Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"COVID-19 Pandemisi Sürecince Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Üniversitelerin Kapasiteleri, Öğretim Üyelerinin Adaptasyonları ve Öğrencilerin Memnuniyeti", Diğer Projeler, 120k209, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi", Avrupa Konseyi Destekli Proje, ., Araştırmacı, Devam Ediyor
"Üniversitelerde Kültürel Duyarlılık Öğretim Elemanlarının Uyum Sağlama Kapasiteleri ve Hazır Bulunuşlukları", BAP Güdümlü, SBG-2019-5078, Yönetici, Devam Ediyor
"Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi", Avrupa Konseyi Destekli Proje, ., Araştırmacı, Devam Ediyor
"Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi", Avrupa Konseyi Destekli Proje, ., Araştırmacı, Devam Ediyor
"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi", Avrupa Konseyi Destekli Proje, ., Araştırmacı, 2019
"Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu", AB Çerçeve Programı Projesi, 6, Araştırmacı, 2017
"Eğitim Yönetiminde Araştırma Sorusu Belirlemede Etkili Faktörler Nitel BirAraştırma", BAP Arastırma Projesi, 2, Araştırmacı, 2015
"Türkiye de Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası Bibliyometrik ve Atıf Analizi Araştırması", BAP Arastırma Projesi, 7, Koordinatör, 2016
"Türkiye de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 4, Araştırmacı, 2015
"Aile İçi Şiddetle Mücadele Pojesi", AB Destekli Diğer Projeler, 3, Araştırmacı, 2016
"Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Eğitimi Kalitesi Algılarının Matematik Kaygısı ve Başarılarına Etkisi Bir Kümeleme Analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2012
"Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi", Avrupa Konseyi Destekli Proje, 5, Araştırmacı, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi