Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2011 - 2014
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2009 - 2011
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2003 - 2009
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2000 - 2003
VERDİĞİ DERSLER
Yabancı Otlarda Tanı ve Terminoloji, Yüksek Lisans, 2016-2017
Herboloji, Lisans, 2016-2017
Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Lisans, 2016-2017
Zehirli Bitkiler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Herbolojide Aaraştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Lisans, 2016-2017
Yabancı Ot Ekolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Herboloji, Lisans, 2015-2016
Agroekosistemde Biyoçeşitlilik ve Yabancı Ot-Hastalık-Böcek İlişkileri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tarımsal Ekosistemde Allelopati, Doktora, 2015-2016
Herboloji, Lisans, 2014-2015
Zehirli Bitkiler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yabancı Ot Ekolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Herbolojide Aaraştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yabancı Otlarda Tanı ve Terminoloji, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Tosun, "Antalya İlindeki Önemli Tarihi Yapılar Üzerinde Görülen Bitkilerin ve Zarar Seviyelerinin Belirlenmesi ", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, O.Çavuşoğlu, "Tarihi Yapıları Tahrip Eden Bitkilerle Mücadele Olanaklarının Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Araştırma Görevliliği Giriş Sınavı, Ziraat Fakültesi, Kasım, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi