Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Odabaş Köse E., Öngüt G., Yanikoğlu A., "Chemical Composition And Antimicrobial Activity Of Essential Oil Of Endemic Origanum Bilgeri P. H. Davis For Turkey", JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, vol.16, pp.233-242, 2013
Sözmen F., Uysal B., Odabaş Köse E., Aktaş Ö., Çinbilgel İ., Oksal B.Ş., "Extraction Of The Essential Oil From Endemic Origanum Bilgeri P.H.Davis With Two Different Methods: Comparison Of The Oil Composition And Antibacterial Activity", CHEMISTRY & BIODIVERSITY, vol.9, pp.1356-1363, 2012
Sözmen F. , Uysal B., S. Oksal B. , Odabaş Köse E., Deniz I., "Chemical Composition And Antibacterial Activity Of Origanum Saccatum Ph Davis Essential Oil Obtained By Solvent-Free Microwave Extraction: Comparison With Hydrodistillation ", JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL , vol.94, pp.243-250, 2011
Uysal B., Sözmen F. , Aktaş Ö., S. Oksal B. , Odabaş Köse E., "Essential Oil Composition And Antibacterial Activity Of The Grapefruit (Citrus Paradisi. L) Peel Essential Oils Obtained By Solvent-Free Microwave Extraction: Comparison With Hydrodistillation ", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY , vol.46, pp.1455-1461, 2011
Odabaş Köse E., Deniz İ.G., Sarıkürkçü C. , Aktaş Ö., Yavuz M., "Chemical Composition, Antimicrobial And Antioxidant Activities Of The Essential Oils Of Sideritis Erythrantha Boiss. And Heldr. (Var. Erythrantha And Var. Cedretorum P.H. Davis) Endemic In Turkey", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.48, pp.2960-2965, 2010
Uysal B., Sözmen F., Odabaş Köse E., Deniz İ.G., Oksal B.Ş., "Solvent-Free Microwave Extraction And Hydrodistillation Of Essential Oils From Endemic Origanum Husnucanbaseri H. Duman, Aytaç & A. Duran: Comparison Of Antibacterial Activity And Contents", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.24, pp.1654-1663, 2010
Odabaş Köse E., Aktaş Ö., Deniz İ.G., Sarıkürkçü C. , "Chemical Composition, Antimicrobial And Antioxidant Activity Of Essential Oil Of Endemic Ferula Lycia Boiss", JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, vol.4, pp.1698-1703, 2010
Mammadov R. , Düşen O., Uysal D., Odabaş Köse E., "Antioxidant And Antimicrobial Activities Of Extracts From Tubers And Leaves Of Colchicum Balansae Planchon", JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, vol.3, pp.767-770, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Odabaş Köse E., Öngüt G., Yanikoğlu A., "Chemical Composition And Antimicrobial Activity Of Essential Oil Of Salvia Potentillifolia Boiss. & Heldr. Ex Benth. From Turkey", African Journal of Microbiology Research, vol.7, pp.1489-1495, 2013
Odabaş Köse E., Vural S.T., "Türkiye’Ye Endemik Iki Bitki Türünden Elde Edilen Etanol Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri", İç Hastalıkları Dergisi, cilt.16, ss.183-189, 2009
Odabaş Köse E., Vural S.T., "Lejyoner Hastalığı Ve Turizm", ANKEM Dergisi, cilt.18, ss.184-187, 2004
Odabaş Köse E., Öngüt G., Öğünç M.D., Vural S.T., "Antalya Ili Su Sistemlerinden Alınan Su Örneklerinde Legionella Pneumophila Araştırılması", İnfeksiyon Dergisi, cilt.18, ss.143-147, 2004
Öngüt G., Öğünç M.D., Öğüş A.C., İnan D., Odabaş Köse E., Vural S.T., "Hiv Pozitif Böbrek Transplantasyon Hastasında Tekrarlayan Lejyoner Hastalığı", Flora, cilt.8, ss.307-310, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kayabek Y., Odabaş Köse E., "Nisan-Aralık 2002 Tarihleri Arasında Antalya Bölgesindeki Turistik Tesislerden Alınan 586 Su Örneğinin Legionella Spp. Açısından Değerlendirilmesi", Klimik XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.362-
Öğünç M.D., Öngüt G., Öğüş A.C., İnan D., Odabaş Köse E., Özdemir T., et al., "Aynı Kişide Üçüncü Kez Tekrarlayan Lejyoner Hastalığı Olgusu", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 70. Yıl Bilimsel Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.295-
Odabaş Köse E., Şimşek E., Aydemir E., Koçak O. , "Kaempferol; a possible prodrug for Gram (-) bacteria", VI. International Congress of Molecular Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2017, vol.2, no.1, pp.116-116
Odabaş Köse E., Göktürk R.S., Yeşilada E. , "Antibacterial activity of Ebenus boissieri Barbey from Turkey", 9. CMAPSEEC, Plovdiv, BULGARISTAN, 26-29 Mayıs 2016, pp.SL24-SL24
Odabaş Köse E., Göktürk R.S., Yeşilada E. , "Antibacterial activity of Ebenus bourgaei Boiss. from Turkey.", 9. CMAPSEEC, Plovdiv, BULGARISTAN, 26-29 Mayıs 2016, pp.PP133-PP133
Aktaş Ö., Odabaş Köse E., Deniz İ.G., "Ferula Lycia Boiss. Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Kimyasal Bileşimi Ve Antimikrobiyal Aktivitesi", Kromatografi 2010 Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 16-19 Haziran 2010, ss.11-11
Aktaş Ö., Sözmen F., Odabaş Köse E., Oksal B.Ş., "Portakal (Citrus Sinensis) Kabuğundan Çözgensiz Mikrodalga Ekstraksiyonu (Sfme) Ve Hidro-Destilasyon (Hd) Yöntemiyle Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimi Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Karşılaştırılması", Kromatografi 2010 Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 16-19 Haziran 2010, ss.59-59
Odabaş Köse E., Yanikoğlu A., "Chemical Composition And Antimicrobial Activity Of The Essential Oils Of Endemic Hypericum Ternatum Poulter And Hypericum Saxifragum Robson & Hub-Mor. For Turkey", 6th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2010, pp.126-126
Odabaş Köse E., Yanikoğlu A., Öngüt G., "Origanum Bilgeri Türüne Ait Uçucu Yağın Kimyasal İçeriği Ve İn Vitro Antimikrobiyal Aktivitesi", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.244-244
Şimşek E., Odabaş Köse E., Aydemir E., "The Antimicrobial Effect Of Glisin ", 18. Ulusal biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.145-145
Vural S.T., Odabaş Köse E., "Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Ve Korunma", 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2003, ss.428--444
Öğünç M.D., Öngüt G., Timurağaoğlu A., Özhak Baysan B., Çolak D., Gültekin M., et al., "Pneumocystosis In Patients With Haemotological Malignancies And Pneumonia", The Tenth International Congress of Parasitology, Vancouver, KANADA, 4-9 Ağustos 2002, pp.228-229
Vural S.T., Odabaş Köse E., "Legionella Pneumophila", XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 5 Ekim 2002, ss.148-150
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Vural S.T., Odabaş Köse E., "Legionella Pneumophila", Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, Cengiz A.T, Ed., Güneş Kitabevi, Ankara, ss.529-536, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi