Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Derman E., "Serbest Zaman Aktivitesi Olarak Doğa Yürüyüşüne Gençlerin Katılım Kısıtlarının Belirlenmesi", International Journal of Academic Value Studies, vol.4, pp.429-434, 2018 (Link)
Derman E., "Manavgat Mountain Bike Marathon in Terms of Sports Tourism", Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.1144-1149, 2018 (Link)
Derman E., "Bir Alternatif Turizm İşletmesi Olarak Macera Parkı", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.68-76, 2018 (Link)
Yildiz S., Derman E., "Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm Içindeki Yeri: Ihlara Vadisi Örneği", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES, vol.4, pp.230-238, 2018 (Link)
Derman E., Yildiz Pesen S., Yazar A. , "Canoe Sports Tourism in Manavgat", İnternational Journal of Multidisciplinary Thought, vol.6, no.2156-6992, pp.121-126, 2017 (Link)
Derman E., Keleş A. , "Manavgat Titreyengöl’de Yıl Boyunca İşletilen Bir Otelin Yönetim Stratejisi Üzerine Bir Çalışma", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2148-9963, pp.428-437, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Derman E., Yazar A., "Determination of Satisfaction Factors For Local Community in Sports Tourism", JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, vol.2, no.2149-9314, pp.1-5, 2016 (Link)
Derman E., "Manavgat Destinasyon Yönetimi ve Markalaştırmasında Doğa Sporları ve Su Sporlarının Rolü: Kano Sporu Örneği", KANOFED, no.2149-875X, ss.42-43, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildiz S., Derman E., "Manas Destanı, Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut Hikayelerinde Yer Alan Benzerlikler", Uluslararası Hakemli Nevruz Zirvesi, Antalya, TÜRKIYE,
Derman E., Keleş A., Keleş H., "The Evaluation of Dragon Canoe Fest as an Opportinity For Local Development in Manavgat Destination", Sport Tourism and Local Sustainable Development IRNİST STC 18, Lille, FRANSA,
Yildiz S., Derman E., "Diyaspora Turizmi Kapsamında Anadolu’xxda Süryanilik", III. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Şanlıurfa, TÜRKIYE, , pp.1-1
Derman E., Yildiz S., "Bizans İmparatorluğunda Sportif ve Rekreatif Oyunlar", Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.38-39
Derman E., "Manavgat Bisiklet Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi", Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Derman E., Gözen E., "Manavgat Titreyengöl Dragon Kano Festivalinin Sportif Rekreasyonel Aktivite Olarak Üniversite Öğrencileri Perspektifinden Değerlendirilmesi", II.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2017, pp.10-11 (Link) (Özet) (Abstract)
Derman E., Keleş A. , "Evaluation of Manavgat Mountain Bike Fest In Terms of Sports Tourism ", Multidisciplinary Academic Conferences, Prag, CEK CUM., 8-10 Aralık 2017, no.978-80-88085-17-1, pp.351-358 (Link) (Özet) (Abstract)
Yildiz S., Derman E., "Kültürel Miras: Unesco Dünya Miras Listesi Türkiye Örneği", International Congress on Cultural Heritage and Tourism, KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.5-7 (Link)
Yildiz S., Derman E., "Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm İçindeki Yeri: Ihlara Vadisi Örneği", Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.234-234 (Link)
Yildiz S., Derman E., "İzmir’deki Bizans Eserlerinin Türk Turizmi İçindeki Yeri: Efes Örneği", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, vol.3, no.111333, pp.11-12
Derman E., Gözen E., Kebapçioğlu T., "A Theoretical Study on Sports Tourism which is One of Alternative Tourism Activities", II. International Conference on TourismDynamics and Trends, Barselona, ISPANYA, 26-29 Haziran 2017, pp.527-529 (Link)
Derman E., Keleş A., "12 Ay Açık Olan Bir Otel İşletmesinin Yönetim Stratejisinin İncelenmesi", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2017, pp.64-64 (Link)
Yildiz Pesen S., Derman E., "Byzantine Monuments in Mediterranean Region", 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, no.978-605-9885-14-0, pp.100-104 (Link)
Ülker M., Kiliçarslan D., Derman E., "Kano Sporuna Katılım Motivasyonu Manavgat Destinasyonunda Bir Uygulama", 8.LİSANSÜSTÜ TURİZM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, , ss.161-171
Yildiz Pesen S., Derman E., "Historical Processes of Diyarbakir City Fortresses within the Scope of Cultural Heritage", 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, no.978-605-9885-14-0, pp.64-68 (Link)
Derman E., Yildiz Pesen S., "Canoe Sports Tourism in Manavgat", İnternational Journal of Arts and Science, Freiburg, ALMANYA, 29 Kasım - 2 Aralık 2016, vol.2, pp.1-5
Derman E., Efilti S., "Yaşam Boyu Spor ile Öğrenmede Cinsiyet Farklılığının Etkisi", World Congress on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, no.978-975-01577-1-4, pp.164-171
Derman E., Yazar A., Yildiz Pesen S., "Manavgat Destinasyonunda Alternatif Turizm Olarak Kano Sporuna Yönelik Kısıtların Ölçülmesi", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano, ITALYA, 27 Nisan - 1 Mayıs 2016, vol.2, no.978-605-180-522-1, pp.747-760
Derman E., "Evaluation of Manavgat Nashira Ultra Marathon in Terms of Sports Tourism", İHLST İnternational Hospitality Leisure Sports and Tourism, Kyoto, JAPONYA, 12-14 Temmuz 2016, vol.1212, no.333, pp.12-13
Derman E., Yerlisu Lapa T., Certel Z., "A Comparison of Leisure Satisfaction Levels of University Students According to Gender and Different Activities", 3rd International Sports Science, Tourism and Recreation Student Congress, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2016, pp.1-1
Derman E., Yazar A., "Determination Of Satisfaction Factors For Local Community İN Sports Tourism", İinternational Balkan and Near Eastern Social Conference Series, Plovdiv, BULGARISTAN, 12-13 Mart 2016, vol.2, no.978-619-203-024-7, pp.111-112 (Özet) (Abstract)
Derman E., "Manavgat Destinasyon Yönetimi ve Markalaştırmasında Doğa Sporları ve Su Sporlarının Rolü: Kano Sporu Örneği ", 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2016, ss.335-336
Derman E., "Kano Sporunun Manavgat Destinasyonu İçin Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi", 1. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, cilt.122, no.233, ss.114-114
Derman E., "Kano Sporunun Manavgat Destinasyonu İçin Değerlendirilmesi", Herkes İçin Kano Paneli, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-27 Haziran 2014, ss.1-5
Derman E., "Gençlerin Serbest Zaman Aktivitesi Olarak Doğa Yürüyüşüne Katılım Kısıtlarının Belirlenmesi", VII: Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, cilt.13188, no.26649, ss.130-139
Derman E., "Doğa Spor Turizmi Kapsamında Adventıre Park Manavgat", 1.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.113-113 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Derman E., "Manavgat Destinasyonunda Doğa Sporları ve Su Sporlarının Rolü", LAP Lambert Academy Publishing, Beau Bassin, 2018
Derman E., "Spor Kültürü", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2016 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi