Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2013
Yrd.Doç.Dr., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2011
Arş.Gör.Dr., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2001
Arş.Gör., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiay Fakültesi, 1993 - 2000
VERDİĞİ DERSLER
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2019-2020
Genel Fizik II, Lisans, 2019-2020
Bilgisayar Tabanlı İlaç Tasarım Teknikleri, Yüksek Lisans, 2019-2020
Moleküler Modelleme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2019-2020
Okul Deneyimi, Lisans, 2019-2020
Genel Fizik I, Lisans, 2019-2020
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Uluğ, "PISA 2015 Türkiye Uygulamasında Bazı Öğrenci Değişkenlerinin Fen Okuryazarlığı ve Okuma Becerileri Başarısına Etkisinin İncelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, F.Demirez, "Bazı Değişkenlerin Fen Başarı Puanına Etkisi: PISA 2015 Türkiye, Singapur ve Almanya Örneği ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, Ş.Sivrikaya, "Fen bilgisi ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, A.Tongal, "PISA 2015 Türkiye Verilerine Göre Bazı Değişkenlerin Fen Testi Başarı Puanına Etkisinin Kantil Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, M.Kara, "İlköğretim 5. Sınıf Yer Kabuğunun Gizemi Ünitesinde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, Y.Özkan, "Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, C.Özaydin, "Measurement of Optical Properties of Some Cu and Co Complexes Using Spectroscopic Ellipsometry", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, S.Güler, "An Investigation of Biological Activity of Sulfonamide Compounds By QSAR", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, M.Tekpinar, "Calculations of Vibrational spectrum of Benzimidazole and Phenylsilane using Ab Initio and DFT methods", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Mayıs, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi