Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kutlu D., "Antalya'da Bulunan A Grubu Seyahat Acentalarının Web Sitelerinin İçeriklerinin Değerlendirilmesi ", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, no.23, pp.407-418, 2020 (Link)
Kutlu D., Ayyıldız H. , Koç N., "A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ", Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.8, ss.40-51, 2019 (Link)
Kutlu D., Dişli Bayraktar E., Ayyıldız H. , "THE EFFECT OF THE ONLINE NEWS ON TOURISM", Gaziantep Journal of Social Sciences, vol.17, pp.160-175, 2018
Kutlu D., Ayyıldız H., "Konaklama İşletmelerinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici ve Oteller Açısından Değerlendirilmesi ", Turizm ve Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.1-25, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dişli Bayraktar E., Kutlu D., Ayyıldız H. , "Yenilikçi Bir Pazarlama Yöntemi Olarak İçerik Pazarlamada Youtube Vloggerları: Kişisel Bakım ürünleri Üzerine Bir Araştırma ", INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.365-380 (Link)
Kutlu D., Dişli Bayraktar E., Ayyıldız H. , "The Effect of the News on the Foreign Press on Tourism", Eurasian Conference on Language&Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2017, pp.69-70
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koç N., Ekşili N., Kutlu D., "Küreselleşme Sonrası Turizm Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller: Antalya İli Örneği", in: Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, Çavuş, M. F., Demirkale İ., Eds., Akademisyen , Ankara, pp.81-101, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi