Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ELİFE KART
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Sosyoloji
Ana Bilm Dalı : Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Sabit Telefon : +90 242 3106146
E Posta Adresi : elifekartakdeniz.edu.tr | elifekarthotmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/elifekart/
Ofis : Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Posta Adresi : elifekart@hotmail.com
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Sosyoloji Bölümü, 2000-2010
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Sosyoloji Bölümü, 1995-1999
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , Sosyoloji Bölümü, 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "Küreselleşmenin Nitelikli İşgücü Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma”", EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, "Karaman’da Sanayileşmenin Dinamikleri, ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Haziran, 1999.
Araştırma Alanları
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Sociology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2012 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü BABSİS Uzmanlar Komisyon Üyesi , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 12.04.2015 - Devam Ediyor
Mevlana Programı Bölüm Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 06.09.2013 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Sosyoloji Tarihi 1, Lisans, 2018-2019
Endüstri Sosyolojisi (İ.Ö.), Lisans, 2018-2019
Endüstri Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Bitirme Çalışması 1, Lisans, 2018-2019
Neoliberal Politikalar ve Yeni Eşitsizlikler, Yüksek Lisans, 2018-2019
Endüstri Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Sosyoloji Tarihi 2, Lisans, 2017-2018
Endüstri Sosyolojisi, Lisans, 2017-2018
Endüstri Sosyolojisi, Lisans, 2017-2018
Sosyoloji Tarihi 1, Lisans, 2017-2018
Neoliberal Politikalar ve Yeni Eşitsizlikler, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması 1, Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması 2, Lisans, 2017-2018
Postmodern Sosyoloji, Lisans, 2017-2018
Yeni iletişim Teknolojileri ve Gözetim Toplumu, Yüksek Lisans, 2017-2018
Toplumun Yeniden İnşası, Doktora, 2017-2018
Bitirme çalışması 1, Lisans, 2016-2017
Endüstri Sosyolojisi, Lisans, 2016-2017
Postmodern Sosyoloji, Lisans, 2016-2017
Sosyoloji Tarihi 2, Lisans, 2016-2017
Yeni iletişim Teknolojileri ve Gözetim Toplumu, Yüksek Lisans, 2016-2017
Sosyoloji Tarihi 1, Lisans, 2016-2017
Küreselleşme ve Yoksulluğun yeni Görünümleri, Doktora, 2016-2017
Bitirme Çalışması 2, Lisans, 2016-2017
Yeni Üretim Biçimleri ve İşgücü, Doktora, 2016-2017
Neoliberal Politikalar ve Yeni Eşitsizlikler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yeni İletişim Teknolojileri ve Gözetim Toplumu, Yüksek Lisans, 2015-2016
Postmodern Sosyoloji, Lisans, 2015-2016
Bitirme Çalışması 2, Lisans, 2015-2016
Sosyoloji Tarihi 2, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Doktora, D.Kan, "Küresel Ekonomide Dijital Oyun Endüstrisi: Djital Oyun Geliştiricileri Örneği 2015", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Öztürk, "Neoliberal Küreselleşme, Kırsal Dönüşüm ve Mülksüzleştirme Rejimleri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, N.Kahraman, "Yeni İletişim ve Bilişim Toplumu: Üniversite Öğrencilerinin Yeni Etkileşim Pratikleri Üzerine Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, M.Büyükkurt, "Kutsal Oyun Kuramı ve Gündelik hayatta Zamanın Nitelendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, G.Bayram, "“Antalya'da Yaşayan Yerleşik Yabancıların Sosyal Statüleri ve Kültürel özellikleri"", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, D.Çakmaz, "Kent, Mekan, Yoksulluk: Antalya Baraj ve Güneş Mahalleleri Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Orhan, "Apartmanlaşma Süreci ve Yeni Sosyallikler: Antalya İli Yenidoğan ve Ahatlı Mahalleleri Örneği ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Senem, "Emeğin Göçü:Antalya'da Yaşlı Bakım Hizmetinde Çalışan Göçmen Kadınların Gündelik Yaşam Deneyimleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ekim, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jurisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eylül, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jurisi, Gaziantep Üniversitesi, Aralık, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jurisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Haziran, 2016
Yarışma , ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI, TÜBİTAK, Mayıs, 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ertan C., Timurturkan M., Demez G., Kart E., ""THE EXPERIENCE OF PROBATION IN TURKEY: CRIMINOGENICNEEDS AND EXPECTATIONS OF PROBATIONERS", Journal of History School (JOHS), vol.11, pp.1151-1171, 2018 (Link)
Öztürk Ö. , Kart E., "TARIMDA NEOLİBERAL MÜLKSÜZLEŞTİRME: TOHUM PATENTLERİ", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.20, pp.143-175, 2017 (Link)
Timurturkan M., Demez G. , Kart E., Ertan C., Cankurtaran S., Aktin S., "Hükümlü Olmanın Sosyal Tezahürleri: Sosyal Dışlanma, Damga ve Suç", MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, pp.138-157, 2017 (Link)
Kart E., "İstihdam İlişkilerinin Taşeronlaşmış Formları ve “Aracı” Aktörleri: İnşaat Sektöründe Ustabaşılar", Gaziantep University Journal of Social Sciences , vol.15, pp.225-251, 2016 (Link)
Kart E., "Other faces of being an ‘indebted worker’ in subcontracted employment relationships: stigmatization, vulnerability and acquittal", Eurasian Journal of Anthropology, vol.6, pp.53-64, 2015 (Link)
Kart E., "Yoksulluğun Mekanlarında Borçluluğun ve ‘Borçlu’nun Üretilişi", Praksis, no.38, pp.155-179, 2015 (Link)
Kart E., "Boş Zamanın Çoklu Tüketim mekanı Olarak İnternet ve yeni Yaşam Tarzlarının İnşası", Global Media Journal, vol.5, pp.180-218, 2014 (Link)
Kart E., "Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Performansa Dayalı Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri", Çalışma ve Toplum, vol.3, pp.103-140, 2013 (Link)
Kart E., "İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.20, ss.139-146, 2012 (Link)
Kart E., "Bir Duygu Yönetimi Süreci Olarak Duygusal Emeğin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi", Çalışma ve Toplum, vol.3, pp.215-230, 2011 (Link)
Kart E., "Küresel Ekonomik Rasyonalitede Çalışanın Zorunlu Sadakati", Ethosfelsefe: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, vol.1, pp.1-18, 2011 (Link)
Kart E., "Küreselleşen Ekonomide “Yeni Çalışan Tipi"", Uluslararası İnsan Bilimleri , vol.8, pp.1173-1188, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demez G. , Kart E., Timurturkan M., Ertan C., "Toplumsal Dezavantajlılık Ekseninde Denetimli Serbestlik Uygulaması.", ULUSLARARASI DENETİMLİ SERBESTLİK BAĞLAMINDA SUÇ SOSYOLOJİSİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, ERZURUM, TÜRKIYE, 16-17 Şubat 2018, pp.26-40 (Link)
Demez G. , Ertan C., Timurturkan M., Kart E., Cankurtaran S., "Denetimli Serbestlik Uygulamasının Toplumsal Bütünleşmeye Etkisi"", Türkiye'de Denetimli Serbestliğin 10. Yılı Uluslararası Yaklaşımlar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Aralık 2015, pp.463-475 (Link)
Kart E., "YENİ MEDYA VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN “İNTERNET GAZETECİLİĞİNİ KULLANMA PRATİKLERİ”", VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2013, cilt.I., ss.421-434 (Link)
Çiftçi Yeşiltuna D., Kart E., "YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SOSYAL HAREKETLERİN GELİŞMESİNDE YERİ VE ÖNEMİ", Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm, Manas, KIRGIZISTAN, 2-4 Mayıs 2012, vol.I., pp.178-193 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kart E., "Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Demokrasi", İnsan Hakları ve Demokrasi , Ali Esgin, Ünal Şentürk, Ed., Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-23, 2018
Kart E., "Kişisel Alanda Değişen Döngüler", in: Değişen Toplumda Değişen Aile , Adak N., Eds., Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.115-147, 2018 (Link)
Demez G., Kart E., Timurturkan M. , Ertan C., Cankurtaran S., Aktin S., "Denetimli Serbestlikte Yeniden Sosyalleşme: Suç ve Dezavantajlığın Sosyolojisi", Bağlam, İSTANBUL, 2017 (Link)
Kart E., "Küresel Dünyada Gündelik Yaşam: İletişimin Küreselleşmesi", Gündelik Yaşam Sosyolojisi , Cumhur Arslan, Ed., Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-22, 2015
Kart E., "Nitelikli İşgücünün Küresel Trajedisi, Tıbbi Tanıtım Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma", Kavim Yayıncılık, İSTANBUL, 2010 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yeniden Sosyalleşme ve Toplumsal Bütünleşme Süreçleri: Denetimli Serbestlik Altındaki Bireyler Örneği", TÜBITAK Projesi, 114K569, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Ethosfelsefe, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Yayin Kurul Üyesi, 15.05.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2nd İnternational Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, "BEING DISADVANTAGED WITHIN LABOUR RELATIONS AND BEING DISADVANTAGED EVOLVING INTO THE UNDERCLASS", Barcelona, Nisan 2017, Barcelona, Nisan 2017
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım 2017
Türk ve Avrupa hukukunda Yeni Anlayışlar: Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri ve Uygulamalar , Antalya, Nisan 2016
Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, Ankara, Aralık 2016
Sosyalleşme ve Yeniden Sosyalleşme Tartışmaları Bağlamında Denetimli Serbestlik Uygulaması ve Yeni Ceza Sistemleri. III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, Antalya, Nisan 2016
Reducing Social Exclusion The Role of Probation Concerning Social Integration For The Individuals Under Probation. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology,, Münster, Eylül 2016
"THE PROCESSES OF RESOCIALIZATION AND SOCIAL REINTEGRATION: SAMPLE OF INDIVIDUALS UNDER PROBATION", 15th Annual conference of the ESC, Porto, Eylül 2015, Porto, Eylül 2015
Akdeniz Üniversitesi Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Panelleri , Antalya, Ekim 2015
From Financial In(ex)clusion to Social Exclusion: a Study on Construction Workers","ESA 12th Conference, European Sociological Association differences Inequalities and sociological Imagination , Prag, Ağustos 2015, Prag, Ağustos 2015
The Processes of Resocialization and Social Reintegration: Sample of Individuals Under Probation,ESA 12th Conference, European Sociological Association differences Inequalities and sociological Imagination , Prag, Ağustos 2015, , Ağustos 2015
Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Toplumsal Bütünleşmeye Etkisi. Uluslararası Yaklaşımlar: Türkiye’de Denetimli Serbestliğin 10. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2015
"Consumer-Oriented Character of the Leisure Economy and New Life Styles of Multi-Consumer Places",11.European Sociological Association Conference , Turin, Ağustos 2013
"Boş Zaman Ekonomisinin Tüketim Odaklı Karakteri ve Çoklu Tüketim Mekanlarının Yeni Yaşam Tarzları", III. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı , İzmir, Nisan 2013
Uluslararası katılımlı 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Muğla, Ekim 2013
Tüketim mekanlarının Yeniden Üretimi Ekonomik ve Kültürel Sermayenin Yeni Görünümleri. Adnan Mendres Üniversitesi 2. Sosyoloji Günleri Etkinliğ, Aydın, Mayıs 2013
Küreselleşme İktidarın Değişen Yüzü. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Eskişehir, Kasım 2000
Bilimsel Hakemlikler
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Dergide Hakemlik, Haziran 2019
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD), Dergide Hakemlik, Mart 2019
Gaziantep University Journal of Social Sciences dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Akdeniz kadın çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Gaziantep University Journal of Social Sciences dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Sosyoloji Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH) , Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Sosyoloji Dergisi, Popüler Kültür özel Sayısı, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Akdeniz İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Akademik İncelemeler Dergisi , Dergide Hakemlik, Eylül 2013
TÜBİTAK, Diğer Hakemliği, Mart 2013
Etkinlik Organizasyonu
Türk ve Avrupa Hukukunda Yeni Anlayışlar: Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri ve Uuygulamalar , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Değişen Ceza sistemleri ve Denetimli Serbestlik Paneli, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DENETİMLİ SERBESTLİK BAĞLAMINDA SUÇ SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi , Panelist, , TÜRKIYE, 2015
Adnan Mendres Üniversitesi 2. Sosyoloji Günleri Etkinliğ, Aydın, Mayıs 2013, Panelist, , TÜRKIYE, 2013
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi