Baktir İ., Hazar D., "In Vitro Propagation Of Dianthus Elegans", 5th Symposium ‘’In vitro Culture and Horticulture Breeding’’, Debrecen, MACARISTAN, 12-14 Eylül 2004, pp.162-162
Aydoğan N., Kaplan M., Tuncer M., Bakirci N., Yüce K., Hazar D., "Kumluca İlçesi Seracılığında Üretimi Etkileyen Bazı Özelliklerin Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Fethiye-MUĞLA, TÜRKIYE, , ss.1-6
Hazar D., Baktir İ., "Finike Kumluca Ovasının Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Fethiye-MUĞLA, TÜRKIYE, , ss.173-178
Hazar D., Baktir İ., "Finike-Kumluca Ovasının Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu , MUĞLA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2001, ss.173-178
Aydoğan N., Kaplan M., Tuncer M., Bakirci N., Yüce K., Hazar D., "Kumluca İlçesi Seracılığında Üretimi Etkileyen Bazı Özelliklerin Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu , MUĞLA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2001, ss.1-6
Baktir İ., Hazar D., "Antalya Yöresinde Gül Yetiştiriciliği Ve Sorunlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.2, ss.709-712
Hazar D., Baktir İ., "Bazı Önemli Gül Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Büyüme Ve Gelişme Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.2, ss.667-670
Hazar D., Baktir İ., "Bazı Önemli Gül Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.667-670
DİĞER YAYINLAR
Hazar D., "Sera İçinin Düzenlenmesi", Diger, ss.59-62, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi