Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ERKAN GÜMÜŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Yetiş.Bölümü
Ana Bilm Dalı : Yetiştiricilik
Sabit Telefon : +90 242 3106636
Faks : +90 242 2262013
E Posta Adresi : egumusakdeniz.edu.tr | egumusoutlook.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/egumus/
Ofis : Su Ürünleri Fakültesi Binası, Yetiştiricilik Bölümü
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 07058 Kampüs Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 1997-2003
Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 1995-1997
Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Karbonhidrat ve Yağ Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın Büyümesi ve Bazı Kimyasal Bileşenleri Üzerine Etkisi", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimleri Su Ürünleri Temel Bilimleri Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, "Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Farklı Yemleme Oranlarının Canlı Ağırlıkları Üzerine Etkisi. ", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Haziran, 1997.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hayvan Bakım-Kullanım ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu, 2009
Araştırma Alanları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Balık Besleme
Balık Yetiştiriciliği
Akuakültür Yönetimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Veterinary Sciences
Agriculture, Dairy & Animal Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2005 - 2012
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 1996 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 12.10.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 20.10.2016 - 01.03.2017
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 20.10.2016 - 01.03.2017
Eğitim-Öğretim Mezuniyet Komisyonu, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 17.10.2016 - Devam Ediyor
Birim İçi-Birim Dışı Staj Komisyon Üyeliği , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 17.10.2016 - Devam Ediyor
Satın Alma ve Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 13.10.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 28.08.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü , 20.03.2015 - 10.03.2018
Birim İçi-Birim Dışı Staj Komisyon Üyeliği , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 01.01.2009 - 01.01.2014
Su Ürünleri Araştırma Projeleri Bilimsel Değerlendirme Uzmanlar Grubu Üyeliği , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 01.01.2007 - 01.01.2014
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi , , 01.03.2006 - 01.03.2009
ÖSYM Antalya İl Sınav Yönetici Yardımcılığı , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 01.03.2006 - 01.03.2009
Verdiği Dersler
Balık Beslemede Rasyon Hazırlama, Yüksek Lisans, 2016-2017
Akuakültürde Su Kalite Kriterleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Su Kalitesi ve Kontrolü, Lisans, 2016-2017
Balık Beslemede Besin Maddeleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Ilıksu Balıkları Yetiştiriciliği, Doktora, 2016-2017
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2016-2017
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Lisans, 2016-2017
Balık Beslemede Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2015-2016
Su Kalitesi ve Kontrolü, Lisans, 2015-2016
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2015-2016
Su Ürünleri Yemlerinde Toksik Maddeler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yetiştiricilikte Su Kalitesi ve Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Soğuksu Balıkları Yetiştiriciliği, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yetiştiricilikte Su Kalitesi ve Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Yem Hammaddeleri, Doktora, 2015-2016
İçsu Balıkları Yetiştirciliği, Lisans, 2015-2016
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2015-2016
Balık Beslemede Kullanılan Katkı Maddeleri, Doktora, 2014-2015
Yemler Bilgisi, Lisans, 2014-2015
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Alternatif Su Ürünleri Yetiştiriciliği II, Lisans, 2014-2015
Su Kalitesi ve Kontrolü, Lisans, 2014-2015
Balık BEslemede Rasyon Hazırlama, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yetiştiricilikte Su Kalitesi ve Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Ilıksu Balıkları Yetiştiriciliği, Doktora, 2014-2015
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Lisans, 2014-2015
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Balık Beslemede Besin Maddeleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yemler Bilgisi, Lisans, 2013-2014
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Mesleki Yabancı Dil IV, Lisans, 2013-2014
Balık Yemlerinde Toksik Maddeler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Balık Beslemede Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2013-2014
Yemler Bİlgisi, Lisans, 2013-2014
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Lisans, 2013-2014
Balık Beslemede Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2012-2013
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2012-2013
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Lisans, 2012-2013
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Lisans, 2011-2012
Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2011-2012
Ilıksu Balıkları Yetiştiriciliği, Yüksek Lisans, 2011-2012
Soğuksu Balıkları Yetiştiriciliği, Yüksek Lisans, 2011-2012
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Aydin, "Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) yeminde kurutulmuş damıtma kalıntıları ve çözünür maddeleri (DDGS) kullanma olanaklarının araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, N.Şahin, "Antalya İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Durumlarının Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği ABD., 104 Sayfa, Antalya, 2013.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, B.Aydin, "Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Yavru Yeminde Tavuk Kesim Atıkları Ununun Balık Unu Yerine Kullanım Olanakları. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği ABD., 72 Sayfa, Antalya, 2010.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Jüri Üyelikleri
Atama, Kadroya Yeniden Atama, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Mayıs, 2017
A. Personel, Araştırma Görevlisi Alım Sınavı, Su Ürünleri Fakültesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bİlimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Ağustos, 2015
Tez Savunma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniverdsitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bİlimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Nisan, 2015
Tez Savunma, Doktora TEz İzleme Komitesi Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD, Aralık, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi (Asil), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD, Aralık, 2013
Atama, Akademik Kadroya Yeniden Atama, Muğla Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksek Okulu, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Mart, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Aralık, 2009
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uluköy G., Metin S., Kubilay A., Güney Ş., Yıldırım P., Güzel-Seydim Z., et al., "The Effect of Dietary Supplementation with Kefir on Nonspecific Immune Response and Diseases Resistance in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)", JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCİETY, vol.48, no.2, pp.248-256, 2017
Gümüş E., Kubilay A., Güney Ş., Güzel-Seydim Z., Kök-Taş T., Metin S., et al., "Effect of dietary kefir on the growth performance, feed utilization, and fatty acid profile of juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss", AQUACULTURE NUTRİTİON, vol.23, no.5, pp.964-972, 2017
Aydin B., Yilmaz S., Gümüş E., "The Effect of Distiller's Dried Grains with Solubles on Carcass Composition, Fatty Acid Composition, Skin and Fillet Coloration of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", ISRAELİ JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMİDGEH, vol.69, 2017
Gümüş E., Aydin B., Kanyilmaz M., "Growth and feed utilization of goldfish (Carassius auratus) fed graded levels of brewers yeast (Saccharomyces cerevisiae)", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.15, no.3, pp.1124-1133, 2016 (Link)
Uluköy G., Kubilay A., Güzel-Seydim Z., Gümüş E., Güney Ş., Kök-Taş T., et al., "Effect of storage temperature on beneficial microbial load in rainbow trout feed supplemented with kefir", INDIAN JOURNAL OF FISHERIES, vol.62, pp.137-139, 2015
Erdogan F., Kanyilmaz M., Aydin B., Erdogan M., Aksoy A., Gümüş E., "Effect of dietary supplementation of L-carnitine on growth, feed utilisation and liver histology in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) fry", INDIAN JOURNAL OF FISHERIES, vol.62, pp.123-127, 2015
Aydin B., Gümüş E., Balci B.A., "Effect of dietary fish meal replacement by poultry by-product meal on muscle fatty acid composition and liver histology of fry of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Actinopterygii: Perciformes: Cichlidae)", ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, vol.45, no.4, pp.343-351, 2015 (Link)
Gümüş E., Erdoğan F., Aydin B., "Evaluation Of Skate Meal As A Replacement Of Fishmeal In Diets For Nile Tilapia Fry (Oreochromis Niloticus)", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.65, pp.0-0, 2013 (Link)
Gümüş E., Aydin B., "Effect Of Poultry By-Product Meal On Growth Performance And Fatty Acid Composition Of Carp (Cyprinus Carpio) Fry", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, pp.827-834, 2013
Aydin B., Gümüş E., "Replacement Of Fishmeal By Poultry By-Product Meal, Supplemented With Lysine, Methionine, And Threonine, In Diets For Fry Of Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus)", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.65, pp.1-7, 2013 (Link)
Erdoğan F., Erdoğan M., Gümüş E., "Effects Of Dietary Protein And Lipid Levels On Growth Performances Of Two African Cichlids (Pseudotropheus Socolofi And Haplochromis Ahli)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.12, pp.635-640, 2012
Demir O., Günlü A., Küçük F., Gülle İ., Gümüş E., "Analysis of sarcoplamic proteins in natural populations of mountain trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) with SDS-PAGE", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.11758-11763, 2011
Gümüş E., Erdoğan F., Kaya Y., Erdoğan M., "Use Of Tuna Liver Meal As Partial Replacement Of Fishmeal In Diets For Nile Tilapia Fry, Oreochromis Niloticus", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.63, pp.0-0, 2011 (Link)
Gümüş E., "Effect Of Replacement Of Fishmeal With Sand Smelt (Atherina Boyeri) Meal On Growth, Feed Utilization And Body Composition Of Mirror Carp Fry (Cyprinus Carpio)", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.363-369, 2011
Gümüş E., "Fatty Acid Composition Of Fry Mirror Carp (Cyprinus Carpio) Fed Graded Levels Of Sand Smelt (Atherina Boyeri) Meal", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.24, pp.264-271, 2011
Gümüş E., Kaya Y., Balci B.A., Aydin B., Gülle İ., "Replacement Of Fishmeal With Sand Smelt (Atherina Boyeri) Meal In Practical Diets For Nile Tilapia Fry (Oreochromis Niloticus)", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.62, pp.172-180, 2010
Savaş S., Demir O., Gümüş E., Ölmez M., "The Fatty Acid Composition Of Daphnia Magna Fed With Various Feeds", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.2561-2564, 2010
Demir O. , Gülle İ., Gümüş E., Küçük F., Günlü A., Kepenek K., "Some Reproductive Features Of Brown Trout (Salmo Trutta Macrostigma Dumeril, 1858) And Its Larval Development Under Culture Conditions", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, vol.30, pp.223-226, 2010
Gümüş E., Erdoğan F., "Effects Of Partial Substitution Of Fish Meal With Tuna Liver Meal On The Fatty Acid Profile Of Nile Tilapia Fry, Oreochromis Niloticus", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.0-0, 2010
Gümüş E., İkiz R., "Effect Of Dietary Levels Of Lipid And Carbohydrate On Growth Performance, Chemical Contents And Digestibility In Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, vol.29, pp.59-63, 2009
Gümüş E., Kaya Y., Balci B.A., Banbul B., "PARTIAL REPLACEMENT OF FISHMEAL WITH TUNA LIVER MEAL IN DIETS FOR COMMON CARP FRY, CYPRINUS CARPIO L. 1758", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, vol.29, pp.154-160, 2009
Kucuk F., Gümüş E., Gulle , "Determination of entrance seasons of elvers (Anguilla anguilla L., 1766) in Gozlen Creek and assessment of different catching methods", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.29, pp.1061-1066, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yilmaz S., Ersoy N., Gümüş E., Aydin B., "Good Agricultural Practices in Turkish Aquaculture", Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.1-8, 2017
Ersoy N., Yilmaz S., Gümüş E., "The Importance of Good Agricultural Practices in EU Membership Process", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.133-136, 2017
Aydin B., Gümüş E., "Balık Yemlerinde Alternatif Hammadde Kaynağı: Kurutulmuş Damıtma Kalıntıları ve Çözünür Maddeleri (DDGS)", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.1, no.3, ss.87-91, 2016
Gümüş E., Şahin N.M., "Antalya İlindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Kuluçka Faaliyetlerinin Analizi", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), vol.8, no.2, pp.44-50, 2015
Yilmaz S., Gümüş E., Becer Z.A., Korun J., Ünlüsayin M., "Evaluation of Fishery Products in Wholesale Fish Market of Istanbul and Izmir Metropolitan (Turkey)", Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, vol.2, no.6, pp.642-651, 2014
Yedier S., Gümüş E., Livengood E.J., Chapman F.A., "The relationship between carotenoid type and skin color in the ornamental red zebra cichlid Maylandia estherae", AACL BIOFLUX, vol.7, no.3, pp.207-216, 2014
Çağatay İ.T., Gümüş E., "Phenotypic, Histopathologic and Genomic Diagnosis of A Novel Fish Pathogen Vagococcus salmoninarum in Turkey ", Journal of Pure and Applied Microbiology, vol.8, no.SE, pp.119-124, 2014
Gümüş E., Kanyılmaz M., Gülle İ., Sevgili H., "Structural and Technical Analysis of Ornamental Fish Farms in Antalya Region: II. Technical Features and Marketing Considerations", RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES (BIBAD), vol.6, no.2, pp.35-41, 2013
Kanyılmaz M., Gümüş E., Sevgili H., Gülle İ., "Structural and Technical Analysis of Ornamental Fish Farms in Antalya Region: I. Structural Features", RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES (BIBAD), vol.6, no.2, pp.55-60, 2013
Gümüş E., Şahin N.M., İkiz R., Yılmaz S., "Examination of socio-economic structures of employees in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) enterprises in Antalya province, Turkey", EGE J FISH AQUA SCI, vol.30, no.4, pp.161-166, 2013
Gümüş E., Yılmaz S., "Marketing and Aquaculture Sector in Antalya Province", MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF INSTITUTE OF NATURAL SCIENCCES (MAKUFEBED), cilt.3, ss.15-31, 2011
Gümüş E., Özen M.R., Aydin B., İkiz R., Balci B.A., "The Effects on Using Sand Smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) Meal in Practical Diets for Carp Fry (Cyprinus carpio L., 1758) on Liver Histology", EGE J FISH AQUA SCI, vol.26, no.1, pp.29-33, 2009
Ölmez M., Savaş S., Güçlü Z., Demir O., Gümüş E., "The Effect on the Population Growth of Daphnia magna of Algae Scenedesmus acuminatus and Baker’s yeast (Saccharomyces cerevisae) Produced in Different Media", EGE J FISH AQUA SCI, vol.26, no.1, pp.49-53, 2009
Gümüş E., Gülle İ., Yüksel O., "Aquaculture in Burdur Province and Its Potential", EGE J FISH AQUA SCI, vol.26, no.4, pp.281-286, 2009
Yılmaz S., Akay A.Ş., Gümüş E., "Fisheries Sector in Turkish Economy and Marketing of Fishery Products", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.265-272, 2008
Küçük F., Gümüş E., Gülle İ., Güçlü S.S., "The Fish Fauna of the Göksu River (Türkiye): Taxonomic and Zoogeographic Features", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.7, no.1, pp.53-63, 2005
Gümüş E., İkiz R., "The Effect on Growth and Digestibility of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) of Rations Containing Different Level of Protein, Carbohydrate and Lipid", SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES, cilt.8, no.3, ss.112-120, 2004
Demir O., Savaş S., Gümüş E., "The Effect on Growth and Water Quality in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) of Rations Containing Different Level of Energy-Protein", SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY EĞİRDİR JOURNAL OF FISHERIES FACULTY, cilt.7, ss.68-77, 2001
Gümüş E., İkiz R., "The Effect on Growth and Feed Conversion of Different Feeding Ratios in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Grown Net Cages in Eğirdir Lake", SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY JOURNAL OF EĞİRDİR FISHERIES FACULTY, cilt.6, ss.68-77, 1999
Gümüş E., İkiz R., "The Effect of Different Feeding Ratios on Live Weights of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Grown Net Cages", SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL ANDAPPLIED SCIENCES, cilt.3, ss.161-168, 1998
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gümüş B., Ünlüsayin M., Gümüş E., "The Using of Marine Algae Extracts as an Antimicrobial Substance in Food", II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Aydin B., Gümüş E., "Effect of Replacing Dietary Soybean Meal with Distiller’s Dried Grains with Solubles on Proximate Composition of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss", ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.281-281
Gümüş E., Gümüş B., "A Significant Risk Contaminating to Using Feeds in the Culture Fish: Aflatoxin", II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Gümüş E., Aydin B., "Effects of corn distillers dried grains with solubles (DDGS) as alternative to soybean meal nutrient digestibility coefficients in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", 2. International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, TÜRKIYE,
Balci B.A., Aydin B., Gümüş E., Aktop Y., "Azalan balık unu yerıne kullanılan tatlandırılmış lüpen ile acı lüpen ununun aynalı sazan (Cyprinus carpio, L. 1758) yeminde karşılaştırılması", 1. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.2999-3004
Gümüş B., Ünlüsayin M., Gümüş E., "An Evaluation of in Vitro Antibacterial and Antifungal Activity of Graciaria verrucosa Extracts ", FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 3 Kasım - 5 Aralık 2016, pp.488-488
Aydin B., Gümüş E., "Yemde Kurutulmuş Damıtma Kalıntıları ve Çözünür Maddeleri (DDGS) Kullanımının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Karaciğer Histolojisi Üzerine Etkisi", IV. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI, ADANA, TÜRKIYE, 1-2 Eylül 2016, ss.3-3
Gümüş E., Aydin B., "Kurutulmuş Damıtma Kalıntıları ve Çözünür Maddeleri (DDGS) ile Beslenen Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.1-1
Aydin B., Gümüş E., "Effects of partial replacement of fish meal by DDGS on blood hematological and biochemical parameters of rainbow trout", VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.2472-2476 (Link)
Aydin B., Gümüş E., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Bağırsak Histolojisi Üzerine Yemde Alternatif Protein Kaynağı Olarak DDGS Kullanılmasının Histomorfometrik Olarak İncelenmesi", 4. Ulusal Alabalık Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2016, ss.6-6
Aydin B., Gümüş E., "Gökkuşağı Alabalığı (OncorhynchusmykissWalbaum, 1792) Yeminde Farklı Oranlarda Soya Küspesi ve DDGS Kullanımının Ekonomik Parametreler Üzerine Etkisi", 4. Ulusal Alabalık Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.21-21
Aydin B., Gümüş E., "Effects of Partial Replacement of Fish Meal with Corn Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) on Nutrient Digestibility Coefficients in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", International Agriculture Congress, Belgrad, SIRBISTAN, 14-18 Kasım 2016, pp.1-1
Aydin B., Gümüş E., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yeminde Kurutulmuş Damıtma Kalıntıları ve Çözünür Maddeleri (DDGS) Kullanımının Balıkların Et Kalitesi Üzerine Etkisi", IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, ADANA, TÜRKIYE, 1-2 Eylül 2016, ss.4-4
Yilmaz S., Ersoy N., Gümüş E., "Good Agricultural Practices in Aquaculture", FABA2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.313-314
Aydin B., Gümüş E., "Effect of Soybean Meal Replacement by Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS) on Growth and Feed Efficiency of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)", International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.1-1
Gümüş E., Aydin B., Aktop Y., "The Effect of Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) on Skin and Fillet Colouration of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)", 1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (WIANF), Budapeşte, MACARISTAN, 15-17 Ekim 2015, pp.106-107
Kubilay A., Metin S., Yıldırım P., Budak H.N., Uluköy G., Gümüş E., et al., "In vitro Antibacterial Activities of Pomegranate (Punica granatum L.) and Grape (Vitis vinifera) vinegar Against Bacterial Fish Pathogen ", 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EADP 2015), Las Palmas de Gran Canaria, ISPANYA, 7-11 Eylül 2015, pp.1-1
Kubilay A., Çiftçiç S., Yıldırım P., Gümüş E., "Assessment of Vaccine Strain Compared to The Virulence of Different Isolates of Aeromonas hydrophila in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EADP 2015), Las Palmas de Gran Canaria, ISPANYA, 7-11 Eylül 2015, pp.1-1
Aydin B., Gümüş E., "Balık yemlerinde kurutulmuş damıtma kalıntıları ve çözünür maddeleri (DDGS) ve besinsel özellikleri", 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi,, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.445-445
Gümüş E., Şahin N.M., "Antalya İlindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Kuluçka Faaliyetlerinin Analizi. ", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.174-174
Aydin B., Yilmaz S., Gümüş E., "Comparison Of Aquaculture Production Of Turkey And European Union", World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, AVUSTRALYA, 7-11 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Aydin B., Balci B.A., Aktop Y., Gümüş E., Aksoy A., "Effect of replacing dietary fish meal with poultry by-product meal on liver histology of common carp fry (Cyprinus carpio).", FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Seciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.278-278
Balci B.A., Aydin B., Gümüş E., Aktop Y., Kaya Y., "Effect of Raw Lupin Seed Meal (Lupinus albus) on Growth Performance and Feed Utilization in Common Carp Fry (Cyprinus carpio)", III. Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-5 Eylül 2014, ss.1-1
Gümüş E., Ünlüsayin M., Gümüş B., "Comparison of chemical compositions of Ulva rigida and Gracilaria verrucosa collected from Gulf of İzmir, Turkey. ", Alg’n’ Chem 2014-Which future for algae in industry?, , Montpellier, FRANSA, 31 Mart - 3 Nisan 2014, pp.54-54
Gümüş E., Kanyılmaz M., Aydin B., Kubilay A., Çağatay İ.T., "Effects of Diets Supplemented With Pomegranate Peel Extract on Growth Performance, Some Blood Parameters and Survival of Carp (Cyprinus carpio) Fry Infected with Aeromonas hydrophila.", Agribalkan Balkan Agricultural Congress, , EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, pp.319-319
Aydin B., Balci B.A., Aktop Y., Gümüş E., "Effect of different levels of the processed lupin seed meal (Lupinus albus) on growth performance and feed utilization in common carp fry (Cyprinus carpio). ", FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Seciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2014, pp.277-277
Aydin B., Gümüş E., Balci B.A., Aktop Y., Aksoy A., "Effect of replacing dietary fish meal with poultry by-product meal on muscle fatty acid composition and liver histology of Nile tilapia fry, Oreochromis niloticus.", FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Seciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.279-279
Aydin B., Gümüş E., "Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Tilapia Alternatif Tür Olabiir Mi? ", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Haziran 2013, ss.p1-p1
Güney Ş., Metin S., Uluköy G., Kubilay A., Gümüş E., Güzel-Seydim Z., et al., "Kefir İlaveli Yemle Beslenen Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus Mykiss) Spesifik Olmayan İmmun Sistem Parametreleri", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.133-134
Gümüş E., Kanyılmaz M., Gülle İ., Sevgili H., "Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelrin Yapısal Ve Teknik Analizi: Ii. Teknik Özellik Ve Pazarlama Durumları", Ulusal Tarım Kongresi 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2013, ss.90-90
Kanyılmaz M., Gümüş E., Sevgili H., Gülle İ., "Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelrin Yapısal Ve Teknik Analizi: I. Yapısal Özellikleri", Ulusal Tarım Kongresi 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2013, ss.89-89
Şahin N.M., Gümüş E., "Antalya İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Durumlarının Belirlenmesi: Ii. Biyoteknik Analizi", Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ortaklığında Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-11 Ekim 2013, ss.01-01
Gümüş E., Şahin N.M., "Antalya İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Durumlarının Belirlenmesi: I. Yapısal Analizi", Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ortaklığında Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-11 Ekim 2013, ss.01-01
Gümüş E., Şahin N.M., İkiz R., Yılmaz S., "Antalya’Daki Alabalık İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Yapılarının İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.308-308
Gümüş E., Kubilay A., Güney Ş., Metin S., Güzel-Seydim Z., Uluköy G., et al., "Kefir Içeren Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’Nda Büyüme Performansı", Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.403-404
Erdoğan F., Kanyılmaz M., Aydin B., Erdoğan M., Aksoy A., Gümüş E., "Tilapia (Oreochromis Niloticus) Yavru Yeminde L-Karnitin Kullanımının Büyüme, Yemden Yararlanma Ve Karaciğer Histolojisi Üzerine Etkisi", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.311-311
Kubilay A., Güney Ş., Kök-Taş T., Gümüş E., Güzel-Seydim Z., Metin S., et al., "Farklı Formlarda (Normal, Santrifüj Ve Liyofilize) Kefir İlave Edilen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yemlerinde Mikrobiyal İçeriğin Belirlenmesi", Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, III. Ulusal Alabalık Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.01-01
Kubilay A., Güney Ş., Güzel-Seydim Z., Gümüş E., "Kefirin Probiyotik Olarak Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliği", Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, III. Ulusal Alabalık Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.01-01
Gümüş E., Aydin B., "Sazan (Cyprinus Carpio) Yavrusunun Büyüme Performansı Ve Yağ Asit Kompozisyonu Üzerine Tavuk Kesim Atıkları Ununun Etkisi", Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.401-402
Yılmaz S., Dölekoğlu C., Yılmaz İ., Gümüş E., Akay A.Ş., Şen E.B., "Food Security Conscience Level Of Consumers And Its Factors Affecting Fish Consumption In Turkey: The Case Of Antalya", 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry-Sarajevo, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 25-28 Eylül 2013, pp.124-124
Yılmaz S., Ünlüsayın M., Deval C., Gümüş E., Korun J., Özvarol Z.A., et al., "Evaluation Of Turkish Fishery Wholesale Markets In Terms Of Brokers: Case Study Of Istanbul, I·Zmir And Ankara Terminal Wholesale Fish Markets", 11th World Conference on Animal Production, WCAP 2013, Pekin, ÇIN HALK CUM., 15-20 Ekim 2013, pp.381-381
Gümüş E., Kanyılmaz M., Aydin B., Akdoğan M.E., Ülker G., "Japon Balıkları (Carassius Auratus) Yeminde Farklı Oranlarda Bira Mayası (Saccharomyces Cerevisiae) Kullanımının Büyüme Ve Gelişme Üzerine Etkisi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Ed. Fak., Biyoloji Bölümü, FABA 2012, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.30-30
Gümüş E., Aydin B., Balci B.A., "Use Of By-Catch Fishmeal As Ingredient In Diets For Common Carp Fry, Cyprinus Carpio", AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future, Prague, CEK CUM., 1-7 Eylül 2012, pp.437-437
Gümüş E., Balci B.A., Aydin B., Kaya Y., "Effect Of Fishmeal Replacement With Sand Smelt Meal (Atherina Boyeri) On Fatty Acid Composition Of Nile Tilapia Fry (Oreochromis Niloticus)", AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future, Prague, CEK CUM., 1-7 Eylül 2012, pp.436-436
Gümüş B., Gümüş E., Ünlüsayın M., "The Importance Of Some Seaweeds For Aquafeeds", The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012), Khon Kaen, TAYLAND, 14-15 Eylül 2012, pp.329-329
Aydin B., Gümüş E., "Balık Yemlerinde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Danelerinin (Ddgs) Kullanımı", FHABESAS V. Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 2012, ss.100-100
Kubilay A., Güzel-Seydim Z., Gümüş E., Kök-Taş T., Metin S., Güney Ş., et al., "Effects Of Different Storage Temperatures On Microflora Of Rainbow Trout Feed Supplemented With Kefir", The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012), Khon Kaen, TAYLAND, 14-15 Ekim 2012, pp.196-196
Aydin B., Gümüş E., Balci B.A., "Aminoasit İlaveli Tavuk Kesim Atıkları Ununun Sazan (Cyprinus Carpio L. 1758) Yavrusunun Büyüme Performansı Üzerine Etkisi", Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksek Okulu, II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, YALOVA, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.1-1
Erdoğan F., Gümüş E., Aydin B., "Antalya Körfezinden Yakalanan Iskarta Balıkların Tilapia (Oreochromis Niloticus L. 1758) Yavru Yemlerinde Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.70-70
Gümüş E., Aydin B., Balci B.A., "Lisin, Metiyonin Ve Treonin İlave Edilmiş Tavuk Kesim Atıkları Ununun Tilapia (Oreochromis Niloticus) Yavrusunun Büyüme Performansı Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.306-306
Gümüş E., Balci B.A., İkiz R., "Sazan Balığı (Cyprinus Carpio L., 1758) Yavru Yeminde Vatoz Balığı (Raja Clavata L., 1758) Unu Kullanımının Karaciğere Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.338-338
Gümüş E., Gülle İ., "Burdur İlinde Alternatif Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Genel Bakış", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, pp.79-80
Gümüş E., Yılmaz S., "Marketing And Aquaculture In Turkey: Antalya Provincial Example", Seafarming Tomorrow, Aquaculture Europe 2010, Porto, PORTEKIZ, 5-8 Ekim 2010, pp.548-549
Gümüş E., Özen M.R., Balci B.A., İkiz R., Aydin B., Arslan N., "The Effect On Liver Histology Of Using Sand Smelt Atherina Boyeri (Rısso, 1810) Meal In Practical Diets For Nile Tilapia Oreochromis Niloticus L. (1758)", Seafarming Tomorrow, Aquaculture Europe 2010, Porto, PORTEKIZ, 5-8 Ekim 2010, pp.546-547
Yılmaz S., Gümüş E., "Policy Implementation At Aquaculture Sector, Some Problems And Their Solutions In Turkey", Seafarming Tomorrow, Aquaculture Europe 2010, Porto, PORTEKIZ, 5-8 Ekim 2010, pp.1425-1426
Gümüş E., Erdoğan F., Kaya Y., Erdoğan M., "Tilapia (Oreochromis Niloticus L. 1758) Yavru Yeminde Orkinos Karaciğer Ununun Değerlendirilmesi", Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2009, ss.215-215
Gümüş E., Özen M.R., İkiz R., Balci B.A., Kaya Y., Aydin B., "Aynalı Sazan Yavru Yeminde Gümüş Balığı (Atherina Boyeri Risso, 1810) Unu Kullanımının Karaciğer Histolojisi Üzerine Etkisi", Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2009, ss.214-214
Küçük F., Gülle İ., Gümüş E., Güçlü S.S., Demir O., "Habitat Features And Conservation Status Of Mountain Trout, Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril 1858), In Mediterranean Freshwater Systems Of Turkey", 11th Iczegar Abstracts, 36 pp. International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evaluation of Eastern Mediterranean, Girit, YUNANISTAN, 21-25 Eylül 2009, pp.36-36
Savaş S., Güçlü Z., Gümüş E., "The Population Growth Of Daphnia Magna Produced In Different Nutritional Mediums", Aquamedit 2008, 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management , Atina, YUNANISTAN, 21-22 Kasım 2008, pp.1-2
Gümüş E., Kaya Y., Yılmaz Ö. , "Replacement Of Commercial Fish Meal With Sand Smelt (Atherina Boyeri Risso, 1810) Meal In Fish Diets", Symposium on Interactions between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2008, pp.49-49
Diler Ö., Didinen B.I., Altun S., Aybal N.Ö., Gümüş E., "Juvenile Production From Eğirdir Lake Crayfish (Astacus Leptodactylus Esch.1823)", Aquaculture Europe 07, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, pp.153-153
Gümüş E., Gökoğlu M., Kaya Y., Yılmaz Ö. , İkiz R., "Antalya Bölgesinin Su Ürünleri Üretim Potansiyeli Ve Türkiye Üretimindeki Payı", Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.333-333
Gümüş E., Gökoğlu M., Yılmaz Ö. , Balci B.A., Çolak H., "Bazı Ilıksu Balıklarının Yetiştiriciliğine Yönelik Analizler", Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.334-334
Gümüş E., Gökoğlu M., Yılmaz Ö. , Çolak H., Banbul B., "Türkiye’De Alternatif Bir Tür Olarak Sarı Kuyruk Kültürü Üzerine Bir Derleme", Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.335-335
Gökoğlu M., Gümüş E., Kaya Y., Balci B.A., İkiz R., Banbul B., et al., "Antalya Körfezinde İnci İstiridyesi (Pinctada Radiata Leach,1814) Yetiştiriciliği Için Sistem Dizaynı", Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.195-195
Demir O., Kubilay A., Metin S., Günlü A., Gümüş E., "Yetiştiricilik Koşullarına Adapte Edilen Dağ Alabalığı (Salmo Trutta Macrostigma Dumerill, 1858) Larvasında Gözlenen Enfeksiyonlar", Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.402-402
Savaş S., Gümüş E., Demir O., Güçlü Z., Ölmez M., "Effect Of Different Feeds On The Fatty Acid Composition Of Daphnia Magna", Aqua 2006, Florence, ITALYA, 9-13 Mayıs 2006, pp.1040-1040
Küçük F. , Gülle İ., Güçlü S.S., Gümüş E., Demir O., "The Effect Of The Lake Ecosystem And Fisheries On Invasive Sand Smelt (Atherina Boyeri Risso, 1810) Entered In Eğirdir Lake", I. National Stocking and Reservoir Management Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Şubat 2006, ss.119-128
Küçük F., Gümüş E., Gülle İ., Güçlü S.S., "Göksu Nehri Kollarında Yayılış Gösteren Balık Faunasının Taksonomik Ve Zoocoğrafik Özellikleri", Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2005, ss.57-57
Küçük F. , Gümüş E., Gülle İ., "Gözlen Çayına (Fethiye-Muğla) Giren Yılanbalığı (A.Anguilla L., 1758) Elverlerinin Giriş Mevsimlerinin Tespiti Ve Yakalama Metotları", Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fak., X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1999, ss.72-72
İkiz R., Özvarol Z.A., Gümüş E., Gülyavuz H., "Some Growth Features Of Barbus Capito Pectoralis Heckel, 1843 Population Living In Aksu River", East Anatolian Region III. Fisheries Symposium, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 1998, ss.171-186
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858)’nın Kültür Koşullarına Adaptasyonu", BAP Arastırma Projesi, SDÜBAB-1072-M-05, Araştırmacı, 2007
"Deniz Balığı Kafes İşletmelerinin Yanında İnci İstiridyesi (Pinctata radiata, Leach,1814) Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2007.01.0121.001, Araştırmacı, 2009
"Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüşbalığı (Atherina boyeri RİSS0, 1810)' nın Biyoekolojik Özellikleri ve Göl Ekosistemine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, SDÜBAP- 1221-M–05, Araştırmacı, 2007
"Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Yavru Yeminde Tavuk Kesim Atıkları Ununun Balık Unu Yerine Kullanım Olanakları", BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.007, Yönetici, 2010
"AB'ye Uyumlu Su Ürünleri Toptancı Halleri için Model Arayışı: İstanbul, İzmir ve Ankara Su Ürünleri Halleri Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0121.001, Araştırmacı, 2011
"Burdur, Salda ve Acıgöl’ün Fitoplanktonik ve Trofik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 0010-NAP-07, Araştırmacı, 2009
"Burdur Gölü’nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli” kapsamında Faaliyet 11: Gümüş, E., Demir, O., Güçlü, Z., 2012. “Burdur Gölü ve çevresinde Balık ve alternatif su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelinin belirlenmesi”", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR61-11-DFD-46, Proje Ekibinde Üye, 2013
"Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus Mykiss) Karşılaşılan Bazı Hastalık Etmenlerini Belirlemek Üzere Diagnostik Tanı Kiti Geliştirilmesi İçin Ön Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0121.001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antalya İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Durumlarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2012.02.0121.016, Yönetici, 2013
"Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) kefir ile zenginleştirilmiş yem kullanımının hastalıklara direnç, spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK- 1110326, Araştırmacı, 2013
"Eğirdir Gölü Tatlısu İstakozlarından (Astacus leptodactylus salinus Nordman, 1842) Yavru Üretimi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2001 K1 21 150, Araştırmacı, 2003
"Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Farklı Yemleme Oranlarının Canlı Ağırlıkları Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, SDÜAF-50, Araştırmacı, 1998
"Tilapia (Oreochromis niloticus) Yavru Yeminde Gümüş Ballığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Ununun Ticari Balık Unu Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2007.01.0121.002, Yönetici, 2009
"Eşen Çayı ve Çevresindeki Bazı Akarsulara Giren Yılan Balığı Elverlerinin Giriş Mevsimlerinin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, SDÜ-91, Araştırmacı, 1998
"Karbonhidrat ve Yağ Düzeyleri Farklı Rasyonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)'nın Büyümesi ve Bazı Kimyasal Bileşenleri Üzerine Etkileri", BAP Doktora, SDÜAF-356, Araştırmacı, 2003
"Gökkuşağı Alabalıklarının Beslenmesinde Kullanılan Enerji Protein Düzeyleri Farklı Rasyoların Su Kalitesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, SDÜAF- 98, Araştırmacı, 2000
"Eğirdir gölü kerevitlerinden (Astacus leptodactylus salinus) hastalığa dirençli yavru üretimi", BAP Arastırma Projesi, SDÜAF-347, Araştırmacı, 2001
"Tilapia ve aynalı sazan yavrularının beslenmesinde mineral kaynağı olarak clinoptilolit kullanımı", BAP Arastırma Projesi, SDÜBAB- 03M-553, Araştırmacı, 2004
"Farklı Besin Ortamlarında Üretilen Daphnia ssp.nin Lipid ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Tespiti", BAP Arastırma Projesi, SDÜBAB-03M-671, Araştırmacı, 2004
"Batı Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Dağ Alabalıklarının Üreme ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SDÜBAB-03M-672, Araştırmacı, 2004
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncgus mykidd Walbaum,1792) Yeminde Kurutulmuş Damıtma Kalıntıları ve Çözünür Maddeleri (DDGS) Kullanma Olanaklarının Araştırılması", BAP Doktora, 2014.03.0121.015, Yönetici, 2016
"Gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) için inaktif bakteriyel koruyucu aşıların geliştirilmesi: Geliştirilmiş aşıların etki sürelerinin araştırılması ve Aeromonas hydrophila’ya karşı aşı geliştirilmesi", SAN TEZ, 0347.STZ.2013-2 , Araştırmacı, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
AgriBalkan 2017, 2. International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Mayıs 2017
Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Ekim 2016
IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Adana, Eylül 2016
International Agriculture Congress 2016, Beograd, Eylül 2016
1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (WIANF), Budapest, Ekim 2015
2. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi (TARGID-2015), Nevşehir, Nisan 2015
Ulusal Tarım Kongresi 2015, Afyon, Ekim 2015
Agribalkan Balkan Agricultural Congress, Edirne, Eylül 2014
Alg’n’ Chem 2014-Which future for algae in industry?, Montpellier, Nisan 2014
Ulusal Tarım Kongresi 2013, Antalya, Ekim 2013
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2013
FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Mayıs 2013
The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012), Khon Kaen, Eylül 2012
AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future, Praha, Eylül 2012
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , Antalya, Ekim 2011
Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı, Isparta, Haziran 2010
Seafarming Tomorrow, Aquaculture Europe 2010, Porto, Ekim 2010
15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , Rize, Temmuz 2009
Aquamedit 2008, 4th International Congrss on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, Athína, Kasım 2008
Symposium on Internactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commerical, Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya, Mayıs 2008
I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, Ekim 2008
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , Muğla, Eylül 2007
Aqua 2006, World Aquaculture Society (WAS) and European Aquaculture Society (EAS), Firenze, Mayıs 2006
XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Eylül 2005
IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Isparta, Eylül 1997
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Annals of Animal Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Yunus Araştırma Bülteni, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Journal of Applied Animal Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Yunus Araştırma Bülteni, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2016
Journal of Agricultural and Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Anatolian Enviromental and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
International Journal of Food Properties, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Yunus Araştırma Bülteni, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2016
International Journal of Fisheries and Aquaculture, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
International Journal of Pure and Applied Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Ekim 2015
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Ekim 2015
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Ağustos 2015
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Temmuz 2015
Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Haziran 2015
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2015
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Ocak 2015
The Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Temmuz 2014
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2014
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Haziran 2014
Asian Fisheries Society, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2014
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2013
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2013
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2013
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Proje Hakemliği, Nisan 2013
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Pakistan Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Pakistan Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Science Domain International (AJEA), Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Pakistan Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
Pakistan Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2011
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Journal of Agricultural and Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Pakistan Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Pakistan Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
International Journal of Agriculture and Biology, Dergide Hakemlik, Kasım 2010
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Mart 2010
International Research Journal of Agriculture Science (IRJAS), Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2009
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Eylül 2009
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Kasım 2007
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Ekim 2007
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Ekim 2007
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2007
Ödüller ve Burslar
Gümüş E,Kubilay A, Guzel-Seydim Z, Kok-Tas T, Metin S, Guney S, Ulukoy G, Diler O, , "Sözlü Sunum Birinciliği, The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012) Khon Kaen, Thailand, Eylül 2012
Yurtdışı Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Destekleme Bursu , Yüksek Öğretim Kurulu, Nisan 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi