Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alparslan D., Gençtürk P.D.M., Özgülbaş P.D.N., "Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi İle Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, vol.20, pp.317-338, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alparslan D., Öztürk N. , Özer Ö. , Uysal Ş.A., "Antalya İlinde Bir Kamu Hastanesinin Finansal Performansının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi", 10.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.47-50 (Link)
Alparslan D., Özgülbaş P.D.N., Ersoy P.D.K. , "Bir Üniversite Hastanesinde İşletme Sermayesi İle Finansal Performans İlişkisinin Değerlendirilmesi", 6.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2012, pp.368-380
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi