Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bazı Yabancı Ot Türlerinin Mikrodalga Uygulamasına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, Devam Ediyor
"Badem Yetiştiriciliğinde Malçlama ve Alevleme Uygulamalarının Yabancı Ot Kontrolü ve Kültür Bitkisi Performansına Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 5056, Yönetici, Devam Ediyor
"Alevleme uygulamasıyla bazı farklı yabancı ot türlerinin kontrol edilebilirliğinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2017
"Batı Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (2), Araştırmacı, 2019
"Antalya İlindeki Önemli Tarihi Yapıları Tehdit Eden Bitkilerin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-237, Yönetici, 2017
"DEVELOPMENT OF INTEGRATED WEED MANAGEMENT SYSTEM IN VEGETABLE LEGUMES", Diğer Projeler, 2219, Araştırmacı, 2018
": Bazı Yabancı Ot Türlerinin Farklı Sıcaklıklarda Alevleme Uygulamasına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi.", TÜBITAK Projesi, BİDEB-2209, Danışman, 2014
"Alevleme Yönteminin Yabancı Ot Kontrolüne Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, BİDEB-2209, Danışman, 2013
"Bazı Bitkilerin Elma Bahçelerindeki Yabancı Otlar Üzerine Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BBAD/12/A08/P08/06, Araştırmacı, 2016
"Bazı Toprak Herbisitlerinin Mikorizal Funguslara Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, BİDEB-2209, Danışman, 2012
"The Enhancement of Crawfish Production and Marketing in Turkey", AB Destekli Diğer Projeler, TR0703.01-02/366, Uzman, 2012
"Turunçgil Bahçelerinde Canlı ve Cansız Malçlama Yöntemlerinin Çukurova Bölgesi'nde Uygulanması ile Ekolojik ve Entegre Tarım Yönünden İrdelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 104 O 183, Araştırmacı, 2008
"Isparta ili ve ilçeleri domates ekiliş alanlarındaki yabancı otların teşhisi, rastlama sıklıkları ve yoğunluklarının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 102 O 125, Araştırmacı, 2003
"Doku Kültürü Yöntemi ile Bodur Elma Anaçlarının in Vitro Çoğaltımı", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2002K120590/5, Araştırmacı, 2005
"Isparta elma bahçelerinde uygulanabilir entegre mücadele modelinin oluşturulması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-2684, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi