Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2015 - 2018
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2009 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 21.10.2015 - 26.09.2017
VERDİĞİ DERSLER
Moleküler Markerlerin Bitki Islahında Kullanımı, Lisans, 2016-2017
Biyoenerji Üretiminde Biyoteknolojik Yenilikler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yağ Bitkileri ve Islahı, Lisans, 2016-2017
Temel Biyoinformatik Analizler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Nişasta Şeker Bitkileri ve Islahı, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Kizil, "SUSAMDA YENİ NESİL DİZİLEME VERİLERİ KULLANILARAK INDEL MARKERLERİN GELİŞTİRİLMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2020.
Yüksek Lisans, M.Başak, "AKDENİZ SUSAM KOR KOLEKSİYONUNDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE POPÜLÂSYON YAPISININ BELİRLENMESİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, K.Karaman, "YERFISTIĞINDA (Arachis hypogaea L.) MUTAGEN UYGULAMASI İLE AGRO-MORFOLOJİK VARYASYONUN OLUŞTURULMASI VE TILLING METODU KULLANILARAK YAĞ ASİDİ SENTEZİ VE ALERJİNİTEDEN SORUMLU GENLERDEKİ TEK BAZ DEĞİŞİKLGKLERİNİN BELİRLENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, V.Güçlü, "YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) KOLEKSİYONUNDA SAP ÇÜRÜKLÜĞÜNE (etmen: Sclerotium rolfsii) DAYANIKLI GENOTİPLERİN BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER MARKER İLE VALİDASYONU", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Betül TÜZÜN KİS, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Şubat, 2020
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çağlar GÜRSOY, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, Temmuz, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi