Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Otonom ve manuel olarak yönlendirilen mobil robot yardımıyla toprak penetrasyon direnci ve nem içeriği ölçme sisteminin tasarımı", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-1980, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kömür Yıkama Sularının Deşarj Edildiği Bakırçayından Sulanan Tarım Topraklarının Su Tutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1484, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Karakteristiğe Sahip Zeytin Pirinası Uygulamalarının Bazı Toprak Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1896, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Yetiştirme Ortamlarının Domates (Solanum lycopersiconcv. Sedef F1) Fide Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2209, Danışman, 2015
"Biyogübre Uygulamalarının Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 2014.02.0121.013, Yönetici, 2015
"KÖMÜR YIKAMA TESİSLERİNDEN ÇIKAN PROSES ve SOĞUTMA SULARININ KARIŞTIĞI BAKIR ÇAYI’NDAN SULANAN TARIM TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, 2014.02.0121.004, Yönetici, Devam Ediyor
"FARKLI BUDAMA ATIĞI UYGULAMALARININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.001, Yönetici, 2016
"Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0200.001 , Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi