Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. EDİP BAYRAM
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Fakültesi
Bölüm : Kimya Bölümü
Ana Bilm Dalı : Analitik Kimya
Sabit Telefon : +90 242 3102265 | Dahili : 2265
Faks : +90 242 2288911
E Posta Adresi : ebayramakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/ebayram/
Ofis : Fen Fakültesi 205
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 07058 Konyaaltı/Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2005-2011
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2002-2005
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1997-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Atık sularda bulunabilen bazı organik bileşiklerin Aktif Karbon Kumaş elektrotu kullanarak sulu çözeltilerden elektrosorpsiyon yolu ile uzaklaştırılmasının incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mart, 2011.
Yüksek Lisans, "Atık sularda kirletici olarak bulunabilen bazı ftalik asit esterlerinin adsorpsiyon yoluyla uzaklaştırılmasının incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ocak, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Kozmetik Üretim Yöntemleri, Fen Fakültesi, 2010
Biyosensörler, Fen Fakültesi, 2009
Araştırma Alanları
Yüzey Analizi
Elektrokimya
Spektroskopik Yöntemler
Yakıt Pilleri
Nanomalzemeler
Malzeme Karakterizasyonu
Kataliz
Elektrokimyasal Teknolojiler
Radyokimya
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Analitik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Multidisciplinary
Multidisciplinary Sciences
Electrochemistry
Chemistry, Analytical
Spectroscopy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2011 - 2017
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 01.11.2017 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Kimya, Lisans, 2013-2014
Çevre Kimyası, Lisans, 2013-2014
Analitik Kimya, Lisans, 2013-2014
Elektroanalitik Analiz Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Genel Kimya, Lisans, 2012-2013
Analitik Kimya, Lisans, 2012-2013
Su Kalitesi, Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Ç.Kizil, "Gıdalarda Bulunabilecek Bazı Pestisitlerin Bozunma Ürünlerinin Belirlenmesi İçin Metot Geliştirilmesi ve Metodun Validasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Fotoaktivasyon yöntemi ile kum numunelerinin elementel analizi ve fotofisyon ürünlerinin belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Fotoaktivasyon Analiz Yöntemi ile Antik Sikkelerin Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Yarışma , İlköğretim Proje Yarışması, TÜBİTAK, Nisan, 2012
Atama, Akademik Kadro jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bayram E., Kizil C., Ayranci E., "Flow-through electrosorption process for removal of 2,4-D pesticide from aqueous solutions onto activated carbon cloth fixed-bed electrodes", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.77, pp.848-854, 2018
Eke C., Boztosun İ., Dapo H., Segebade C., Bayram E., "Determination of gamma-ray energies and half lives of platinum radio-isotopes by photon activation using a medical electron linear accelerator: a feasibility study", JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol.309, pp.79-83, 2016
Bayram E., Yılmaz G., Mukerjee S., "A solution-based procedure for synthesis of nitrogen doped graphene as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reactions in acidic and alkaline electrolytes", APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, vol.192, pp.26-34, 2016
Bayram E., "Photonuclear reactions with zinc: A case for clinical linacs", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, vol.130, pp.185-195, 2015 (Link) (Abstract)
Bayram E., Ayranci E., "Structural Effects On Electrosorptive Behavior Of Aromatic Organic Acids From Aqueous Solutions Onto Activated Carbon Cloth Electrode Of A Flow-Through Electrolytic Cell", JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, vol.683, pp.14-20, 2012
Bayram E., Ayranci E., "Electrosorption based waste water treatment system using activated carbon cloth electrode: Electrosorption of benzoic acid from a flow-through electrolytic cell", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.86, pp.113-118, 2011
Bayram E., Ayranci E., "A Systematic Study On The Changes In Properties Of An Activated Carbon Cloth Upon Polarization", ELECTROCHIMICA ACTA, vol.56 , pp.2184-2189, 2011
Yılmaz M., Kiliç M.A., Bayram E., Çiçek A., Uluğ B., "Biosynthesis Of Silver Nanoparticles Using Leaves Of Stevia Rebaudiana", MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, vol.130, pp.1195-1202, 2011
Bayram E., Ayranci E., "Electrochemically Enhanced Removal Of Polycyclic Aromatic Basic Dyes From Dilute Aqueous Solutions By Activated Carbon Cloth Electrodes", Environmental science and technology, vol.44, pp.6331-6336, 2010
Bayram E., Ayranci E., "Investigation Of Changes In Properties Of Activated Carbon Cloth Upon Polarization And Of Electrosorption Of The Dye Basic Blue-7", CARBON, vol.48, pp.1718-1730, 2010
Bayram E., Ayranci E., "Effects Of Structural Isomerism On Solution Behaviour Of Solutes: Apparent Molar Volumes And Isentropic Compression Of Catechol, Resorcinal, And Hydroquinone In Aqueous Solution At T = (283.15, 293.15, 298.15, 303.15, And 313.15) K", JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, vol.42, pp.1168-1172, 2010
Bayram E., Hoda N., Ayranci E., "Adsorption/Electrosorption Of Catechol And Resorcinol Onto High Area Activated Carbon Cloth", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.168, pp.1459-1466, 2009
Hoda N., Bayram E., Ayranci E., "Kinetic And Equilibrium Studies On The Removal Of Acid Dyes From Aqueous Solutions By Adsorption Onto Activated Carbon Cloth", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.137, pp.344-351, 2006
Akgül G., Bayram E., Ayranci E., "Viscosities, Apparent Molar Volumes, Expansivities And Isentropic Compressibilities Of Some Fatty Acids And Their Triglycerides In Benzene At (20, 30, 40 And 60) Degrees C", JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY, vol.35, pp.1655-1671, 2006
Ayranci E., Bayram E., "Adsorption Of Phthalic Acid And Its Esters Onto High-Area Activated Carbon-Cloth Studied By In Situ Uv-Spectroscopy", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.122, pp.147-153, 2005
Ayranci E., Hoda N., Bayram E., "Adsorption Of Benzoic Acid Onto High Specific Area Activated Carbon Cloth", JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol.284, pp.83-88, 2004
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bayram E., "Electrosoption of Aromatic Organic Acids From Aqueous Solutions Onto Granular Activated Carbon Electrodes for Water Purification", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.44, ss.273-281, 2016
Boztosun İ., Dapo H., Özmen S.F., Çeçen Y., Karakoç M., Çoban A., et al., "The results of the first photonuclear reaction performed in Turkey The zinc example", Turkish Journal of Physics, vol.38, pp.1-9, 2014
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çırçırlı B., Özkan A., Bayram E., Kızıl Ç., Girişken H., Özcan G. , "Azot Katkılı Grafen (N- Grafen), İndirgenmiş Grafen Oksit (r-Grafen Oksit) ve İlaç Katkılı Grafenin (Epirubicin-Grafen) A431 (Epidermal Karsinom) / A549 (Akciğer Kanseri) Hücre Dizileri Üzerindeki Antikanser Etkilerinin Karşılaştırılması", 1st Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (EBAT) Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2018, pp.50-50
Bayram E., Kızıl Ç., Ayranci E., "Flow-Through Electrosorption Process for Removal of 2,4-D Pesticide from Aqueous Solutions onto Activated Carbon Cloth Fixed Bed Electordes", IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2017, pp.806-813
Bayram E., Adanali M.B., "Li Hava pilleri için Karbonnanotüp Temelli Katotların Üretimi", 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Bayram E., Adanali M.B., Yılmaz G., "Oksijen İndirgeme Reaksiyonlarını İçeren Uygulamalarda Kullanılabilecek Azot Katkılanmış Grafen Temelli Elektrokatalizör Üretimi ve Karakterizasyonu", 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE,
Bayram E., Yılmaz G., Sanjeev M., "Preparation and characterization of N doped graphene as a matal free catalyst for the oxygen reduction reactions in acidic and alkaline media", mESC-IS 2015,Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, Ankara, TÜRKIYE,
Eke C., Boztosun İ., Dapo H., Cristian S., Bayram E., "Determination of energy levels and half lives of platinum radio isotopes from photonuclear reactions", 14th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis-MTAA14, Deft, HOLLANDA,
Yılmaz G., Bayram E., Mukerjee S., "Investigation of the electron transfer kinetics on a Fe based metal organic framework catalyst in nonaqueous electrolytes for Li air batteries", 250. Americam Chemical Society National Meeting and Exposition, Boston, ABD,
Boztosun İ., Dapo H., Karakoç M., Özmen S.F., Çeçen Y., Çoban A., et al., "Photonuclear reactions induced by a clinical linac", NUBA Conference Series - 1: Nuclear Physics and Astrophysics, TÜRKIYE,
Bayram E., Uysal Karataş B., Kahveci N., Yeke E., Adanali M.B., "Preparation of activated carbon electrode for water purification", 10th International Electrochemistry Meeting, Konya, TÜRKIYE,
Uysal Karataş B., Adanali M.B., Sakliyan F., Bayram E., "Electrosoption of aromatic organic compounds and e coli bacteria onto activated carbon electrodes for water purification", 10th International Electrochemistry Meeting, Konya, TÜRKIYE,
Bayram E., Uysal Karataş B., Hoda N., "Preparation of Activated Carbon Electrodes for Water Purification", FILTECH2013, The Filtration Event, Wiesbaden, ALMANYA,
Boztosun İ., Dapo H., Özmen S.F., Çeçen Y., Karakoç M., Çoban A., Cesur A., Caner T., Bayram E., Keller G.B., Küçük B., Güvendi A., "Klinik Lineer Hızlandırıcıda Fotonükleer Reaksiyonlar", 14. Medikal fizik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2013, ss.190-192
Bayram E., Uysal Karataş B., Hoda N., "Electrosoption of Aromatic Organic Compounds onto Activated Carbon Electrodes for Water Purification", FILTECH2013, The Filtration Event, Wiesbaden, ALMANYA,
Hoda N., Bayram E., Ayranci E., "Removal of metobromuron pesticide from aqueous solutions by adsorption at high area carbon cloth", 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, TÜRKIYE,
Hoda N., Bayram E., Ayranci E., "Removal of catechol and resorcinol from aqueous solutions by adsorption at high area carbon cloth", 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, TÜRKIYE,
Bayram E., Hoda N., Ayranci E., "Katekol rezorsinol ve hidrokinon izomerlerinin sulu çözeltilerdeki davranışlarının görünür molal hacim genleşebilirlik ve sıkıştırılabilirlik özellikleriyle incelenmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE,
Kitap ve Kitap Bölümleri
Hoda N., Bayram E., Ayranci E., "Removal Of Catechol And Resorcinol From Aqueous Solutions By Adsorption At High Area Carbon Cloth", in: Innovations in Chemical Biology, Şener B, Eds., Springer-Verlag Science + Business Media Editions Rodopi B.V. , Amsterdam, pp.213-223-, 2009
Hoda N., Bayram E., Ayranci E., "Removal Of Metobromuron Pesticide From Aqueous Solutions By Adsorption At High Area Carbon Cloth", in: Innovations in Chemical Biology , Şener B, Eds., Springer-Verlag Science + Business Media B.V. , Amsterdam, pp.225-232-, 2009
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yüksek Enerji Yoğunluğu Gerektiren Uygulamalar için Lityum-Hava Pillerinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0115.009, Yönetici, 2015
"Elektrosorpsiyon prensibi ile çalışan su arıtma cihazı tasarım ve üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0243.TGSD.2012, Yönetici, 2013
"Bazı ıskarta balık türlerinden balık yağı eldesi ve biyodizel üretimi", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0111.003, Araştırmacı, 2010
"Skandiyum, Antimon, Brom, Klor, Galyum, Praseodim Çekirdeklerinin Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Fotonükleer Reaksiyon ile Deneysel olarak Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114F220, Araştırmacı, 2017
"Atık sulardaki kirleticilerin yüksek özgül yüzeyli aktif karbon kumaşı üzerine adsorpsiyon çalışmaları", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.0300.009 , Araştırmacı, 2006
"Gıdalarda Bulunabilecek Bazı Pestisitlerin Bozunma Ürünlerinin Belirlenmesi İçin Metot Geliştirilmesi ve Metodun Validasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2015-388, Yönetici, 2016
"Solvotermal yöntemle grafen ve azot katkılanmış grafen üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0552.TGSD.2015, Danışman, 2016
"Deneylerle Bilim Yaz/Kiş Okulu", TÜBITAK Projesi, 118B492, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Grafen Tabanlı Elektrokatalizörlerin Üretilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2205, Yönetici, Devam Ediyor
"Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla Sulama Sistemiyle Sulanan Sorgumun Sulama Programının Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 116O262, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Grafen ve grafen temelli katot ve anotların üretilmesi ve karakterizasyonu", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 67461021-840-E.71634, Yönetici, 2018
Patetnt, Faydalı Model ve Tescil Belgeleri
Bayram E, "Bir su arıtma sistemi", TÜRKIYE, Patent, TR 2015 06030 B, Eylül 2018
Bayram E, "A production method", JAPONYA, Patent, JP 6373515 B1, Ağustos 2018
Bayram E, "Methode for production of an electrode comprising activated carbon", ISRAIL, Patent, 254917, Temmuz 2018
Bayram E, "Electrical adsorption system for removing foreign materials from water", JAPONYA, Patent, JP6374619B2, Ağustos 2018
Bayram E, "Electrosortion system for removing foreign materials from water", ISRAIL, Patent, 255177, Temmuz 2018
Bayram E, "Electrosorption system for removing foreign materials from water", ABD, Patent, US10 077198 B2, Eylül 2018
Bayram E, "A PRODUCTION METHOD OF AN ELECTRODE", TÜRKIYE, Patent, EP 3 297 958 B1, Mart 2019
Bayram E, "BİR ÜRETİM YÖNTEMİ", TÜRKIYE, Patent, TR 2015 06031 B, Nisan 2018
Bayram E, "Electrosorption system for removing foreign materials from water", ITALYA, Patent, EP 3 297 959 B1, Mayıs 2019
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Mart 2017
3rd Emerging 2D materials and Graphene Conference, İstanbul, Ekim 2016
14th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis-MTAA14, --Seçiniz--, Ağustos 2015
250.Americam Chemical Society National Meeting and Exposition, Massachusetts, Ağustos 2015
27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Ağustos 2015
mESC-IS 2015,Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, Ankara, Eylül 2015
The XVII euroANALYSIS, Analytical chemistry for human well-being and sustainable development, Warsaw, Ağustos 2013
FILTECH2013, The Filtration Event, Wiesbaden, Ekim 2013
10th International Electrochemistry Meeting, Konya, Eylül 2013
The XVII euroANALYSIS, Analytical chemistry for human well-being and sustainable development, Warszawa, Ağustos 2013
8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloníki, Temmuz 2011
13 European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, Antalya, Ekim 2009
XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi/Gazimagosa, Ekim 2008
XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi/Malatya, Ağustos 2007
9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, Eylül 2006
XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi/Kayseri, Eylül 2006
Bilimsel Danışmanlıklar
Şirket, 0552.TGSD.2015 Solvotermal yöntemle grafen ve azot katkılanmış grafen üretimi, Proje Danışmanlığı, Haziran 2015 - Ocak 2016
Levent Kimya A.Ş., Kurumsal Danışmanlık, Şubat 2017 - Mart 2017
Yüksel Yenilenebilir Enerji A.Ş., Grafen ve grafen temelli katot ve anotların üretilmesi ve karakterizasyonu, Proje Danışmanlığı, Mayıs 2018 - Eylül 2018
Bilimsel Hakemlikler
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Kasım 2017
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Temmuz 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2017
Scientific Reports, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Science of Advanced Materials, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Turkısh Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2016
Carbon, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mart 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2015
Desalination and water treatment, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Etkinlik Organizasyonu
II. Antalya Kimya olimpiyatları, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
NUBA-2016: 3rd International Nuclear Physics Summer School, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2016
I. Antalya Kimya olimpiyatları, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 24
Web Of Science H İndeksi : 10
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 480
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Bayram E, "Gümüş Madalya, 3.rd İstanbul international inventions fair, Türk Patent ve Marka Kurumu, Eylül 2018
Bayram E, "20. Çevre Hizmet Ödülleri, 2016 yılı Bilim Hizmet Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Nisan 2017
Bayram E,Çağdaş Kızıl, "Yıldızlı Projeler 2. lik ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran 2016
Bayram E,Kızıl Ç., "Solvotermal yöntemle grafen ve azot katkılanmış grafen üretimi, ANSİAD, Aralık 2015
Yurtdışı araştırma bursu, T.C. Yüksek Öğretim Kurumu, Mart 2014
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi