Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kitiş Y.E., Koloren O., Uygur F.N., "Evaluation of common vetch (Vicia sativa L.) as living mulch for ecological weed control in citrus orchards", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.1257-1264, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yılmaz E., Kadıoğlu İ., Kitiş Y.E., "Antalya İli Muz (Musa cavendishii Lam. Ex. Payton) Bahçelerinde Görülen Yabancı Otların Yaygınlık, Yoğunluk ve Ekolojik Parametrelere Bağlı Olarak Dağılımının Belirlenmesi", Turkish Journal of Weed Science, vol.22, no.1, pp.81-97, 2019 (Link)
Kitiş Y.E., Grenz J.H., Sauerborn J., "Effects of some cereal root exudates on germination of broomrapes (Orobanche spp. and Phelipanche spp.)", Mediterranean Agricultural Science, vol.32, pp.145-150, 2019 (Link)
Kitiş Y.E., Aktaş Kaya D., "Effects of some dormancy breaking methods on germination of jute (Corchorus olitorius L.)", Mediterranean Agricultural Science, vol.31, pp.213-217, 2018 (Link)
Kitiş Y.E., Kolören O., Uygur F.N., "The Effects of Mulch Textile Application on Weed Control and Mandarin Growing in Newly Established Mandarin Orchard", Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, vol.5, pp.568-580, 2017 (Link)
Cengiz M.F., Basançelebi O., Kitiş Y.E., "Glyphosate residues in drinking waters and adverse health effects", The Turkish Journal of Occupational Environmental Medicine and Safety, vol.2, pp.1-23, 2017 (Link)
Kitiş Y.E., Yazır B., Özgönen Özkaya H., "Bazı toprak herbisitlerinin mikorizal fungus Glomus intraradices’in kök kolonizasyonu ve spor sayısı üzerine olan etkileri", Biological Diversity and Conservation, vol.9, pp.1-7, 2016 (Link)
Kitiş Y.E., Kolören O., Uygur F.N., "Adi Fiğin (Vicia sativa L.) Bazı Yabancı Otların Çimlenmesi ve Gelişmesi Üzerine Allelopatik Etkileri", Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.100-106, 2016 (Link)
Kitiş Y.E., Çavuşoğlu O., "Elektromanyetik Işınlarla Yabancı Ot Kontrolü", Meyve Bilimi, Fruit Science, vol.3, pp.29-36, 2016 (Link)
Kitiş Y.E., Çavuşoğlu O., "Lazer Işınlarıyla Yabancı Ot Kontrolü", Agrotime, ss.56-57, 2016
Arıkan L., Kitiş Y.E., Uludağ A., Zengin H., "Antalya İli Turunçgil Bahçelerinde Görülen Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi", Turkish Journal of Weed Science, vol.18, pp.12-22, 2015 (Link)
Üstüner T., Düzenli S., Kitiş Y.E., "Niğde Bölgesinde Ökse Otunun (Viscum album) Konukçularında Oluşturduğu Enfeksiyon Şiddetinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Weed Science, vol.18, pp.6-14, 2015 (Link)
Kitiş Y.E., "Patateste Canavar Otu Problemi", Agrotime, cilt.1, ss.24-25, 2015
Kitiş Y.E., "Yeni Bir Yöntem: Mısır Yetiştiriciliğinde Alevle Yabancı Ot Mücadelesi", Agrotime, ss.22-25, 2014
Çavuşoğlu O., Kitiş Y.E., "Robotlarla Yabancı Ot Kontrolü", Agrotime, no.12, ss.78-79, 2014
Kitiş Y.E., "Solarizasyon Nedir? Nasıl Uygulanır? ", Tarım Günlüğü, ss.34-37, 2012 (Link)
Kitiş Y.E., Onat O., "Isparta İli Ve Yakın Çevresindeki Bazı Önemli Tarihi Yapılarda Görülen Yabancı Ot Türleri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.333-341, 2012 (Link)
Kitiş Y.E., Uygur N., "Yabancı Ot Mücadelesinde Allelopatinin Kullanımı", Tarım Türk, ss.84-85, 2011 (Link)
Kitiş Y.E., "Parazit Yabancı Otlar Ve Mücadelesi", Tarım Günlüğü, ss.34-42, 2011 (Link)
Kitiş Y.E., "Çim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesi", Tarım Günlüğü, ss.18-22, 2011 (Link)
Kitiş Y.E., "Yabancı Ot Mücadelesinde Yeni Bir Yöntem: “Alevleme"", Tarım Türk, ss.52-54, 2010 (Link)
Kitiş Y.E., "Meyve Bahçelerinde Örtücü Bitki Kullanımı", Tarım Türk, ss.36-38, 2010 (Link)
Kitiş Y.E., Yücel E., "Ot İlaçlarına (Herbisit) Karşı Direnç Oluşumu Ve Alınması Gereken Önlemler.", Ekoloji Magazin, ss.84-89, 2010
Kitiş Y.E., "Gen-Etiği Değiştirilmiş Organizmalar", Ekin Bülteni, ss.5-6, 2010 (Link)
Kitiş Y.E., "Yeni Bir Teknoloji Ürünü: “Malç Tekstili"", Meyve Sebze Dünyası, ss.50-50, 2009 (Link)
Kitiş Y.E., "Tarım, İlaç Ve Reçete Sistemi.", Meyve Sebze Dünyası, ss.24-25, 2009 (Link)
Kitiş Y.E., Ünlü H., Ünlü H., Karataş A., Adem H., "Domates Yetiştiriciliğinde Değişik Renkte Plastik Malç Uygulamalarının Yabancı Ot Kontrolünde Etkinliğinin Araştırılması", Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.12, ss.33-39, 2009 (Link)
Kitiş Y.E., Uygur N., "Yabani Yulafta Görülen Herbisit Dayanıklılığı Çukurova Bölgesi’Nde Buğday Üreticisini Perişan Ediyor", Ekin Bülteni (ZMO), ss.5-5, 2005
Kitiş Y.E., "Isparta ili domates ekim alanlarındaki yabancı otların, yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, no.1, ss.51-63, 2005 (Link)
Kitiş Y.E., Özçelik H., "Isparta ili buğday elma ve domates ekim/dikim alanlarında saptanan yabancı ot türleri ve bazı botaniksel özellikleri", Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.7, ss.8-28, 2004 (Link)
Kitiş Y.E., Boz Ö., "Isparta ili buğday ekim alanlarındaki yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması", Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.6, ss.16-38, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kitiş Y.E., "New Approaches for Weed Management", Innovation and Global Issues, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.735-740 (Link) (Abstract)
Aslancan H., Şenyurt H., Kitiş Y.E., Sarıbaş R., Akol S., Altındal M., et al., "Allelopathic Effects of Some Medicinal and Aromatic Plants on Weeds", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2018, pp.138-138 (Link)
Kitiş Y.E., Tekin M., Öztürk G., Coşkun İ., Akar T., "Allelopathic Effects of Einkorn and Emmer Wheat Lines on Germination of Amaranthus retroflexus L. and Lolium perenne L.", 3rd International Conference on Advances in Natural & Applied Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.321-321 (Link)
Kitiş Y.E., Burunsuz B., "Determination of Observation Frequency and Density of Weed Species in Tomato Greenhouses of Serik (Antalya) District", Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.404-410
Kitiş Y.E., Karaca G., "Effects of Plastic Soil Covers on Weed Control and Tomato Yield.", Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.411-416
Kitiş Y.E., Williams M., Hausman N., Moody J.L., "Integrated Weed Management Strategies with Rye Mulch in Processing Vegetable Legumes", 58th Annual Meeting of the Weed Science Society of America, Arlington, ABD, 29 Ocak - 1 Şubat 2018, pp.1-1 (Link) (Abstract)
Kitiş Y.E., "Benefits and Usage Areas of Weed Species", . International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, vol.1, pp.231-231 (Abstract)
Kitiş Y.E., "The Usage of Some Plant Species as Biopesticide", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, vol.1, pp.232-232 (Abstract)
Kitiş Y.E., Selçuk F., Öztürk G., "Medicinal usage of some important weed species in Turkey.", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, vol.1, pp.115-115 (Abstract)
Kitiş Y.E., Demir M.A., "Determination of The Problems Related to Plant Protection Practices in Greenhouses of Fethiye District (Muğla-Turkey)", International Conference of Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.616-616 (Link)
Kitiş Y.E., Öztürk G., Çavuşoğlu O., "Allelopathic Effects of Fleabane Species (Inula viscosa and I. graveolens) on Seed Germination of Some Weed Species", International Conference of Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.446-446 (Link)
Kitiş Y.E., Gonenc N., "Alellopathic effects of some essential plant oils on germination of some weed species", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.3741-3741 (Link)
Kitiş Y.E., Kılınç Y., "Denizli ili dane mısır yetiştiriciliğinde yabancı ot mücadelesiyle ilgili karşılaşılan sorunların anket yoluyla belirlenmesi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.3.980-3.980 (Link) (Özet)
Kitiş Y.E., Özçelik H., "Isparta İlinde Tıbbi Amaçlı Kullanılan Yabancı Ot Türleri.", Ulusal Botanik Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.44-44
Aslancan H., Şenyurt H., Atasay A., Kitiş Y.E., Sarıbaş R., Akol S. , et al., "Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü için Allelopatiden Yararlanma Olanakları", Ulusal Botanik Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.101-101
Kitiş Y.E., Özkan H., "Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Adi Fiğ (Vicia sativa) ve Horozibiği (Amaranthus retroflexus) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkileri.", Ulusal Botanik Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.66-66
Çolakoğlu T., Kitiş Y.E., "Mısır Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Alev Uygulamasının Yabancı Ot Kontrolüne Etkisinin Belirlenmesi. ", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.382-382
Kitiş Y.E., Ekinci S., Çolakoğlu T., "Yoncada Küsküt Mücadelesinde Alevleme Yönteminin Değerlendirilmesi.", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.399-399
Söğüt M.A., Çolakoğlu T., Göze F.G., Kitiş Y.E., "Buğday Kültüründe Bitki Paraziti Nematodlara Konukçuluk Eden Yabancı Otların Araştırılması", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.167-167
Arıkan L., Kitiş Y.E., Uludağ A., Zengin H., "Alien Plant Species In Citrus Orchards In The Antalya Province Of Turkey. ", 8th International Conference on Biological Invasions , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-8 Kasım 2014, pp.162-162
Kitiş Y.E., Ekinci S., "Farklı Dozlarda Alev Uygulamasının Bazı Yabancı Ot Türlerine Etkisinin Belirlenmesi", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.384-384
Kitiş Y.E., Akkaya A., "Şuhut (Afyonkarahisar) Ilçesi Patates Dikim Alanlarında Görülen Canavar Otu Türlerinin Yaygınlık Ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Ve Yapılmakta Olan Bazı Tarımsal Uygulamaların Canavar Otu Problemine Etkisinin Araştırılması", Patates zararlı organizmaları sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2013, cilt.1, ss.26-26
Kitiş Y.E., Gök Y.E., "Flame Weeding Effects On Some Weed Species", 16th European Weed Research Society Symposium, SAMSUN, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2013, pp.172-172 (Link) (Özet)
Kitiş Y.E., Eser Y.E., "Investigation Of Allelopathic Effect Of Some Plant Oils On Germination Of Common Vetch (Vicia Sativa) And Redroot Pigweed (Amaranthus Retroflexus) ", 16th European Weed Research Society Symposium, SAMSUN, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2013, pp.173-173 (Özet)
Kitiş Y.E., "The Poisonings And Symptoms Of Livestocks Caused By Some Important Weed Species", International Animal Science Congress of Turkish and Relative Communities,, ISPARTA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2012, vol.2, pp.1-8 (Link)
Kitiş Y.E., "Su Bitkilerinin Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Ve Yönetimi", 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2012, ss.122-122
Kitiş Y.E., "Yabancı Su Bitkileriyle Biyolojik Mücadele", 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2012, ss.124-124
Kitiş Y.E., Gümüş E., Tazegül B., "Kekik (Origanum Onites) Ve Lavanta (Lavandula Hybrida) Yağının Bazı Kültür Bitkisi Ve Yabancı Ot Türlerinin Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkisinin Araştırılması", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.156-156
Kitiş Y.E., Uygur N., "Organik Tarımda Uygulanan Yabancı Ot Yönetim Stratejilerinin Ekolojik Riskleri", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.39-39
Kitiş Y.E., "Isparta İli Elma Bahçelerinde Görülen Yabancı Otların, Yoğunluklarının, Kaplama Alanlarının Ve Rastlama Sıklıklarının Saptanması", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.490-490
Kitiş Y.E., Karaca G., "Isparta İlinde Bazı Yabancı Ot Türleri Üzerinde Hastalık Oluşturan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.487-487
Kitiş Y.E., Grenz J., Sauerborn J., "Canavar Otu (Orobanche Spp.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Tahıl Kök Salgılarının Teşvik Edici Özelliğinin Araştırılması.", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.147-147 (Link) (Özet) (Abstract)
Kitiş Y.E., "Yabancı Ot Yönetiminde Transgenik Bitkiler Ve Potansiyel Riskleri", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.38-38
Kitiş Y.E., "Mısır (Zea Mays L.) Ekim Alanlarında Yeni Bir Yabancı Ot Kontrol Yöntemi: “Alevleme”. ", 9. Tarla Bitkileri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, cilt.3, ss.1813-1816 (Link)
Kitiş Y.E., "Using of Tree Barks and Needles as Mulch for Weed Management", 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, pp.118-118 (Link)
Arslan F., Kitiş Y.E., Kolören O., Aksoy E., Uygur S., Uygur N., "Mulch Textile, A Physical Control Method For Weeds And Parasitic Plants In Turkey.", . 9th Workshop of The EWRS Working Group: Physical And Cultural Weed Control, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2011, pp.8-8 (Özet)
Kitiş Y.E., "Yabancı Ot Mücadelesinde Malç Ve Solarizasyon Uygulamaları", GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2011, ss.463-468 (Link)
Kitiş Y.E., "Evaluation of Some Forest Plants as Biopesticide. ", 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, pp.110-117 (Link)
Kitiş Y.E., "Organik Bağcılıkta Yabancı Ot Mücadelesi", I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2011, ss.149-157 (Link)
Kitiş Y.E., Kolören O., Uygur N., "Çukurova Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Örtücü Bitki Ve Malç Uygulamalarının Entegre Yabancı Ot Kontrolü Açısından Değerlendirilmesi.", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Ağustos 2009, ss.284-284
Kitiş Y.E., Kolören O., Uygur N., "Adi Fiğ (Vicia Sativa L.)’In Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkileri", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Ağustos 2009, ss.277-277
Kitiş Y.E., Kolören O., Uygur N., "Effects Of Mulching And Cover Crop On Weed Population In Citrus Orchard In Cukurova Region Of Turkey", European Weed Research Society 14th EWRS Symposium, Hamar, NORVEÇ, 17-21 Haziran 2007, pp.98-98 (Özet) (Abstract)
Kitiş Y.E., Özçelik H., "Isparta Ili Tarım Alanlarında Saptanan Yabancı Ot Türleri Ve Bazı Botaniksel Özellikleri", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.243-243
Kitiş Y.E., "Isparta Ili Domates Ekiliş Alanlarındaki Yabancı Otların, Yaygınlık Ve Yoğunluklarının Saptanması.", Türkiye III. Herboloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2001, ss.15-15
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kitiş Y.E., "Yabancı Otlar ve Mücadelesi", Buğday Tarımı, Akar, T., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İzmir, ss.90-109, 2020
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi