Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, The University of Iowa, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, ABD, 2013-2013
Bütünleşik Doktora, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü (Fen Bilgisi Eğitimi), 2004-2010
Post Doktora, The University of Iowa, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, ABD, 2008-2009
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, 1999-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Student and School Characteristics Related to Elementary Students’ Nature of Science Views ", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü (Fen Bilgisi Eğitimi) Haziran, 2010.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi (SOBAG), TÜBİTAK Araştırma Destek Programları , 2014
ERASMUS PLUS-K2 Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Proje Hazırlama Semineri , Mehmet Altay tarafından Ay-Yıldız Danışmanlık, 2014
FEAD Çalıştayları-II: Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi,, Niğde Üniversitesi , 2012
Bilimin Doğası Öğretimi , Pamukkale Üniversitesi (Fouad Sami Abd-El-Khalick, tarafından) , 2012
Eğitimde Teori ve Pratiğin Buluşması , Selçuk Üniversitesi, 2011
Structural Equation Modeling with LISREL, Scientific Software International (by Ralph O. Mueller and Gregory Hancock), 2009
Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling with the HLM for Windows program. , Scientific Software International (by Ann O’Connell and Betsy McCoach). , 2009
Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling with the HLM for Windows program. , Scientific Software International (by Steve Raudenbush, & Tony Bryk), 2008
6-9 Yaş Arası Çocukların Çevre Eğitimi, Prof. Dr. Gerold Scholz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi , 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi