Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRÜ BAZI SULFONAMİT TÜREVLERİN MOLEKÜLER MODELLEME YÖNTEMLERİ İLE İZOENZİM SPESİFİK OPTİMİZASYONU", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-288, Yönetici, 2018
"KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRÜ KUMARİN BİLEŞİKLERİNİN ETKİ MEKANİZMALARININ MOLEKÜLER MODELLEME TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI VE BİYOLOJİK ETKİSİ YÜKSEK YENİ KUMARİN TÜREVLERİNİN TASARIMI", TÜBITAK Projesi, 114Z045, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi