Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sabuncuoğlu K.M., Korkmaz F., Gürcan E.K. , Narinç D., Şamlı E., "Effects of monochromatic light stimuli during embryogenesis on some performance traits, behavior, and fear responses in Japanese quails", POULTRY SCIENCE, pp.1-6, 2018
Durmus I., Alkan S., Narinç D., Karabag K., Karsli T., "Effects of mass selection on egg production on some reproductive traits in Japanese quail", EUROPEAN POULTRY SCIENCE, vol.81, 2017
Narinç D., Öksüz Narinç N., Aygün A., "Growth curve analyses in poultry science", WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, vol.73, pp.395-408, 2017 (Link)
Kaplan S., Narinç D., Gürcan E.K., "Genetic parameter estimates of weekly body weight and Richard s growth curve in Japanese quail", EUROPEAN POULTRY SCIENCE, vol.80, pp.1-10, 2016
Narinç D., Aksoy T., Kaplan S., "Effects of Multi-Trait Selection on Phenotypic and Genetic Changes in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.53, pp.103-110, 2016
Narinç D., Erdoğan S., Tahtabiçen E., Aksoy T., "Effects of thermal manipulations during embryogenesis of broiler chickens on developmental stability hatchability and chick quality", ANIMAL, vol.10, pp.1328-1335, 2016 (Link)
Firat M.Z., Karaman E., Basar E.K., Narinç D., "Bayesian Analysis for the Comparison of Nonlinear Regression Model Parameters: an Application to the Growth of Japanese Quail", BRAZILIAN JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.18, pp.19-26, 2016
Narinç D., Aksoy T., "Effects of Multi Trait Selection on Phenotypic and Genetic Changes in Japanese Quail i Coturnix coturnix Japonica i", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.53, pp.103-110, 2016 (Link)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Egg shell quality in Japanese quail characteristics heritabilities and genetic and phenotypic relationships", ANIMAL, pp.1-6, 2015 (Link)
Narinç D., Aksoy T., Önenç A., Deniz İ.Ç., "The Influence of Body Weight on Carcass and Carcass Part Yields and Some Meat Quality Traits in Fast and Slow Growing Broiler Chickens", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, pp.527-534, 2015 (Link)
Narinç D., Küçükönder H., Aksoy T., "An Application of Bootstrap Technique in Animal Science Egg Yolk Color Sample", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, pp.1-7, 2015 (Link)
Narinç D., "Hayvancılık Alanında Bir Veri Madenciliği Uygulaması Japon Bıldırcını Yumurtalarında Döllülüğe Etki Eden Bazı Faktörlerin Belirlenmesi", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.903-908, 2014 (Link)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Effects of slaughter age and mass selection on slaughter and carcass characteristics in 2 lines of Japanese quail", POULTRY SCIENCE, vol.93, pp.762-769, 2014
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., Firat M.Z., "Genetic parameter estimates of growth curve and reproduction traits in Japanese quail", POULTRY SCIENCE, vol.93, pp.24-30, 2014
Narinç D., "Establishment of optimum regression model and determination of relationships between body measurements and slaughter traits in Japanese quails by path analysis", ANIMAL PRODUCTION SCIENCE, 2014 (Link)
Narinç D., Aksoy T., "Effects of Multi-Trait Selection on Phenotypic and Genetic Changes in a Meat Type Dam Line of Japanese Quail", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.231-238, 2014
Narinç D., Aslan E., "Egg production curve analyses in poultry science", WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, vol.70, pp.817-828, 2014 (Link)
Karaman E., Firat M.Z., Narinç D., "Single-Trait Bayesian Analysis of Some Growth Traits in Japanese Quail", BRAZILIAN JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.16, pp.51-56, 2014
Uckardes F., Narinç D., "An application of modified Logistic and Gompertz growth models in Japanese quail", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.84, pp.903-907, 2014
Narinç D., Aksoy T., "Et Tipi Ana Hattı Japon Bıldırcın Sürüsünde Çok Özellikli Seleksiyonun Fenotipik ve Genetik İlerlemelere Etkisi", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.231-238, 2014
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Firat M.Z., Uslu M.K., "Japanese quail meat quality Characteristics heritabilities and genetic correlations with some slaughter traits", POULTRY SCIENCE, vol.97, pp.1735-1744, 2013
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., Firat M.Z., "Investigation of nonlinear models to describe long-term egg production in Japanese quail", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1676-1682, 2013
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Aygün A., Firat M.Z., Uslu M.K., "Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities, and genetic correlations with some slaughter traits", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1735-1744, 2013
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., "Nonlinear mixed effects modeling of growth in Japanese quail", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1942-1948, 2013
Alkan S., Narinç D., Karsli T., Karabag K., Balcioglu M.S., "Effects of thermal manipulations during early and late embryogenesis on growth characteristics in Japanese quails (Coturnix cot. japonica)", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.76, pp.184-190, 2012
Narinç D., Aksoy T., "Effects of Mass Selection Based on Phenotype and Early Feed Restriction on the Performance and Carcass Characteristics in Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.425-430, 2012
Narinç D., Karaman E., Firat M.Z., Aksoy T., "Estimation of Multiple-trait Genetic Parameters and BLUP Using Different Estimation Methods For Some Egg Traits in Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.117-123, 2011
Rathert T.C., Üçkardeş F., Narinç D., Aksoy T., "Comparision of Principal Component Regression with the Least Square Method in Prediction of Internal Egg Quality Characteristics in Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.687-692, 2011
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Estimation of genetic parameters for carcass traits in Japanese quail using Bayesian methods", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.40, pp.342-347, 2010
Narinç D., Karaman E., Firat M.Z., Aksoy T., "Comparison of Non-linear Growth Models to Describe the Growth in Japanese Quail", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1961-1966, 2010
Aksoy T., Narinç D., Curek D.I., Önenç A., Yapici N., "Comparison of Fast and Medium-Growing Broiler Genotypes Raised Indoors: Growth Performance, Slaughter Results and Carcass Parts", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1485-1490, 2010
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., "Genetic Parameters of Growth Curve Parameters and Weekly Body Weights in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.501-507, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türker İ., Narinç D., Alkan S., "Yerli ve Yabancı Yumurtacı Hibrit Sürülerde Yumurta Ağırlığının Zamana Bağlı Değişiminin Karşılaştırılması ve Modellenmesi", Akademik Ziraat Dergisi,, vol.6, pp.175-184, 2017
Üçkardeş F., Narinç D., Rathert Çiçek T., "Application of Classification Tree Method to Determine Factors Affecting Fertility in Japanese Quail Eggs", Journal of Animal Science Advances, vol.4, pp.1017-1023, 2014 (Link)
Narinç D., Sari T., "Effects of cage type and mating ratio on fertility in Japanese quails Coturnix coturnix japonica", Agriculture Science Developments, vol.2, pp.4-7, 2013
Efe E., Narinç D., Aksoy T., "Japon bıldırcınlarında yumurta ak indeksinin ridge regresyon yöntemiyle tahmin edilmesi", Akademik Ziraat Dergisi, vol.1, pp.11-20, 2012
Narinç D., Karaman E., "Kanatlı hayvan ıslahında akrabalık ve SAS programı ile akrabalık matrislerinin oluşturulması", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.68-75, 2011
Aksoy T., Narinç D., Diydem B., "Farklı kesim ağırlığı genotip ve cinsiyetin etlik piliçlerde göğüs eti duyusal özelliklerine etkisi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.103-113, 2010
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., Deniz Ç., "Analysis of fitting growth models in medium growing chicken raised indoor system", Trends Animal and Veterinary Science Journal, vol.1, pp.12-18, 2010 (Link)
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Karabağ K., "Japon bıldırcınlarında yüksek canlı ağırlık yönünde uygulanan seleksiyonun büyüme parametreleri üzerine etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.149-156, 2009
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., "Farklı gelişme hızına sahip etlik piliçlerde büyümenin analizi", Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt.17, ss.1-8, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Narinç D., "Bayesian Analysis for Variance Component Estimation of a Hierarchical Model: Effect of Thinning Intervals", 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL AND RELATED SCIENCES (ICMRS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Nisan 2018, pp.236-242
Narinç D., Korkmaz F., Şamli H.E., "Embriyonik Gelişim Döneminde Uygulanan Farklı Monokromatik Aydınlatma Uygulamalarının Bazı Kuluçka Özelliklerine Etkileri", 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Sariyel V., Narinç D., Yildirim İ., "Effects of Hen Age on Egg Shell Color in Laying hens", The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, ,
Narinç D., Atalay S., "The Influences of Different Light Emitting Diode (LED) Lighting Colors on Poultry Species", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., "The Relationships between Chick Quality and Growth Characteristics in Japanese Quail", 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, ,
Sabuncuoğlu K.M., Çetinkaya G., Maraz Z., Mümünoğlu H., Narinç D., "Effects of Different Monochromatic Lighting Applications in Incubation on Growth Characteristics in Japanese Quail", 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, ,
Aksoy D., Yaramiş H.S., Narinç D., "The Effects of Different Plumage Color Mutations on Growth Performance in Japanese Quail", 8th International Balkan Animal Science Conference, ,
Aygün A., Narinç D., "Differences in Internal Egg Quality Characteristics between White and Brown Shell Eggs", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, vol.1833, no.5, pp.15-23
Narinç D., "Microsatellite Markers Assisted Genetic Studies in Poultry", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., "Using Bioinformatics in Animal Genetics Studies", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., "Protection of Native Chicken Genetic Resources of Turkey", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., "Effects of Different Monochromatic Lighting Applications in Incubation on Hatching Time and Fear Response in Japanese Quail", 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, ,
Narinç D., "A Non Parametric Data Transformation Technique for Quantitative Genetic Analyses: The Rank Transformation", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES (ICANAS 2017), Antalya, , , vol.1833
Yağcilar Ç., Narinç D., "The Relationships Between Lifespan and Some Morphometric Measurements in Juvenile Guppy (Poecilia reticulata PETERS, 1860) with Cluster Analysis", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., Kaya M.E., "An Application of Survival Analysis in Animal Science,", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., "Prediction of Missing Values on Growth Data Using Different Nonlinear Regression Models", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., "Associations between IGF-1 Gene Polymorphisms and Growth Traits in Chicken", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ,
Narinç D., "The effects of thermal manipulations during embryogenesis of broiler chicks on growth of embryo and skeletal traits", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, TÜRKIYE,
Narinç D., "Flexible and fixed mathematical models describing growth patterns of chukar partridges", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, ,
Narinç D., "Etlik Piliç Nedir Ne Değildir", 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Civciv Kalitesi Üzerinde Etkili Unsurlar", 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Civciv Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Bazı Yöntemler", 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Effect of egg shell color on some egg quality in table eggs during storage at refrigerator temperature", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, ,
Narinç D., "Effect of storage temperature on egg quality traits in table eggs", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, ,
Narinç D., "Kanatlı hayvanlarda yumurta verimini modellemek için kullanılan doğrusal olmayan regresyon eşitliklerinin hayvan ıslahı açısından değerlendirilmesi", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, TÜRKIYE,
Aksoy T., Narinç D., "Hayvan deneyleri yapan akademik birimlerimizin yasal mevzuat karşısındaki durumları", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Box Cox ve Rank dönüşümlerinin genetik parametre tahminlerine etkileri", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Kahverengi ve beyaz kabuk renkli yumurtaların farklı sıcaklıklarda depolamanın yumurta kalitesi üzerine etkileri", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Doku spesifik genlerin laboratuvar deneyleri öncesi gen ekspresyonu veri tabanından belirlenmesi", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Biyoinformatik analizlerde kullanılan veri tabanları", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Kanatlı hayvanlarda tek özellik için damızlık değer tahmininde marker destekli BLUP ve klasik BLUP yöntemlerinin karşılaştırılması", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Yumurta sarı rengi bakımından Roche Renk Sistemi ile Hunter Kolorimetre değerleri L a b arasındaki ilişki", III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, TÜRKIYE,
Haci T., Tülin R.Ç., Narinç D., "Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık İle Bazı Morfolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle İncelenmesi", III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, TÜRKIYE,
Aksoy T., Narinç D., Karaman E., Uslu M.K., Firat M.Z., "Japon bıldırcınlarında et kalite özellikleri ile kalıtımı", III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., Aksoy T., "Kanatlı hayvan ıslahında yeniden örnekleme resampling kullanımı Tek özellikli modelde Bootstrap uygulaması", III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, TÜRKIYE,
Narinç D., "Tavuk Yaşının Yumurta Kabuk Rengi Üzerine Etkisi", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , ss.574-574
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Farklı Japon Bıldırcını Hatlarında 52 Haftalık Kümülatif Yumurta Veriminin Monomoleküler Model ile Analizi", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , ss.395-395
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Estimation of genetic parameters for monthly egg production in Japanese quail based on Bayesian inference", VIth International Balkan Animal Conference BALNIMALCON, , , vol.1, pp.307-312
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., "Bayesian hierarchical modeling of growth via Gompertz model An application in poultry", Bayesian Young Statisticians Meeting (BAYSM), Milano, ,
Narinç D., Aksoy T., "Farklı hatlardaki Japon bıldırcınlarında kesim ve karkas özelliklerine kesim yaşının etkisi", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , ss.385-385
Bariş B., Narinç D., "Kanatlı Hayvanlarda Isı Zorlanımına Karşı Dayanıklılık Uygulamaları", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , ss.386-386
Narinç D., Aksoy T., "Kanatlı hayvanlarda bilateral morfolojik karakterlerde gözlenen asimetri ve refah ilişkisi", Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , vol.1, pp.119-119
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., "Effect of prior specification on posterior ınferences in mixed linear model A simulation study", International Congress in Honour of Professor H. M. Srivastava, , , pp.165-165
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Japon bıldırcınlarında bazı büyüme özellikleri için farklı yöntemlerle tahmin edilen damızlık değerlerin karşılaştırılması", II. Kümes Hayvanları Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.341-349
Kaya E., Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., "Japon bıldırcınlarında döllülük yumurta ağırlığı ilişkisinin Bayesian lojistik regresyon analizi ile incelenmesi", II. Kümes Hayvanları Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.435-440
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., "Kanatlı hayvan ıslahında SAS programı ile Bayesian genetik parametre tahmini", II. Kümes Hayvanları Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.467-475
Kiliçkaya Z., Aksoy T., Narinç D., "Torbalı olarak satışa sunulan farklı ağırlık sınıfı tavuk karkaslarında su kabarcıkları ile kızarıklıklara rastlama sıklığının saptanması", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.262-262
Narinç D., Firat M.Z., "Application of repeated measures analysis using different covariance structures", The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society, , , pp.86-86
Karaman E., Narinç D., "Japon Bıldırcınlarında bazı yumurta kalite özelliklerine ait varyans unsurlarının ve kalıtım derecelerinin tahmini", 6. Zootekni Öğrenci Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.248-248
Narinç D., Aksoy T., "Ridge regresyon yöntemiyle japon bıldırcını yumurtalarında ak indeksinin tahmin edilmesi", I. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.97-97
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Bayesian analysis for estimation of genetic parameters of carcass traits in japanese quail", 23th European Poultry Congress, Tours, FRANSA, , pp.618-618
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., "Examining the Effect of Genotype on Interior Egg Quality Traits of Japanese Quail Coturnix coturnix japonica via Profile Analysis", 23th European Poultry Congress, , , pp.789-789
Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., İlaslan Çürek D., "Estimating Weekly Live Weight in Free Range Broiler Chickens by Modelling Covariance Structure", 23th European Poultry Congress, Tours, Tours, FRANSA, , pp.892-892
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Genetic architecture of absolute and relative growth rates in Japanese quail", 23th European Poultry Congress, Tours, FRANSA, , pp.617-617
Karabağ K., Mendeş M., Narinç D., Karsli T., "Bazı dış yumurta özelliklerinin çıkış gücüne olan etkisinin CTM ile belirlenmesi", I. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.81-81
Narinç D., Aksoy T., Karabağ K., "Japon bıldırcınlarında canlı ağırlığı artırmak için gerçekleştirilen kısa dönemli seleksiyonun yumurta verimine etkisi", I. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.69-69
Narinç D., Karaman E., "Japon bıldırcınlarında bazı yumurta kalite özelliklerine ait kalıtım derecelerinin Gibbs örneklemesi yöntemiyle tahmin edilmesi", 6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.249-249
Narinç D., Aksoy T., "Japon bıldırcınlarında haftalık canlı ağırlıklar için kalıtım derecesi tahminlerine özkardeş düzeltmesinin etkisi", I. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.67-67
Narinç D., Aksoy T., "Heritabilities and genetic phenotypic correlations in some important characters for egg production in japanese quail", 2nd Mediterranean Poultry Summit of WPSA, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.155-160
Narinç D., Karsli T., Karaman E., Karabağ K., "Japon bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica yüksek canlı ağırlığa göre uygulanan seleksiyonun Gompertz büyüme eğrisi modeli ile incelenmesi", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE,
Aksoy T., Yurt Z., Yapici N., Narinç D., "Research on the Turkish rural households attitudes towards eggs and poultry meat", 23th World's Poultry Congress, Queensland, AVUSTRALYA, , pp.602-602
Yapici N., Aksoy T., Narinç D., "Looking at the quail production in Turkey The case of Antalya", 12nd European Poultry Conference, Verona, ITALYA, , pp.456-456
Aksoy T., Narinç D., Karabağ K., "A research on the egg quality of Japanese quail Coturnix coturnix japonica", 18th European Symposium on the Quality of Poultry Meat and 12th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Praque, CEK CUM., , vol.1, pp.196-197
Narinç D., Şahin M., "İnternette Applet ve script tabanlı istatistik eğitimi", 4. Ulusal Zootekni Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.638-643
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi