Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2011 - 2012
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Kumluca MYO, 2009 - 2011
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2000 - 2008
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Etik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 06.05.2019 - Devam Ediyor
Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 20.04.2017 - Devam Ediyor
Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 06.03.2017 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 23.02.2017 - Devam Ediyor
Yayın Alt Kurulu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 23.02.2017 - Devam Ediyor
Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 12.01.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 08.09.2016 - Devam Ediyor
Uzmanlar Grubu Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 07.04.2016 - Devam Ediyor
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, , 06.09.2015 - Devam Ediyor
Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, , 29.01.2014 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Toprak Teknolojisi, Doktora, 2013-2014
Organik Tarımda Toprak Verimliliği ve Gübreleme, Lisans, 2013-2014
Toprak Bilimi ve Bitki Beslemeye Giriş, Lisans, 2013-2014
Toprak Fiziği, Lisans, 2013-2014
Organik Madde Toprak Verimliliği İlişkileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Toprak Bilgisi, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Galadima, "Biochar'ın Toprak Verimlilik Özellikleri ile Marul Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, E.Namal, "Fide Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Ortamların Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile Domates Fide Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, S.Torun, "Farklı Karakteristiğe Sahip Zeytin Pirinası Uygulamalarının Bazı Toprak Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, Z. Dağ, "Kömür Yıkama Sularının Deşarj Edildiği Bakırçayı'ndan Sulanan Tarım Topraklarının Su Tutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, M.Sönmez, "Biyogübre Uygulamalarının Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi Üzerine Etkileri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Görgün, "Kömür Yıkama Tesislerinden Çıkan Proses ve Soğutma Sularının Karıştığı Bakır Çayı’ndan Sulanan Tarım Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Haziran, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi