Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdoğan S., Akar Şahingöz S., Gölge E., "İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yer Alan Eğitim, Sağlık Ve Beslenme Konularına İlişkin Haklarından Haberdar Olma Durumları Ile Devletin Bu Konulardaki Uygulamalarına İlişkin Görüşleri", Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.185-209, 2007
Gölge E., Erdoğan S., "Gürültü, Su, Hava Kirliliği Konularında Devletin Aldığı Önlemler, Tüketiciye Sunduğu Hizmetler Ve Tüketicilerin Bu Konulara Duyarlılıkları", TSE Standard Dergisi, ss.33-45, 2003
Gölge E., Erdoğan S., "İş Etüdü Konusunda Bir Araştırma Örneği", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.25-35, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gölge E., Ersoy A.F., "Çalışma Şartlarını Etkileyen Çevresel Faktörler", III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 29-30 Nisan 2005, ss.26-31
Gölge E., Arli M., "Üniversite Öğrencilerinin Okul Dışında Bilgisayar Ve Internet Kullanma Durumları", 8. Türkiye'de Internet Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-21 Aralık 2002, ss.45-49 (Link)
Yazicioğlu Y., Erdoğan S., Gölge E., "Türkiye'De İlköğretim Okullarına Devam Eden Öğrencilerin Velilerinin İş Eğitimi (Teknoloji Eğitimi) Dersine İlişkin Görüşleri", 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-26 Ekim 2002, pp.120-126
Yazicioğlu Y., Erdoğan S., Gölge E., "Türkiye'De İlköğretim Okullarına Devam Eden Öğrencilerin İş Eğitimi (Teknoloji Eğitimi) Dersine İlişkin Görüşleri", 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-26 Ekim 2002, pp.110-118
Yazicioğlu Y., Gölge E., Ağca H., "Türkiye'De Franchise Veren Yiyecek İçecek İsletmelerindeki Ürünlerin Tüketiciler Tarafından Tercih Edilme Durumu", 1.Ulusal Turizm İsletmeciliği Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 25-26 Ekim 2001, ss.35-38
Yazicioğlu Y., Ağca H., Gölge E., "Erken Ve Geç Evlenen Kadınların Evliliklerini Erken Ve Geç Yapma Nedenleri", 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 15-16 Nisan 1996, ss.25-30
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Okur A., Gölge E., "5. Bölüm: Tüketim", GİRİŞİMCİLİK, OKUR A., Ed., İSTANBUL, İSTANBUL, ss.107-110-, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi