Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tezcan A., Aslan G.E., Kaman H., "EVALUATION OF DROUGHT STRESS ON THE CHLOROPHYLL CONTENT OF THE PLANTS: A REVIEW OF THE SOLANACEAE FAMILY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.4636-4641, 2019
Kurunç A., Erşahin S., Sönmez N.K., Kaman H., Uz İ., Uz B.Y., et al.,"Seasonal changes of spatial variation of some groundwater quality variables in a large irrigated coastal Mediterranean region of Turkey", SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol.554, pp.53-63, 2016
Sönmez N.K., Aslan G.E., Kurunç A., "Relationship Spectral Reflectance under Different Salt Stress Conditions of Tomato", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 2015
Kurunç A., Erşahin S., Uz B., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Identification of Nitrate Leaching Hot Spots in a Large Area with Contrasting Soil Texture and Management", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.98, pp.1013-1019, 2011
Kaman H., Kurunç A., Sönmez N.K., Çetin M., Uz B., Aslan G.E., "Preliminary Investigation Of Seawater Intrusion Into Inland Through Acisu Creek In Antalya, Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.9, pp.612-617, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tezcan A., Aslan G.E., Kaman H., Can M., Sayici A., Gökçen U., et al., "Assessing different irrigation regimes regarding chlorophyll content of the sweet bell pepper", Journal of Agriculture and Ecology Research International, 2018
Aslan G.E., Karaca C., Kurunç A., Kaman H., "Effects on Water Stress on Daily Stomatal Conductivity of Stevia rebaudiana", International Journal of Plant Soil Science, vol.19, pp.1-8, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karakaş M.C., Aslan G.E., Kurunç A., Sönmez N.K., "Estimation of Yield in Sweet Potato Varieties with Using Spectral Indices", 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ,
Aslan G.E., Karaca C., Kurunç A., Kaman H., "Effects on Water Stress on Daily Stomatal Conductivity of Stevia rebaudiana Bertoni", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, TÜRKIYE, , pp.198-198
Aslan G.E., Kurunç A., Turgut K., Kaman H., Karaca C., Tütüncü B., et al.,"EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION REGIMES ON QUALITY PARAMETERS OF STEVIA REBAUDIANA BERTONI", MESMAP-3, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.138-138
Aslan G.E., Kurunç A., Tezcan A., Karaca C., Turgut K., Tütüncü B., et al.,"Farklı Tuzluluk Düzeyine Sahip Sulama Sularının Şeker Otunda (Stevia rebaudiana) Bitki Gelişim ve Verim Parametrelerine Etkisi", 2.ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, TOKAT, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, ss.37-37
Aslan G.E., Sönmez N.K., "Relationship Between Spectral Reflectance And Different Salt Stres Conditions Of Pepper", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, KIRGIZISTAN, 1 Ekim 2013 - 3 Ekim 2014, pp.1373-1380
Yetgin Uz B., Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., Aslan G.E., "Spacial Variability Of Nitrate Leaching Variables In Serik Plain (Antalya)", 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, vol.3, pp.113-120
Kaman H., Özbek Ö., Polat E., Kurunç A., Aslan G.E., Esen E., et al., "Kısıntılı Sulamanın Hıyar Bitkisi Verimine Etkisi", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE,
Kurunç A., Sönmez N.K., Erşahin S., Uz B., Kaman H., Uz İ., Emekli N.Y., Aslan G.E., "Antalya Köprüçay Sulamasının Tabansuyuna Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 2010, ss.342-352-
Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz B., Kaman H., Uz İ., Emekli N.Y., Aslan G.E., "Spatial Variation Of Some Physical And Chemical Properties Of Soils In Serik Plain", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.106-115-
Kurunç A., Erşahin S., Uz B., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., Aslan G.E., Emekli N.Y., "Identification Of Nitrate Leaching Hot Spots In A Large Area With Contrasting Management And Soil Texture", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.153-161-
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi