Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurunç A., Erşahin S., Sönmez N.K., Kaman H., Uz İ., Uz B.Y., et al.,"Seasonal changes of spatial variation of some groundwater quality variables in a large irrigated coastal Mediterranean region of Turkey", SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol.554, pp.53-63, 2016
Sönmez N.K., Aslan G.E., Kurunç A., "Farklı Tuz Stresi Altındaki Domates Bitkisinin Spektral Yansıma İlişkileri", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.21, pp.585-595, 2015
Kurunç A., Erşahin S., Uz B., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Identification of Nitrate Leaching Hot Spots in a Large Area with Contrasting Soil Texture and Management", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.98, pp.1013-1019, 2011
Kaman H., Kurunç A., Sönmez N.K., Çetin M., Uz B., Aslan G.E., "Preliminary Investigation Of Seawater Intrusion Into Inland Through Acisu Creek In Antalya, Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.9, pp.612-617, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aslan G.E., Kurunç A., Turgut K., Kaman H., Karaca C., Tütüncü B., et al.,"EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION REGIMES ON QUALITY PARAMETERS OF STEVIA REBAUDIANA BERTONI", MESMAP-3, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.138-138
Aslan G.E., Kurunç A., Tezcan A., Karaca C., Turgut K., Tütüncü B., et al.,"Farklı Tuzluluk Düzeyine Sahip Sulama Sularının Şeker Otunda (Stevia rebaudiana) Bitki Gelişim ve Verim Parametrelerine Etkisi", 2.ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, TOKAT, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, ss.37-37
Aslan G.E., Sönmez N.K., "Relationship Between Spectral Reflectance And Different Salt Stres Conditions Of Pepper", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, KIRGIZISTAN, 1 Ekim 2013 - 3 Ekim 2014, pp.1373-1380
Yetgin Uz B., Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., Aslan G.E., "Spacial Variability Of Nitrate Leaching Variables In Serik Plain (Antalya)", 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, vol.3, pp.113-120
Kurunç A., Erşahin S., Uz B., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., Aslan G.E., Emekli N.Y., "Identification Of Nitrate Leaching Hot Spots In A Large Area With Contrasting Management And Soil Texture", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.153-161-
Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz B., Kaman H., Uz İ., Emekli N.Y., Aslan G.E., "Spatial Variation Of Some Physical And Chemical Properties Of Soils In Serik Plain", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.106-115-
Kurunç A., Sönmez N.K., Erşahin S., Uz B., Kaman H., Uz İ., Emekli N.Y., Aslan G.E., "Antalya Köprüçay Sulamasının Tabansuyuna Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 2010, ss.342-352-
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi