Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji ABD, 2003-2010
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2000-2003
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Endemik bazı bitki taksonlarına ait uçucu yağların çeşitli bakteri türlerine karşı antimikrobiyal etkilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fak Biyoloji ABD Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, "Antalya ili otel su sistemlerinden alınan su örneklerinde Legionella pneumophila araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Bilim Dalı Ocak, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme, Akdeniz Üni. Bologna Koordinatörlüğü, 2012
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme, Akdeniz Üni. Bologna Koordinatörlüğü, 2011
Çocuk Yetiştirmede Olumlu Disiplin Yöntemleri, MVN Psikoterapi Merkezi, 2010
Biyoinformatik-I Lisansüstü Yaz Okulu, Prof. Dr. Azmi Telefoncu, Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu, Prof. Dr. Johann Salnikow, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi