Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Varlik E., Kabakci E., "The Relationship Of 'Thought Action Fusion' And 'Thought Shape Fusion' With Eating Attitudes", TURK PSIKOLOJI DERGISI, vol.23, pp.1-14, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Varlik Özsoy E., "Müziğin iyileştirici gücü nereden geliyor?: Beyin araştırmaları açısından bir derleme ", TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÜLTENİ, cilt.4, ss.52-55, 2017
Varlik Özsoy E., "Yeme bozukluklarında kişilik özellikleri/ Personality traits in eating disorders ", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH, vol.3, no.1, pp.255-266, 2017 (Link)
Varlik Özsoy E., "Cognitive behavioral therapy applications in children", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.1630-1642, 2017 (Link)
Varlik E., "Paranoid Kişilik Bozukluğu", Adalet Bakanlığı, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı E-Dergisi, ss.49-54, 2008
Varlik E., "Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Raporlama: Neden Sosyal Araştırma Raporu? ", Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı E-Dergisi, ss.9-10-32-33, 2008
Varlik E., "Kişilik Bozuklukları", Adalet Bakanlığı, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı E-Dergisi, cilt.11, ss.42-44, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bayraktar S., Varlik Özsoy E., Koca Y., Ergün İ.H., Arslan Avcu B., Balta H., et al., "İNGİLTERE'DE VE ALMANYA'DA CİNSEL DOKUNULMAZLIK SUÇLARINDAN HÜKÜM ALAN YETİŞKİNLERE YÖNELİK UYGULANAN RİSK DEĞERLENDİRME VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", 1. Uluslararası ve 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2020, pp.1-1
Gürcan E., Aksoy E., Varlik Özsoy E., "Anılarımızdaki Bağlanma Temsilleri: Otobiyografik Bellek ve Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Arasındaki İlişkiler", 24. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2020, ss.1-1
Gülbetekin E., Bayraktar S., Varlik Özsoy E., Kantar Gök D., Altun E., Er N., "Effects of Tactile Stimulation on Face Perception", Fechner Day 2019 35th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2019, pp.30-30
Burak S., Varlik Özsoy E., "Müzisyenlerde Özdüzenlemeli Öğrenme, Prefrontal İşlevler ve Bilgece Farkindalik Düzeyi Ilişkiler", V. International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.127-133 (Link)
Varlik Özsoy E., Gülbetekin E., "Yetişkin Bağlanma Stillerine Hemisferik Asimetri Çerçevesinden Bakış: Deneysel Bir Çalışma ", 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, ss.1-1
Çakır S.G., Apaydın S., Taşdelen A., Varlik Özsoy E., "Süpervizyon Eşliğinde Gerçekleştirilen Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamasının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz-yeterlilik Düzeylerine Etkisi ", 5.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.399-408 (Link)
Varlik Özsoy E., Turan S., "Çocuklarda Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Müdahaleler: Olgu Sunumu", VIII. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2017, ss.59-59
Varlik Özsoy E., "Nörobiyolojik Açıdan Stres ve Baş Etme Yolları", FARKLI DİSİPLİNLERİN GÖZÜNDEN NÖROBİLİM SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 2017, ss.1-1
Varlik Özsoy E., Gülbetekin E., "Hemispheric Asymetry Link Between Attachment Styles ", Society for Neuroscience 2017 Annual Meeting, Washington DC, ABD, 11-15 Kasım 2017, pp.1128-1129
Varlik Özsoy E., "Musıc Performance Anxıety in The Context Of Socıal Fobıa And Performance Anxıety", 3rd International Conference on Social Science and Education Research, Roma, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, pp.204-204
Hisli Şahin N., Varlik Özsoy E., "Kişilerarası Nörobiyoloji Temelli Prefrontal İşlevler Ölçeği: Özgün Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", VIII. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, , ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2017, ss.102-102
Varlik Özsoy E., "Cognitive Behavioral Therapy Applicatıons in Children", 3rd International Conference on Social Science and Education Research, Roma, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, pp.205-205
Varlik Özsoy E., Hisli Şahin N., "Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği: Ülkemizde Geliştirilmiş Özgün Bir Bağlanma Ölçeği", 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2016, ss.128-128 (Link)
Varlik E., "Personality Traits in Eating Disorders ", 2 nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2016, pp.178-178 (Link)
Varlik Özsoy E., "Müzik ve Bağlanma: Müzik Terapisi Güvenli Bağlanmayı Oluşturmada Etkili Bir Yol Olabilir Mi?", Psikoloji ve Sanat Sempozyumu V, ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, ss.1-2 (Link)
Sarıkaya Varlık D., Güçlü O., Uzun U., Varlık C., Kahya S., Varlik Özsoy E., et al., "Factors associated with re-hospitalizations in schizophrenia: a community mental health service research", 28thThe European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, AMSTERDAM, HOLLANDA, 29 Ağustos - 1 Eylül 2015, vol.25, no.2, pp.536-537 (Link)
Varlik Özsoy E., "Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilgi İşleme Süreçleri: Beyin Yaşanılan Travmayı Nasıl İşliyor?", V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2014, ss.46-46 (Link)
Varlik Özsoy E., "Ceza Adalet Sisteminde Çocuklara Yönelik Çalışmalar: Çocuklar İçin Genel Suçlu Davranış Müdahale Programı ", 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Nisan 2012, ss.85-86
Varlik Özsoy E., Kabakçı E., "Yeme Tutumunun ‘Düşünce Eylem Kaynaşması (DEK)’ ve ‘Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması’ (DBBK) ile İlişkisi ", V. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2011, ss.31-32
Varlik E., Kabakçı E., "“The relationship of “Thought Action Fusion”; and “Thought Shape Fusion” with Eating Attitudes”", The 12th World Congress on Public Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2009, pp.1-1
Akdemir P., Üstün B., Yiğit K., Tümer Ş., Varlik E., Kılıç T., et al., "6- 16 Yaş Arası Çocuklarda Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testinin Sosyo- Kültürel Düzey ve Okul Başarısı Açısından Karşılaştırılması.", IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 30 Haziran - 4 Temmuz 2004, ss.45-45
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Varlik Özsoy E., Uçar Boyraz F. , Akün E., Gürdil Birinci G., Özbaş Durak R., "Oyun Terapisinde Malzeme ve Etkinlik Kullanımı", Çocuk Psikoterapisi: Giriş Niteliğinde Uygulamalı Bir Rehber , Erden G., Kudiaki Ç., Ed., Nobel, Ankara, ss.225-277, 2019 (Link)
Varlik Özsoy E., "Oyun Terapisinde Araç-Gereç ve Aktivitelerin Kullanımı", Çocuk Psikoterapisi: Uygulamalı Bir Rehber, Erden G., Kudiaki Ç., Ed., Türk Psikologlar Derneği, ANKARA, ss.90-170, 2013 (Link)
Varlik Özsoy E., "Oyun Terapisinde Araç-Gereç ve Aktivitelerin Kullanımı", Çocukla Psikoterapötik Görüşme: giriş Niteliğinde Uygulamalı Bir Rehber, Erden G., Kudiaki Ç., Ed., Türk Psikologlar Derneği, ANKARA, ss.93-181, 2011
Varlik E., "Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklara Yönelik Genel Suçlu Davranışı Müdahale Programı Personel El Kitabı (AB- CTEGM bünyesinde yapılan uluslararası proje kapsamında çıktı olarak hazırlanan bu kitapta 17 yazar bulunmaktadır)", Sözcü Yayıncılık (Adalet Bakanlığı Bünyesinde), ANKARA, 2010
Varlik E., "Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklara Yönelik Genel Suçlu Davranışı Müdahale Programı Uygulama El Kitabı (AB- CTEGM bünyesinde yapılan uluslararası proje kapsamında çıktı olarak hazırlanan bu kitapta 16 yazar bulunmaktadır)", Sözcü Yayıncılık (Adalet Bakanlığı bünyesinde), ANKARA, 2010
Varlik E., "Grupla Çalışma Becerileri Eğitimi (AB- CTEGM bünyesinde yapılan uluslararası proje kapsamında çıktı olarak hazırlanan bu kitapta 15 yazar bulunmaktadır)", Sözcü Yayıncılık (Adalet Bakanlığı Bünyesinde), ANKARA, 2010
Varlik E., "Grupla Çalışma Becerileri Eğitici El Kitabı (AB- CTEGM bünyesinde yapılan uluslararası proje kapsamında çıktı olarak hazırlanan bu kitapta 15 yazar bulunmaktadır)", Sözcü Yayıncılık (Adalet Bakanlığı Bünyesinde), ANKARA, 2010
DİĞER YAYINLAR
Varlik Özsoy E., "Sınav Kişilik Değerlendirmesi Değil!, Cumhuriyet Gazetesi", Diger, ss.16, 2020 (Link)
Varlik Özsoy E., "Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere: Kaygıyı Yenmenin Püf Noktaları, Milliyet Gazetesi", Diger, ss.1, 2020 (Link)
Varlik Özsoy E., ""Koronavirüs Hastaları için Psikolojik ve Sosyal Destek Çok Önemli" Antalya Gazetesi", Diger, ss.1, 2020
Varlik Özsoy E., "Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısını Yönetebilme, Çap Yayınları Canlı Yayın ", Diger, ss.1, 2020 (Link)
Varlik Özsoy E., Bayraktar S., ""Avrupa Birliği Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahale Yöntemleri Projesi"Proje Kitapçığı (Söz Konusu yayında "katkı sağlayan" olarak anılmaktadır)", Teknik Rapor, ss.5-16, 2019
Varlik Özsoy E., "Çocukların Ruh Sağlığına Dikkat, Antalya Ekspres", Diger, ss.1, 2019 (Link)
Varlik Özsoy E., Çakir S.G., "Sınav Kaygısı Nedir Ve Nasıl Başa Çıkılır? Anne Babalara Yönelik Bilgilendirme (Antalya İl Emniyet Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanmak üzere hazırlanmıştır)", Diger, ss.22, 2010 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi