Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, The James Hutton Institute, Cell and Molecular Sciences, Plant genetics, 2016-2016
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, 2011-2015
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, 2008-2011
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Biyoloji, 2003-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) GERMPLASMINDA BAZI HASTALIK VE ZARARLILARA DAYANIKLILIK GENLERİNİN MOLEKÜLER MARKERLERLE BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER ISLAH YARDIMIYLA İLERİ HAT VE ÇEŞİTLERE AKTARILMASI ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, "DÜNYA SUSAM KOLEKSİYONUNUN AGRO-MORFOLOJİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARAKTERİZASYONU VE GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Haziran, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Uygulamalı Bitki Genom Analizleri Eğitimi, Pamukkale Üniversitesi, 2019
Galaxy Bioinformatics Workshop, 3rd Annual Next Generation Sequencing Conference. Glasgow University, 2016
Linux for Genomics, Edinburgh University, 2016
Latest technologies for crop improvement, BİSAB - Warwick University, 2015
Methodologies to improve phytoplasma DNA extraction from plants and insects, COST (European Cooperation in Science and Technology), 2012
Field Trials, Post-Release and Post-Market Monitoring of GMOSs, ICGEB, 2011
School on bioinformatical analyses of phytoplasma sequences, COST (European Cooperation in Science and Technology), 2011
Basic Concepts and Statistical Analysis in Population Genetics, TUBİTAK - MAM, 2010
The. Appr.and Practical Application in the Risk Assessment for the Deliberate Release of GM Plants, ICGEB, 2009
III. Molecular Biotechnology Spring School , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi