Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Sulama Rejimlerinin Şeker Otunda Su Tüketimi, Bitki Gelişimi, Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisi ile Spektroradyometrik Ölçümlerin Sulama Yönetiminde Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 114R097, , Devam Ediyor
"Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Ve Sulama Düzeylerinin Gelişme Periyodu Boyunca Şeker otu (Stevia rebaudiana) Bitkisinde Büyüme, Verim, Kalite ve Enerji Kullanımına Zamansal Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0104.002, Araştırmacı, 2016
"Antalya Bölgesi Serik Ovasında Nitrat Yıkanması ve Ekonomik Analiz Paketi (NLEAP) Modeli İle Tahmin Edilen Nitrat Yıkanma Göstergelerinin Uzaysal Değişkenliğinin Analizi", TÜBITAK Projesi, TOVAG1080514, , 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi