Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ERDEM YILMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Ana Bilm Dalı : Toprak
Sabit Telefon : +90 242 3106534
Faks : +90 242 2274564
E Posta Adresi : erdemyilmazakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/erdemyilmaz/
Ofis : Ziraat Fakültesi 3. Blok
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak, 2002-2009
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak, 1999-2002
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Değişik Kökene Sahip Organik Materyallerin Toprakların Bazı Verimlilik Özellikleri Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Mart, 2009.
Yüksek Lisans, "Değişik Kökenli Organik Materyallerin Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Kasım, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği, Ziraat Fakültesi, 2017
Kalite Farkındalık Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2017
TSE ISO 9001 Eğitimi, TSE Antalya/ Ziraat Fakültesi, 2017
Strenghtening Quality Infrastructure in Turkey Project-TR0702.12.01/001, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 2011
Jean Monnet Projesi AB Eğitim Semineri, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM), 2005
Araştırma Alanları
Toprak Fiziği
Toprak Islahı (Fiziksel, Kimyasal Veya Biyolojik)
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi
Toprak-Su Koruma
Web Of Science Araştırma Alanları
Agronomy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2011 - 2012
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Kumluca MYO, 2009 - 2011
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2000 - 2008
Mesleki ve İdari Deneyimler
Etik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 06.05.2019 - Devam Ediyor
Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 20.04.2017 - Devam Ediyor
Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 06.03.2017 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 23.02.2017 - Devam Ediyor
Yayın Alt Kurulu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 23.02.2017 - Devam Ediyor
Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 12.01.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 08.09.2016 - Devam Ediyor
Uzmanlar Grubu Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 07.04.2016 - Devam Ediyor
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, , 06.09.2015 - Devam Ediyor
Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, , 29.01.2014 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Toprak Teknolojisi, Doktora, 2013-2014
Organik Tarımda Toprak Verimliliği ve Gübreleme, Lisans, 2013-2014
Toprak Bilimi ve Bitki Beslemeye Giriş, Lisans, 2013-2014
Toprak Fiziği, Lisans, 2013-2014
Organik Madde Toprak Verimliliği İlişkileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Toprak Bilgisi, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Galadima, "Biochar'ın Toprak Verimlilik Özellikleri ile Marul Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, E.Namal, "Fide Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Ortamların Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile Domates Fide Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, S.Torun, "Farklı Karakteristiğe Sahip Zeytin Pirinası Uygulamalarının Bazı Toprak Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, Z. Dağ, "Kömür Yıkama Sularının Deşarj Edildiği Bakırçayı'ndan Sulanan Tarım Topraklarının Su Tutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, M.Sönmez, "Biyogübre Uygulamalarının Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi Üzerine Etkileri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Görgün, "Kömür Yıkama Tesislerinden Çıkan Proses ve Soğutma Sularının Karıştığı Bakır Çayı’ndan Sulanan Tarım Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Haziran, 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yilmaz E., Agsaran B., Üras D.S., Topakci M., Çanakci M., Sönmez S., et al., "Effect of vineyard pruning residue application on soil aggregate formation, aggregate stability and carbon content in different aggregate sizes", CATENA, no.104219, pp.1-9, 2019 (Link)
Yilmaz E., Çanakci M., Topakci M., Sönmez S., Agsaran B., Alagöz Z., et al., "THE EFFECTS OF APPLICATION OF VINE PRUNING RESIDUE ON SOIL PROPERTIES AND PRODUCTIVITY UNDER MEDITERRANEAN CLIMATE CONDITIONS IN TURKEY", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.5447-5457, 2017
Yilmaz E., Sönmez M., "The role of organic/bio-fertilizer amendment on aggregate stability and organic carbon content in different aggregate scales", SOİL & TİLLAGE RESEARCH, vol.168, pp.118-124, 2017
Yilmaz E., Sönmez İ., Demir H., "Effects Of Zeolite On Seedling Quality And Nutrient Contents Of Cucumber Plant (Cucumis Sativus L. Cv. Mostar F1) Grown In Different Mixtures Of Growing Media", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.45, pp.2767-2777, 2014 (Link) (Abstract)
Yilmaz E., "Assessment Of The Role Of Agricultural Wastes In Aggregate Formation And Their Stability", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.144, pp.93-100, 2014 (Link) (Abstract)
Alagoz Z., Yilmaz E., "Changes Of Organic Carbon Content In Two Soils By Cotton Gin Waste Amendment, A By-Product Of Agricultural Industry", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.9, pp.250-252, 2011
Yilmaz E., "Effects Of Different Sources Of Organic Matter On Some Soil Fertility Properties: A Laboratory Study On A Lithic Rhodoxeralf From Turkey", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.42, pp.962-970, 2011
Alagoz Z., Melli Kadıgil G., Yilmaz E., "Evaluating Spatial Redistribution Of Plant Nutrients Along A Slope In An Arable Field In The Mediterranean Region, Turkey.", Journal of Food, Agriculture & Environment , vol.8, pp.1049-1052, 2010
Yilmaz E., Alagoz Z., "Effects Of Short-Term Amendments Of Farmyard Manure On Some Soil Properties In The Mediterranean Region - Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, pp.859-862, 2010
Sönmez İ., Kaplan M., Demir H., Yilmaz E., "Effects Of Zeolite On Seedling Quality And Nutrient Contents Of Tomato Plant (Solanum Lycopersicon Cv. Malike F1) Grown In Different Mixtures Of Growing Media", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, pp.1162-1165, 2010
Demir H., Polat E., Sönmez İ., Yilmaz E., "Effects Of Different Growing Media On Seedling Quality And Nutrient Contents In Pepper (Capsicum Annuum L. Var Longum Cv. Super Umut F-1)", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, pp.894-897, 2010
Yilmaz E., "Changes Of Some Soil Properties By Agricultural Processing Waste (Soybean Pulp) Amendment", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, pp.1057-1060, 2010
Alagoz Z., Yilmaz E., "Effects Of Different Sources Of Organic Matter On Soil Aggregate Formation And Stability: A Laboratory Study On A Lithic Rhodoxeralf From Turkey", SOIL & TILLAGE RESEARCH, vol.103, pp.419-424, 2009
Yilmaz E., "Some Physical And Nutritional Properties Of Cowpea Seed (Vigna Sinensis L.)", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, no.79, pp.1405-1409, 2007 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yilmaz E., Çanakci M., Topakci M., Sönmez S., Ağsaran B., Alagöz Z., et al., "Portakal (citrus sinensis) budama atığı uygulamalarının toprak verimlilik parametrelerindeki değişim üzerine etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, no.Özel Sayı, ss.25-33, 2019 (Link)
Yilmaz E., Özen N., Özen M.Ö., "Determination of changes in yield and quality of tomato seedlings (Solanum lycopersicon cv. Sedef F1) in different soilless growing media", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.163-168, 2017
Yilmaz E., Sönmez M., "Biyo-Gübre uygulamalarının agregat oluşumu üzerindeki rolü", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.131-137, 2016
Yilmaz E., Üras D.S., Kalkan H. , Kocabaş I., Kaplan M., Sönmez N.K., Çıtak S., Özsayın Çıtak S., Orman Ş., Sönmez S., "Kumluca Ve Finike Yöreleri Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.51-59, 2014
Yilmaz E., "Toprak Analizi Ve Önemi", Tarlasera Dergisi, cilt.1, ss.64-66, 2013
Yilmaz E., Alagoz Z., "Şeker Pancarı Küspesinin Tarımsal Kullanımı: Şeker Pancarı Küspesinin Seçilen Toprak Özelikleri Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.121-129, 2013
Yilmaz E., "Hayvansal Kökenli Bazı Organik Atıkların Tarımda Kullanılma Olanakları", Hasad Dergisi, cilt.25, ss.94-98, 2009
Yilmaz E., Alagoz Z., "Organik Materyal (Elma Posası) Uygulamasının Toprağın Bazı Verimlilik Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.233-250, 2009
Yilmaz E., Alagoz Z., "Bitkisel Kökenli Organik Atıklar", Hasad Dergisi, cilt.24, ss.82-86, 2009
Yilmaz E., Alagoz Z., Öktüren F., "Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Toprak Agregatları Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.213-222, 2008
Yilmaz E., Alagoz Z., "Topraklarda Kolloid Pestisit İlişkisi", Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.69-78, 2008
Yilmaz E., Alagoz Z., "Organik Madde Toprak Suyu İlişkisi", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.1, ss.15-21, 2008
Yilmaz E., Alagoz Z., "Toprak Sıcaklığı", Hasad Dergisi, cilt.24, ss.98-105, 2008
Yilmaz E., Alagoz Z., "Toprak Bozulması", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., cilt.22, ss.59-66, 2008
Yilmaz E., "Toprakların Kalite Göstergeleri", Hasad Dergisi, cilt.23, ss.74-78, 2007
Alagoz Z., Öktüren F., Yilmaz E., "Antalya Bölgesinde Karanfil Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.123-129, 2006
Alagoz Z., Yilmaz E., Öktüren F., "Organik Materyal İlavesinin Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.245-254, 2006
Yilmaz E., Alagoz Z., "Organik Materyal Uygulamasının Toprağın Agregat Oluşum Ve Stabilitesi Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.131-138, 2005
Yilmaz E., Alagoz Z., "Toprakta Agregat Oluşumu Ve Stabilitesi", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.78-86, 2005
Yilmaz E., Alagoz Z., "Farklı Kökenli Organik Materyallerin Toprakta Agregat Oluşumu Ve Stabilitesi Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.223-229, 2000
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kaplan M., Yilmaz E., Maltaş A.Ş., Torun S. , Namal E.R., "Farklı pH ve EC değerlerine sahip gübre uygulamalarının fiziksel toprak özellikleri üzerine etkisi", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.122-122
Yilmaz E., Çanakci M., Topakci M., Sönmez S., Agsaran B., Alagöz Z., et al., "Portakal (citrus sinensis) budama atığı uygulamalarının toprak verimlilik parametrelerindeki değişim üzerine etkileri", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.74-74
Yilmaz E., Çanakci M., Topakci M., Sönmez S., Agsaran B., Çitak S., et al., "Use of Pruning Wastes in Improving Soil Productivity Parameters Under Mediterranean Climate Conditions", ECOLOGY 2018, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.120-120
Yilmaz E., Çanakci M., Topakci M., Sönmez S., Agsaran B., Alagoz Z., et al., "Effect of Vineyard Pruning Residue Amendment on Carbon Content, Aggregate Formation and Stability of Soil (Typic Xerofluvent) under Mediterranean Climate Conditions", 3rd International Conference on Science Ecology and Technology, ROMA, ITALYA, 14-16 Ağustos 2017, pp.74-74
Yilmaz E., Özen N., Özen M.Ö., "Determination of Changes in Yield and Quality of Tomato Seedlings (Solanum Lycopersicon Cv. Sedef F1) in Different Growing Media", 2nd International Conference on Science Ecology and Technology, BARCELONA, ISPANYA, 14-16 Ekim 2016, pp.243-243
Yilmaz E., "Organik – Biyogübre Uygulamalarının Farklı Agregat Ölçeğinde Agregat Stabilitesi ve Organik Karbon İçeriği Üzerindeki Rolü", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.105-105
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Yilmaz E., Kaplan M., "Kumluca ve Finike Yöresindeki Turunçgil Bahçelerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Uzaysal Dağılımları", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.213-213
Yilmaz E., Alagoz Z., "Impacts Of Agricultural Waste Utilization On Aggregate Systems In A Clayey Soil (Typic Xerofluvent) In Turkey", Environmentally friendly agriculture and forestry for future generations XXXVI CIOSTA CIGR V Conference 2015, Saint Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, vol.1, pp.542-546
Yilmaz E., Alagoz Z., "Şeker Pancarı Küspesinin Tarımsal Kullanımı: Şeker Pancarı Küspesinin Seçilen Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi", Ulusal Tarım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2013, ss.16-16
Yilmaz E., Alagoz Z., "Endüstriyel Tarımsal Atık Uygulamasının Farklı Toprak Agregat Fraksiyonlarındaki Organik Karbon Miktarı Üzerine Etkisi", 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-7 Haziran 2013, ss.539-544
Yilmaz E., Alagoz Z., "Sugar Beet Pulp Amendment Influence On Nutrient Content Of Bean Plant In Different Textured Soil", Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions, Viyana, AVUSTURYA, 18-21 Şubat 2012, pp.61-61
Sönmez İ., Kaplan M., Yilmaz E., "Effects Of Different Compost Applications On The Bulk Density And Aggregate Formation Of Soil", 8th International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, vol.3, pp.582-582
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., Ok H., Özsayın Çıtak S., Yilmaz E., Kaplan M., "Spatial Variation Of Zn Content Of Citrus Orchards In Kumluca And Finike Regions", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.266-271
Yilmaz E., Alagoz Z., "Effects Of Agricultural Waste Amendments On Organic Carbon Content And Cation Exchange Capacity Of Soil", 8th. International Soil Congress-Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.139-146
Alagoz Z., Yilmaz E., "The Effects Of Organic Carbon And Clay On Soil Aggregation: A Micromorphological Study", European Clay Conferance, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.452-457
Yilmaz E., Alagoz Z., "Changes In Soil Bulk Density By Organic Materials Applications In Clayey Textured Soil", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-7 Şubat 2010, pp.326-331
Yilmaz E., Alagoz Z., "The Effects Of Different Sources Of Organic Materials Application On Bulk Density In Sandy Loam Textured Soil", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, SAMSUN, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2010, pp.687-692
Yilmaz E., Alagoz Z., "Organik Materyal Uygulamalarının Kil Tekstürlü Toprağın Katyon Değişim Kapasitesi Üzerine Etkileri", 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2010, ss.217-224
Öktüren F., Alagoz Z., Yilmaz E., "Effects Of Salinity And Alkalinity On Soil Degradation", 18 th. International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2006, pp.671-673
Yilmaz E., Alagoz Z., "Humik Asit Uygulamasının Topraklarda Agregat Oluşum Ve Stabilitesi Üzerine Etkisi", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2001, ss.134-143
Yilmaz E., Alagoz Z., "Changes In Some Soil Fertility Properties By Industrial Agricultural Waste Amendment", 9th International Soil Science Congress on ‘’The Soul of Soil and Civilization’’, ANTALYA, TÜRKIYE, 14 Ekim 2014 - 16 Ekim 214, pp.259-259 (Abstract)
Yilmaz E., Görgün Y., "Biological Soil Degradation", 9th International Soil Science Congress on ‘’The Soul of Soil and Civilization’’, ANTALYA, TÜRKIYE, 14 Ekim 2014 - 16 Ekim 214, pp.492-492 (Abstract)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"FARKLI BUDAMA ATIĞI UYGULAMALARININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.001, Yönetici, 2016
"Otonom ve manuel olarak yönlendirilen mobil robot yardımıyla toprak penetrasyon direnci ve nem içeriği ölçme sisteminin tasarımı", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-1980, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kömür Yıkama Sularının Deşarj Edildiği Bakırçayından Sulanan Tarım Topraklarının Su Tutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1484, Yönetici, Devam Ediyor
"Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0200.001 , Araştırmacı, 2011
"Farklı Yetiştirme Ortamlarının Domates (Solanum lycopersiconcv. Sedef F1) Fide Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2209, Danışman, 2015
"KÖMÜR YIKAMA TESİSLERİNDEN ÇIKAN PROSES ve SOĞUTMA SULARININ KARIŞTIĞI BAKIR ÇAYI’NDAN SULANAN TARIM TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, 2014.02.0121.004, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Karakteristiğe Sahip Zeytin Pirinası Uygulamalarının Bazı Toprak Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1896, Yönetici, Devam Ediyor
"Biyogübre Uygulamalarının Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 2014.02.0121.013, Yönetici, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Mediterranean Agricultural Sciences, , 27.05.2019 - Devam Ediyor
Journal of Current Research in Science, Yardimci Editör, 09.09.2015 - Devam Ediyor
Scientia Agriculturae, Yardimci Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Mediterranean Agricultural Sciences), Yardimci Editör, 17.02.2014 - 01.07.2019
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Özel Sayi Editörü, 01.01.2010 - 01.01.2011
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Toprak İlmi Derneği, , Üye, 01.01.2000 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3rd International Conference on Science Ecology and Technology, Roma, Ağustos 2017
2nd International Conference on Science Ecology and Technology, Barcelona, Ekim 2016
Ulusal Tarım Kongresi , , Ekim 2015
Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations. XXXVI CIOSTA CIGR V Conference, Sankt Peterburg, Mayıs 2015
Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Ekim 2015
9th International Soil Science Congress on ‘’The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Ocak 2014
9th International Soil Science Congress on ‘’The Soul of Soil and Civilization, , Ocak 2014
Ulusal Tarım Kongresi, Antalya, Ekim 2013
6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Haziran 2013
Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions, Wien, Şubat 2012
8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, , Mayıs 2012
8th. International Soil Congress-Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Mayıs 2012
8th International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Soil Management, , Mayıs 2012
European Clay Conferance, Antalya, Temmuz 2011
International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Mayıs 2010
International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Gazimagusa, Şubat 2010
5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri, İzmir, Eylül 2010
PROCEEDINGS OF THE EIGHTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PROTECTED CULTIVATION IN MILD WINTER CLIMATE, Aghâdir, Şubat 2006
18 th. International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, Şanlıurfa, Mayıs 2006
Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, Antalya, Kasım 2001
Bilimsel Hakemlikler
MOJ Ecology & Environmental Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Sky Congress, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Waste and Biomass Valorization, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Environmental Engeneering and Management Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Arid Land Research and Management, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Soil Science and Plant Nutrition, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
International Journal of Agricultural Science and Food Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Erzincan University Journal of Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Compost Science &Utilization, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Archives of Agronomy and Soil Science , Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Series Hortorum Cultus, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
GOP Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Archives of Agronomy and Soil Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
SDÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
2nd International Conference on Science Ecology and Technology, Oturum Başkanı, , ISPANYA, 2016
Ulusal Tarım Sempozyumu, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2013
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 76
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi