Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Apaydin Cirik V., Efe E., Velipaşaoğlu S., "Educating children through their parents to prevent child sexual abuse in Turkey", PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, no.4, pp.1-10, 2019 (Link)
Taşdemir H.İ., Efe E., "The effect of tub bathing and sponge bathing on neonatal comfort and physiological parameters in late preterm infants: A randomized controlled trial", INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, vol.99, no.103377, pp.1-9, 2019 (Link)
Cirik V., Efe E., "Pediatric Nurses' Usage and Experience Toward Complementary Health Approaches.", JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, vol.24, pp.1120-1127, 2018
Erkul M., Efe E., "Efficacy of Breastfeeding on Babies' Pain During Vaccinations", BREASTFEEDİNG MEDİCİNE, vol.12, pp.110-115, 2017
Cirik V., Efe E., Öncel S., Gözüm S., "Experiences and Attitudes of Nurses Regarding Complementary Health Approaches Used by Themselves and Their Patients", JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSİNG, vol.28, pp.381-390, 2017
Kostak M.A., Inal S., Efe E., Yilmaz H.B., Senel Z., "Determination of methods used by the neonatal care unit nurses for management of procedural pain in Turkey", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.65, pp.526-531, 2015
Efe E., Dikmen Ş., Altaş N., Boneval C., "Turkish Pediatric Surgical Nurses' Knowledge And Attitudes Regarding Pain Assessment And Nonpharmacological And Environmental Methods In Newborns' Pain Relief", PAIN MANAGEMENT NURSING, vol.14, pp.343-350, 2013
Efe E., İşler Dalgiç A., Sarvan S., Başer H. , Yeşilipek A. , "Complementary and alternative medicine use in children with thalassaemia.", JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.22, pp.760-9, 2013
Efe E., Ak Sözer G., "Turkish Mothers' Who Have Preterm Infants Knowledge About Risk Factors Of Sudden Infant Death Sendrome", HEALTHMED, vol.6, no.4, pp.1137-1146, 2012
Efe E., İnal S., Bal Yılmaz H., Çetin H., Turan T., Altun E., Çalışır H., Arıkan D., "Nurses' And Paediatricians' Knowledge About Infant Sleeping Positions And The Risk Of Sudden Infant Death Syndrome In Turkey", HEALTHMED, vol.6, no.1, pp.140-147, 2012
Özer Z.C., Efe E., Öncel S., Taşkınsoy H., Ülker M., "Hepatitis B -Hepatitis C Seroprevalences And Blunt –Penetrating Object Injuries In Housekeepers In Turkey", JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.18, no.2, pp.295-300-, 2009
Efe E., Öncel S., Özer Z.C., "What Do Midwives In One Region In Turkey Know About Cold Chain?", MIDWIFERY, vol.24, no.3, pp.328-334, 2008
Efe E., "The Use Of Breast-Feeding For Pain Relief During Neonatal Immunization Injections", APPLIED NURSING RESEARCH, vol.20, pp.10-16, 2007 (Abstract)
Efe E., Sarvan S., Kukulu K., "Sleep Practices And Environment And The Risk Of Sudden Infant Death Syndrome In Turkey", JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, vol.12, no.4, pp.253-263, 2007
Efe E., "Work-Related Stress, Burnout And Job Satisfaction In Turkish Midwives", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.35, pp.317-328, 2007 (Abstract)
Özer Z.C., Efe E., "Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Ferrans And Powers Quality Of Life İndex Diabetes Version", SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.27, no.1, pp.123-125-, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cirik V., Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Knowledge, Practice and Beliefs of Pediatric Nurses about Pain", The Journal Of Pediatric Research, no.3, pp.220-227, 2019 (Link)
Pazarcıkcı F., Efe E., "Pediatri Hemşireliğinde Hasta Güvenliği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.169-174, 2018
Pazarcıkcı F., Efe E., "Preterm Bebeklerde Gavajla Beslenmeden Total Oral Beslenmeye Geçişi Destekleyici Bakım Uygulamaları: Literatür Taraması", Uluslararası Hakemli Akademik Spor Saglık ve Tıp Bilimleri Dergisi, no.28, pp.92-112, 2018
İşler Dalgiç A., Efe E., Kaya A., Sarvan S., Başer H., "Healthy Lifestyle Behaviors in Patients with Thalassemia Major", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.78-87, 2018
Cirik V., Efe E., "The Effect of Music Therapy in Children’s Health", WJEIS Journal of Educational and Instructional Studies in The World, vol.8, no.2, pp.51-56, 2018
Cirik V., Efe E., "Pediatri Hemşireliğinde Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımlarının Önemi", Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.2, pp.144-149, 2017
Cirik V., Efe E., "Knowledge, Experiences, and Attitudes of Paediatric Nurses regardingComplementary Health Approaches Used by Themselves and Parents forTheir Children in Turkey", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Medical and Health Sciences, vol.4, no.9, 2017
Cirik V., Efe E., "The Importance of Complementary Health Approaches in Pediatric Nursing", Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.14, no.2, ss.144-149, 2017 (Link)
Pazarcıkcı F., Efe E., "Preterm Bebeklerin Taburculuk Sonrası Evde Bakımının Sağlanmasında Hemşirenin Rolü", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.45-52, 2017
Efe E., "Turkish Pediatric Nurses’ Use of Non-Pharmacological Methods for Postoperative Pain Relief in 6 to 12 Year Old Children", The Open Pain Journal, vol.10, pp.56-64, 2017
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Validity and Reliability of the Oral Assessment Guide for Children and Young People Receiving Chemotherapy", TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY, no.4, pp.133-140, 2017 (Link)
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "A Review on the Importance of Nursing Approaches in Nutrition of Children with Cancer", International Scholarly and Scientific Research & Innovation, no.9, pp.505-508, 2017
Efe E., Özcan D., Dikmen Ş., Altaş N., "Turkish Pediatric Nurses’ Use of Non-Pharmacological Methods for Postoperative Pain Relief in 6 to 12 Year Old Children", The Open Pain Journal, vol.10, pp.56-64, 2017 (Link)
Cirik V., Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Preventing child abuse and neglect", Archives of Nursing Practice and Care, vol.3, pp.64-67, 2017
Pazarcıkcı F., Efe E., "Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamalarında Atravmatik Bakım Yöntemleri", Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, vol.9, pp.62-77, 2017
Cirik V., Yildiz Kemer D., Efe E., "Çocuk Hemşireliğinde Etik", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.34-36, 2016
Amin F.E.Z., Efe E., "Çocukluk Dönemi Demir Eksikliği Anemisi", sağlıkla hemşirelik dergisi, no.26, ss.34-36, 2016
Yildiz Kemer D., Efe E., "Sarsılmış Bebek Sendromu", Sağlıkla hemşirelik Dergisi, no.25, ss.31-33, 2016
Kaya A., Efe E., "Pre-School Period of Development", Annals of Nursing and Practice, vol.3, pp.1044-1044, 2016
Pazarcıkcı F., Efe E., "Yenidoğanın Taburculuk Sonrası Rehospitalizasyonu ve Nedenleri", Sağlıkla hemşirelik Dergisi, cilt.3, ss.11-15, 2015
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Olgu Sunumu: Aplastik Anemili Çocuğun Hemşirelik Bakımı", Sağlıkla, ss.42-44, 2015
Şenol Ş., Efe E., "The Management of Mucosıtıs of Pedıatrıc Hematopoıetıc Stem-Cell Transplantatıon", International Journal of Blood Research and Disorders, no.2, pp.1-2, 2015
Cirik V., Efe E., "The Use of Complementary and Alternative Medicine by Children", Journal of Family Medicine & Community Health , vol.2, no.1031, pp.1-4, 2015
Erkul M., Efe E., "Bebeklerde Aşı Uygulamaları Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Emzirme Yönteminin Kullanılması", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.4, pp.296-303, 2015
Kaya A., İşler A., Efe E., "Sağlam Çocuk İzlemi", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, cilt.., no.., ss.6-7, 2015
Turan Gürhopur F.D., Efe E., "Yenidoğanlarda Taburculuğun Planlanması", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, no.20, ss.10-15, 2015
Erkul M., Efe E., "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Bakım Protokolleri", Sağlıkla Hemşirelik dergisi, no.21, ss.51-53, 2015
Efe E., Çiftcioğlu Ş., "EVALUATION OF MUCOSITIS IN PAEDIATRIC ONCOLOGY PATIENTS", Archives of disease in childhood, vol.99, pp.A539-A539, 2014
Cirik V., Efe E., "Yoğun Bakım Ünitesinde Ağrı ve Hemşirenin Rolü", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.18, ss.15-21, 2014
Efe E., Erkul M., "Yenidoğanların Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.23-26, 2013
Efe E., Turan F.D., "Erken Doğan Bebeklerin Taburculuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.6-7, 2013
Efe E., Altaş N., Dikmen Ş., Melikoğlu M., "Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Epidemiyolojik Çalışma", Güncel Pediatri, vol.11, pp.107-113, 2013
Efe E., Altaş N., Dikmen Ş., Melikoğlu M., "Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Epidemiyolojik Çalışma", Güncel Pediatri, vol.11, pp.107-113, 2013
Efe E., Öncel S., Yılmaz M., "Kadınların diş karın ve kulak ağrısı olan çocuklarına yaklaşımları", , 2012
Öncel S., Efe E., Yılmaz M., "Kadınların çocuklarına diş, karın ve kulak ağrısına yönelik yaptıkları uygulamalar”", Ağrı Dergisi, cilt.24, ss.69-76, 2012
Efe E., Sarvan S., Kabukcuoğlu K., "Self Reported Knowledge and Behaviors Related to Oral and Dental Health in Turkish Children", Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, vol.30, no.4, pp.133-146, 2009
Sarvan S., Efe E., "Okul Öncesi Yaş Grubundaki Çocuklara Verilen Ağız-Diş Sağlığı Konusunda Anlatsal Ve Görsel Eğitimin Bilgi Düzeyine Etkisi", Çocuk Dergisi, cilt.8, ss.25-29, 2008
Efe E., Savaşer S., "The effect of two different methods used during peripheral venous blood collection on pain reduction inneonates", Ağrı, vol.19, no.2, pp.49-56, 2007
Efe E., Sarvan S., Kukulu K., "Self-Reported Knowledge and Behaviors Related to Oral and Dental Health in Turkish Children", Comprehensive Pediatric Nursing, vol.30, no.4, pp.133-146, 2007
Efe E., Altun E., Çetin H., İşler Dalgiç A., "Türkiye de bazı illerde çocuk servislerinde çalışan çocuk hekimi ve hemşirelerin yenidoğanlarda ağrı konusundaki bilgi ve uygulamaları-Pediatricians’ and pediatric nurses’ knowledge about pain in newborn infants and their practices in some provinces in Turkey", Ağrı, vol.19, no.3, pp.16-25, 2007
Efe E., Yangin H., Eravşar K., "Antalya il merkezinde iki sağlık ocağı bölgesinde yaşayan annelerin ani bebek ölümü sendromu ve risk faktörleri hakkındaki bilgi düzeyleri", Çocuk Dergisi , cilt.7, ss.255-261, 2007
Efe E., Öncel S., Özer Z., "ABS85: Smoking Among Turkish Adolescents: A Review of The National Literature", Primary Care Respiratory Journal, vol.15, pp.209-209, 2006
Öncel S., Özer Z., Efe E., "ABS86: Smoking Among Health Professionals: A Review of The National Literature", Primary Care Respiratory Journal, vol.15, pp.209-209, 2006
Efe E., "Ani Bebek Ölümü Sendromu", Hemşirelik Forumu, cilt.1, ss.?-?, 2006
Efe E., Öncel S., "Yenidoğanlarda Minör İnvaziv İşlemlerde Anne Sütünün Ağrıyı Azaltmadaki Etkisi", Hemşirelik Forumu, cilt.3, ss.42-46, 2005
Efe E., Savaşer S., "THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF NONNUTRITIVE SUCKING IN PREMATURE INFANTS ON THE PROCESS OF TRANSITION TO TOTAL ORAL FEEDING- Prematüre Bebeklerde Yalancı Emzik Uygulamasının Total Oral Beslenmeye Geçiş Süresine Etkisi - THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF NONNUTRITIVE SUCKING IN PREMATURE INFANTS ON THE PROCESS OF TRANSITION TO TOTAL ORAL FEEDING", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.14, no.2, pp.57-61, 2005
Efe E., Savaşer S., "Prematüre Bebeklerde Yalancı Emzik Uygulamasının Total Oral Beslenmeye Geçiş Süresine Etkisi", Türkiye Klinikleri Pediatri, cilt.14, ss.57-62, 2005
Efe E., Öncel S., "Annelerin Yenidoğanın Beslenmesi Konusundaki Bilgileri", Klinik Bilimler&Doktor, cilt.10, ss.657-662, 2004
Efe E., "Yenidoğanlarda Ağrılı İşlemler Sırasında Nonfarmakolojik Yöntemlerin Kullanımı", Klinik Bilimler&Doktor, cilt.10, ss.69-75, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erkul M., Efe E., "İki Aylık Bebeklerde İki Farklı Bölgeye Sırayla Uygulanan Aşıların Oluşturduğu Ağrıyı Azaltmada Emzirme Yönteminin Etkinliği", 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Rusya-Türkiye Pediatri Toplantısı, 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.?-
Öncel S., Gözüm S., Efe E., "Hemşirelerin Hastalarının Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Deneyim Ve Tutumları,", II. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.40-
Öncel S., Efe E., Yılmaz M., "Kadınların Çocuklarına Diş, Karın ve Kulak Ağrısına Yönelik Yaptıkları Uygulamalar”,", 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 7. Milli Hemşirelik Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKIYE, - , ss.38-
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARIN BAKIM GEREKSİNİMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ", 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.595-604
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "ANOREKTAL MALFORMASYONLU ÇOCUKLARDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ ", 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.605-615
Taşdemir H.İ., Efe E., "TOTAL PARENTERAL NUTRITIONAL SUPPORT IN PREMATURE INFANTS", 2nd. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.374-383 (Link)
Taşdemir H.İ., Efe E., "Glioblastom Tanılı Çocukta Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu", II. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 17-27 Nisan 2019, pp.855-856 (Link)
Taşdemir H.İ., Efe E., "PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE MERHAMET YORGUNLUĞU", II. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.607-612 (Link)
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Hortikültürel Terapinin Çocuk Sağlığına Etkileri", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Dilmen B., Pazarcıkcı F., Efe E., "PEDİATRİK CERRAHİ KLİNİKLERİNDE HASTAGÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATAKAYNAKLARI: LİTERATÜR TARAMASI", 1st. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE,
Cirik V., Efe E., "Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İstismarı Hakkında Yasalar, Yönetmelikler, Dernekler ve Kampanyalar", Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, , , pp.428-436
Cirik V., Efe E., "Hemşirelik Süreci Kullanılarak Çocuklarda Görülen Stresin Değerlendirilmesi", IV. International Academic Research Congress (INES), , , pp.2584-2590
Cirik V., Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Preterm Yenidoğana Sahip Olan Annelerin Yaşadıkları Emosyonel Sorunların Değerlendirilmesi", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, , , pp.1436-1446
Çiftcioğlu Ş., Cirik V., Efe E., "AİLE İÇİ İLETİŞİM VE ÇOCUK", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.1811-1821
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Eğitsel Tanılama ve Yönlendirme Süreci", Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Çiftcioğlu Ş., Cirik V., Efe E., "Aile İçi İletişim ve Çocuk", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Taşdemir H.İ., Efe E., "Diyabet Tanısı Almamış Çocukta Diyabetik Ketoasidoz Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu", 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2018, pp.359-359
Çiftcioğlu Ş., Cirik V., Efe E., "Nutrition In Children With Surgical Treatment", International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, berlin, ALMANYA, 28 Haziran - 2 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Taşdemir H.İ., Efe E., "Çocuk Acil Biriminde Invajinasyon/ Intussusepsiyon Olgusu Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu", Türk Akademik Araştirmalar Dergisi Uluslararasi Multidisipliner Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.218-223 (Link)
Taşdemir H.İ., Efe E., " Osteopetrozis Ve Hemşirelik Bakimi: Olgu Sunumu", I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.188-188 (Link)
Cirik V., Efe E., "Çocuklarda Biyopsikososyal Bir Deneyim Olan Ağrının Nonfarmakolojik Yöntemlerle Kontrolü ve Hemşirelik Yaklaşımı", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, , , pp.1450-1460
Taşdemir H.İ., Efe E., "Beyin Tümörlü Çocukta Baş Ağrısı Şikâyeti Ve Acil Başvurusunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu", IV. Ines Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.318-318
Taşdemir H.İ., Efe E., "Prematüre Yenidoğanlarda Küvet Banyo Ile Silme Banyonun Yenidoğan Fizyolojik Değişkenlerine Ve Konforuna Etkisi", 61. Milli Pediatri Kongresi Ve 16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2017, ss.221-221
Cirik V., Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Çocuk Cinsel İstismarı: Sistematik Bir Analiz", 3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2017, pp.203-204
Çiftcioğlu Ş., Cirik V., Efe E., "USING COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE THERAPIES IN PEDIATRIC ONCOLOGY PATIENTS ", International Congress on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2017, pp.1-1
Cirik V., Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Preventing Child Abuse and Neglect", International Congress on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2017, pp.2-2
Cirik V., Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Çocukluk Döneminde Medyadan Öğrenilen Şiddet", 3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2017, pp.205-206
Çiftcioğlu Ş., Cirik V., Efe E., "Boşanmanın Çocuklar üzerine Etkisi", 3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2017, pp.413-414
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "A Review on the Importance of Nursing Approaches in Nutrition of Children with Cancer", ICP 2017: 19th International Conference on Pediatrics, Rome, ITALYA, 18-19 Eylül 2017, vol.4, no.9, pp.1-1
Çiftcioğlu Ş., Cirik V., Efe E., "Türkiye'de Çocuk İşçiliği: Sistematik Derleme", 3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2017, pp.411-412
Boz İ., Özer Z., Efe E., Sivrikaya U., "A project example in simulation traning of trainers for nursing faculties: PROTSIM", Internatıonal Black Sea Nursıng Educatıon Congress/Icobne, ,
Çiftcioğlu Ş., Cirik V., Efe E., "TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME", 3. International Congress on Different Dimensions of Violence and Social Perception, ,
Pazarcıkcı F., Efe E., Ergün G., "Providing Home Care Service to Preterm Babay After Discharge", International Congress on Nursing, ,
Beşiktaş S., Efe E., "Mekanik Ventilatöre Bağlı Preterm Yenidoğanlara Verilen Prone ve Supine Pozisyonlarının Fizyolojik Değişkenlere Etkisi", 5. Uluslararası 16 Ulusal Hemşirelik Kongresi, ,
Sarvan S., Atay Turan S., Efe E., "Mülteci Çocuklar ve Sorunları", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, pp....-...
Çiftcioğlu Ş., Efe E., Öncel S., Gözüm S., "Kanser Tedavisi Alan Çocuklarda Mukozit İnsidansı ve Bakım Veren Aile Bireyinin Mukozite İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 2 Aralık 2017, pp.15-15
Sarvan S., İşler Dalgiç A., Efe E., "Çocuklarda Akut Zehirlenmeler: Sistematik Derleme ", 6. Ulusal 1.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 2 Aralık 2017, pp.102-102
Cirik V., Efe E., Ökten Ç., "Massage Therapy to Reduce Pain in Newborn", 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.359-360
Çiftcioğlu Ş., Efe E., "Kemoterapi Tedavisi Uygulanan Çocuklar ve Gençler için Ağız Değerlendirme Rehberi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-13 Kasım 2016, ss.1-1
Şenol Ş., Efe E., Cirik V., "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLARDA PARENTERAL BESLENMEYE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", World Congress on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.48-48
Efe E., Cirik V., Çiftcioğlu Ş., "HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN KULLANILMASI", World Congress on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.47-47
Cirik V., Efe E., "The Effect of Massage Therapy in Preterm Infants", 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.367-367
İşler A., Efe E., Kaya A., Sarvan S., Başer H., "Healthy Lifestyle Behaviors in Patients with Thalassemia Major", World Summit On Pediatrics, Porto, PORTEKIZ, 23-26 Haziran 2016, pp.50-51
Cirik V., Efe E., Çiftcioğlu Ş., "HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TAMAMLAYICI SAĞLIK YAKLAŞIMLARI", World Congress on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.47-47
Şenol Ş., Efe E., "Adolescence Period", 4th World Conference on Psychology and Sociology, Rome, ITALYA, 26-28 Kasım 2015, pp.39-39
Şenol Ş., Kaya A., Efe E., "Kanserli Çocuk ve Ailesi İçin Güvenli Taburculuk", 5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2015, pp.342-342
Kaya A., Şenol Ş., Efe E., "Kronik Konstipasyonu Olan Down Sendromlu Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu", 5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2015, pp.360-360
Münevver E., Efe E., "Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğinde Bakım Protokolleri Kullanımının Önemi", 5. ULUSAL ve 2. UIuslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, ,
Efe E., Turan F.D., "Yenidoğanlarda Güvenli Taburculuk", Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2013, pp.?-?-
Efe E., Cırık V., "18th World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (Cogi)", 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), AVUSTURYA, 24-27 Ekim 2013, pp.?-?-
Turan F.D., Efe E., "Yenidoğan ve Annenin Taburculuğa Hazırlanması", Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2013, ss.10-10
İşler Dalgiç A., Efe E., Cirik V., Turan F.D., "Hemşirelik 3. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Sevme Tutumları", 12. Ulusal Hemsirelik Ögrencileri Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2013, ss.265-265
İşler A., Efe E., Sarvan S., Başer H., Yeşilipek A., Kurtoğlu E., "Talasemi Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2013, ss.52-52
Cırık V., Efe E., Sarvan S., Kara E.A., "Rus Aile Ile Türk Ailenin Çocuğunun Hasta Odası; Olgu Sunumu", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.?-?
Efe E., Cırık V., Öncel S., Gözüm S., "Hemşirelerin Hastalarının Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Deneyim Ve Tutumları", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.?-?
Efe E., "Yenidoğan Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İşlemsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemler", Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2013, pp.?-?-
İşler A., Efe E., Sarvan S., Başer H., Yeşilipek H., Kurtoğlu E., "Talasemi Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2013, pp.?-?-
Efe E., "Complementary And Alternatıve Medıcıne Use In Pedıatrıc Oncology Patıents And The Role Of The Nursıng", 17th Internatıonal Conference on Cancer Nursıng, ABD, 2012, pp.107-
Apaydın V., Efe E., "Stoma Bakımında Çocuk Hemşiresinin Rolü", Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2012, pp.106-
Efe E., "Simulation In Pediatric Nursing Education", 2nd Simulation in Medical Education Conference, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2012, pp.28-
İşler A., Taş Arslan F., Efe E., "The Importance of Nursing Approach in Sexuality Education of Adolescents with Intellectual Disabilities", 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris, FRANSA, 17-20 Kasım 2011, pp.259-259
İşler A., Taş Arslan F., Efe E., "The Importance Of Nursing Approach In Sexuality Education Of Adolescents With Intellectual Disabilities", 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, FRANSA, 17-20 Kasım 2011, pp.?-?-
Altaş N., Efe E., Dikmen Ş., Melikoğlu M., "Kolostomi Bölgesinde Oluşan Cilt Tahrişinin Tedavisinde Anne Sütünün Etkisi", Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKIYE, 2011, pp.?-?-
Efe E., Dikmen Ş., Melikoğlu M., Altaş N., "Genital Bölge Pişiği Tedavisinde Anne Sütünün Etkisi: Olgu Sunumu", Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKIYE, 2011, pp.?-?-
Efe E., İşler A., Sarvan S., Başer H., Yeşilipek A., "Talasemili Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı", 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Ekim 2011, ss.52-52
Albayrak S., Efe E., "Olgu Sunumu: Bronkopnömoni Tanısı Olan Bebeğin Hemşirelik Bakımı", 6.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKIYE, 2007, pp.?-?-
Efe E., Sarvan S., "3-6 Yaş Grubundaki Çocuklara Verilen Ağız-Diş Sağlığı Konusunda Anlatsal Ve Görsel Eğitimin Bilgi Düzeyine Etkisi", 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2007, ss.?-?
Efe E., Altun E., Çetin H., İşler A., "Türkiye’de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Çocuk Hekimi ve Hemşirelerinin Yenidoğanlarda Ağrı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları", 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-13 Nisan 2007, ss.207-207
Efe E., Öncel S., Yılmaz M., "Kadınların Çocuklarına Diş, Karın Ve Kulak Ağrısına Yönelik Yaptıkları Uygulamalar", 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2007, ss.?-?
Efe E., Altun E., Çetin H., İşler A., "Türkiye’De Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Çocuk Hekimi Ve Hemşirelerinin Yenidoğanlarda Ağrı Konusundaki Bilgi Ve Uygulamaları", 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-13 Nisan 2007, ss.?-?
Efe E., Altun E., "Ani Bebek Ölümü Sendromunda Hemşirenin Rolü", 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2007, ss.?-?
Efe E., Yangın H.B., Eravşar K., "Antalya İlinde Kırsal Bölgede Yaşayan Annelerin Ani Bebek Ölümü Sendromu Ve Risk Faktörleri Hakkındaki Bilgi Ve Davranışları", 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2007, ss.?-?
Efe E., Ak Sözer G., "What The Mothers Who Have Preterm Infants Know About Sleep Practices And Environment And The Risk Of Sudden Infant Death Syndrome", 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2007, ss.?-?
Baz M., Efe E., Sarvan S., Dikmen Ş., Demirezen S., Boneval C., Karagüzel G., Melikoğlu M., "Omfoloselli Bir Bebeğin Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı", XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2006, ss.259-259
Efe E., Öncel S., Özer Z.C., Alimoglu M.K., "Smoking Among Turkish Adolescents: A Review Of The National Literature", International Primary Care Respiratory Group 3rd World Conference, NORVEÇ, 2006, pp.209-
Öncel S., Özer Z., Efe E., Alimoğlu M.K., "Smoking among health professionals: A review of the mational literature", İnternational Primary Care Respiratory Group 3rd World Conference, OSLO, NORVEÇ, 8-11 Haziran 2006, pp.121-121
Baz M., Efe E., Sarvan S., Dikmen Ş., Aslan A., Demirezen S., Karagüzel G., Melikoğlu M., "Postoperative Nursing Care In A Newborn With Extrophia Vesica", 9th Biennial Meeting of The International Children’s Continence Society (ICCS) & ESPU Course on “Surgery for The Incontinent Child and Bowel Problems, TÜRKIYE, 2006, pp.?-?-
Öncel S., Efe E., Yılmaz M., Alimoglu M.K., "Traditional Methods Used By Turkish People To Reduce Fever", International Conference on Communication in Healthcare, ISVIÇRE, 2006, pp.?-?-
Öncel S., Efe E., Yılmaz M. , Alimoğlu M.K., "Traditional methods used by Turkish people to reduce fever", International Conference on Communication in Healthcare 2006, BASEL, ISVIÇRE, 5-8 Eylül 2006, pp.21-21
Özer Z., Efe E., Öncel S., Alimoğlu M.K., "Smoking among nursing and medical students: A review of the national literature", International Primary Care Respiratory Group 3rd World Conference, OSLO, NORVEÇ, 8-11 Haziran 2006, pp.121-121
Efe E., Sarvan S., Kukulu K., "Çocuk Polikliniğine Gelen Çocukların Ağız Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgileri", 50. Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2006, ss.?-?
Efe E., Öncel S., Özer Z., Alimoğlu M.K., "Smoking among Turkish Adolescents: A review of the national literature", International Primary Care Respiratory Group 3rd World Conference, OSLO, NORVEÇ, 8-11 Haziran 2006, pp.118-118
Özer Z.C., Efe E., Öncel S., Alimoglu M.K., "Smoking Among Nursing And Medical Students: A Review Of The National Literature", International Primary Care Respiratory Group 3rd World Conference, NORVEÇ, 2006, pp.210-
Öncel S., Özer Z.C., Efe E., Alimoglu M.K., "Smoking Among Health Professionals: A.Review Of The National Literature", International Primary Care Respiratory Group 3rd World Conference, NORVEÇ, 2006, pp.209-
Bağcı H., Efe E., Güven Y., Dikmen Ş., Karagüzel G., Melikoğlu M., "Çocuk Cerrahisi Servisimizde Yatan Bebek Anneleri İle İlgili Anketsel Bir Değerlendirme", XXIII. Çocuk Cerrahisi Kongresi, IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2005, ss.199-199
Efe E., Savaşer S., "The Influence Of The Application Of Nonnutritive Sucking In Premature Infants On The Process Of Transition Of Total Oral Feeding", Nurse Education Tomorrow Conference 12 th Annual International Participative Conference, INGILTERE, 2001, pp.?-?-
Efe E., İşler A., Doğan Ş., Canpolat F., Büyükakçam G., Vurankartal S., Kaymaz Ş., "Pediatrik Onkoloji Hastalarının Anne Ve/Veya Babalarının Beslenme Konusundaki Bilgileri", Uluslararası Katılımlı 44. Milli Pediatri Kongresi 1. Milli Çocuk Hemşireliği 1. Pediatri Asistanları Toplantısı , TÜRKIYE, 2000, pp.200-
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Efe E., "Çocuklarda Ağrının Yönetimi Neden Önemlidir?", Çocuklarda Ağrı Yönetimi, Polat A, Gürol A, Ed., nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.1-18, 2018 (Link)
Efe E., "Kardiyovasküler hastalıkların Yönetimi", Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Tüfekçi FG, Alemdar DK, Özdemir FK, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.153-180, 2017 (Link)
Efe E., İşler A., "Çocuklarda Sinir Sistemi Hastalıkları, Yaralanmaları Ve Hemşirelik Bakımı", Pediatri Hemşireliği, Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Bolışık B., Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.611-658-, 2013
Efe E., Öncel S., "Chocolate Use And Knowledge In Oral And Dental Health In Children", in: Chocolate in Health and Nutrition, Watson R.R., Preedy V.R., Zibadi S. , Eds., Springer, Londra, pp.505-516-, 2013
DİĞER YAYINLAR
Çetin Kaşıkcıoğlu F., Efe E., Öncel S., Kirca N., Taşkıran B. , Gönen M., et al.,"Aileler için bakım rehberi", Diger, ss.48, 2014
Kirca N., Efe E., Öncel S., "Riskli Bebeklerde Hemşirelik Bakım ve Güvenli Taburculuk Standartları", Diger, ss.1-49, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi