Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koç San D., Selim S., Aslan N., San B.T. , "Automatic citrus tree extraction from UAV images and digital surface models using circular Hough transform", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, vol.150, pp.289-301, 2018 (Link)
Turker M., Koç San D., "Building Extraction From High-Resolution Optical Spaceborne Images Using The Integration Of Support Vector Machine (Svm) Classification, Hough Transformation And Perceptual Grouping", INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, vol.34, pp.58-69, 2015 (Link)
Koç San D., Turker M., "Support Vector Machines Classification For Finding Building Patches From Ikonos Imagery: The Effect Of Additional Bands", JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, vol.8, pp.0-0, 2014 (Link)
Koç San D., "Evaluation Of Different Classification Techniques For The Detection Of Glass And Plastic Greenhouses From Worldview-2 Satellite Imagery", JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, vol.7, pp.0-0, 2013 (Link)
Koç San D., San B.T. , Bakiş V., Helvaci M., Eker Z., "Multi-Criteria Decision Analysis Integrated With Gis And Remote Sensing For Astronomical Observatory Site Selection In Antalya Province, Turkey", ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.52, pp.39-51, 2013
Koç San D., Turker M., "A Model-Based Approach For Automatic Building Database Updating From High-Resolution Space Imagery", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.33, pp.4193-4218, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koç San D., "Thematic Mapping Of Urban Areas From Worldview-2 Satellite Imagery Using Machine Learning Algorithms", Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.2, no.107, ss.29-38, 2013 (Link)
Özcan K., Koç San D., "Kültürel Miras Yönetimi: Birgi Bütünleşik Sit Alanları Için Bir Model (Cultural Heritage Management: A Model Proposal For Birgi Integrated Sites)", BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, cilt.13, no.2, ss.97-111, 2011 (Link)
Koç San D., Turker M., "Ikonos Pankromatik Uydu Görüntülerinden Sayısal Yükseklik Modeli Oluşturulması (Digital Elevation Model Generation From Ikonos Panchromatic Images)", Harita Dergisi, ss.31-43, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Coslu M. , Sönmez N.K., Koç San D., "Object-Based Greenhouse Classification from High Resolution Satellite Imagery: a Case Study Antalya-Turkey", XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol. XLI-B7, pp.183-187 (Link)
Battal S., Güllüdere B., Çelik S. , Demir N. , Koç San D., "Multispektral Uydu ve Yapay Açıklıklı Radar Verileri Kullanılarak Eber Gölünün Alan ve Değişiminin Tespiti", Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL CBS) 2016 Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.441-447
Aslan N., Koç San D., "Analysis of Relationship Between Urban Heat Island Effect and Land Use/cover Type Using Landsat 7 ETM+ and Landsat 8 Oli Images", XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.XLI-B8, pp.821-828 (Link)
Koç San D., Sönmez N.K., "Plastic and Glass Greenhouses Detection and Delineation from WORLDVIEW-2 Satellite Imagery", XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.XLI-B7, pp.257-262 (Link)
Üzen N., Koç San D., "The Usage of Combined Landsat 8 Imagery and Additional Bands for Random Forest Classification Improvement", The 36th Asian Conference on Remote Sensing, Manila, FILIPINLER, 19-23 Ekim 2015, no.TH2-7-3, pp.1-9 (Link)
Pala E., Taşdemir K., Koç San D., "Unsupervised extraction of greenhouses using approximate spectral clustering ensemble", IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS2015), Milan, ITALYA, 26-31 Temmuz 2015, pp.4668-4671
Kaynarca M., Koç San D., "Karacaören İçme Suyu Havzasının Arazi Kullanımının/Örtüsünün Ve Koruma Kuşaklarındaki Durumun Landsat 8 Uydu Görüntülerinden Belirlenmesi (Detection Of The Land Use/Cover And The Situation Of The Protection Zones Of Karacaoren Drinking Water Basin Using Landsat 8 Satellite Images) ", JEOUZAL 2014, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2014, ss.67-70
Taşdemir K., Koç San D., "Unsupervised Extraction Of Greenhouses Using Worldview_2 Images", IGARSS 2014 & 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, Quebec, KANADA, 13-18 Temmuz 2014, pp.4914-4917
Atça E., Koç San D., "Landsat 8 Uydu Görüntüleri Ve Ek Bantlar Kullanılarak Arazi Örtüsü Sınıflandırması: Manavgat Çayı Havzası Örneği (Land Cover Classification Using Landsat 8 Satellite Imagery And Additional Bands: Manavgat River Basin Case)", JEOUZAL 2014, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2014, ss.63-66
Koç San D., Turker M., "Building Extraction From High Resolution Satellite Images Using Hough Transform", ISPRS Technical Commission VIII Symposium, Networking the World with Remote Sensing , Kyoto, JAPONYA, 11-14 Ağustos 2010, vol.XXXVIII, no.8, pp.1063-1068
Koç San D., Turker M., "Building Detection From Pan-Sharpened Ikonos Imagery Through Support Vector Machines Classification", ISPRS Technical Commission VIII Symposium, Networking the World with Remote Sensing, Kyoto, JAPONYA, 11-14 Ağustos 2010, vol.XXXVIII, no.8, pp.841-846
Koç San D., Turker M., "Mevcut Bina Veri Tabanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, TUFUAB 2009, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2009, ss.39-44
Koç San D., Turker M., "Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi Için Modele Dayalı Yaklaşım", Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) I. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Şubat 2009, ss.1-1
Koç San D., Turker M., "Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Güncellemesi Için Model Bazlı Yaklaşım", 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Mayıs 2009, ss.210-211
Koç San D., Turker M., "Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Destek Vektör Makineleri Sınıflandırma Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi", 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 1-3 Temmuz 2008, ss.292-3004
Koç San D., Turker M., "Destek Vektör Makineleri Ile Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Binaların Belirlenmesi", I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2008, ss.173-186
Koç San D., Aksoy S., Özdemir B., Eckert S., Kayitakire F., Pesaresi M., Aytekin O., Borel C., Cech J., Christophe E., Düzgün Ş., Erener A., Ertugay K., Hussain E., Inglada J., Lefevre S., Ok A.Ö., Sara R., Shan J., Soman J., Ulusoy I., Witz R., "Performance Evaluation Of Building Detection And Digital Surface Model Extraction Algorithms: Outcomes Of The Prrs 2008 Algorithm Performance Contest", IAPR Workshop on Pattern Recognition in Remote Sensing , Tampa, Florida, ABD, 11-11 Aralık 2008, pp.37-48
Koç San D., Turker M., "Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Belirlenebilme Potansiyeli", Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 1-3 Temmuz 2007, no.96, ss.1-9
Koç San D., Ertugay K., Kemeç S., Özdarici A., "Fiziksel Erişebilirlik Analizlerine Eğimin Etkisi: Odtü Yerleşkesi Bisiklet Erişebilirliği Örneği", Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 1-2 Temmuz 2007, no.42, ss.1-5
Koç San D., Turker M., "Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Modele Dayalı Yaklaşım Kullanılarak Belirlenmesi", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu (TUFUAB 2007), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 2007, ss.1-1
Koç San D., Turker M., "Automatic Building Extraction From High Resolution Stereo Satellite Images", ISPRS Commission VII, WG2 & WG7 joint Conference on Information Extraction from SAR & Optical Data with Emphasis on Developing Countries , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2007, vol.XXXVI, no.7, pp.1-6
Koç San D., Turker M., "Automatic Building Detection And Delineation From High Resolution Space Images Using Model Based Approach", ISPRS Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2006, vol.XXXVI, no.1, pp.1-6
Koç San D., Turker M., "An Approach For Automatic Building Detection From High Resolution Images", ISPRS Workshop on Spatial/Spatio-Temporal Data Mining, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2005, pp.1-1
Koç San D., Turker M., "Automatic Building Detection From High Resolution Satellite Images", IEEE 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 2005, pp.617-622
Koç San D., Turker M., "Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Binaların Otomatik Bulunması Için Bir Yaklaşım", Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-2 Nisan 2005, ss.217-228
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Celik S., Koç San D., "Greenhouse Detection Using Aerial Orthophoto and Digital Surface Model", in: Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services 2017, De Pietro G., Gallo L., Howlett R., Jain L. , Eds., Springer, Cham, pp.51-59, 2018
Çoşlu M. , Sönmez N.K., Koç San D., Aslan N., "Sentinel-2a Görüntülerinden Nesne Tabanlı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Haritalamasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.71-76, 2017
Aslan N., Koç San D., Sönmez N.K., Çoşlu M. , "Landsat-8 Ve Sentinel-2a Uydu Görüntülerinin Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.65-70, 2017
Çoşlu M., Selim S. , Sönmez N.K., Koç San D., "Network Analysis; Accessibility to Hospitals with Remote Sensing and Geographic Information Systems Techniques: A Case Study of Konyaaltı, Antalya-Turkey (Chapter 59)", in: Recent Advances in Health Sciences, Çamlı A. A., Ak, B., Arabacı, R., Efe, R., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.640-647, 2016
Koç San D., Turker M., "Automatic Building Extraction From High Resolution Satellite Images For Map Updating: A Model Based Approach", in: Urban and Regional Data Management – UDMS Annual 2007, Coors V., Rumor M., Fendel E. M., Zlatanova S., Eds., Taylor & Francis, Amsterdam, pp.3-13-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi