Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı poliamin uygulamalarının beyaz şapkalı mantarın Agaricus bisporus hasat sonrası kalitesi ve bazı gen ifadeleri üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2020-5256, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Domates Tiplerinin Derim Sonrası Düşük Oksijen Seviyelerine Duyarlılığı ile İlişkili Genlerin Transkriptom Profilleme ile Belirlenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 219O042, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı İncir Çeşitlerinde Taşıma Modellemesi İle Hasat Sonrası Kalitenin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2020-5021, Yönetici, Devam Ediyor
"Derim Sonrası Metil Jasmonat Uygulamalarının Ayva'da (Cydonina vulgaris) Meyve Kalitesi ve Üşüme Zararı Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2020-5072, Yönetici, Devam Ediyor
"UV-C Işın Uygulamalarının Taze Fasulyenin Muhafaza Ömrü ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FKA-2019-4376, Yönetici, 2020
"ADİ DEPO KOŞULLARINDA MUHAFAZA EDİLEN STARKRİMSON VE GRANNY SMİTH ELMA ÇEŞİTLERİNİNİN KALİTELERİ ÜZERİNE MODİFİYE ATMOSFER VE 1METHYLCYCLOPROPENE 1MCP UYGULAMALARININ ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-2781, Yönetici, 2018
"Soğukta ve Kontrolsüz Dış Ortam Koşullarında Muhafaza Edilen Bal Kabaklarının Hasat Sonrası Kalitesi Açısından Karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, 118O151, Yönetici, 2019
"Yeşil Olum Döneminde Hasat Edilen 'Torry' Domates Çeşidinin Olgunlaştırma ve Muhafaza Olanaklarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3320, Yönetici, 2019
"Palistore Depolama Ve Taşima Sisteminin Farkli Zamanlarda Olgunlaşan İncir Çeşitlerinde İhracati Artirmak Amaciyla Kullanilabilirliğinin Araştirilmasi", TÜBITAK Projesi, 217O016, Yönetici, Devam Ediyor
"Depolama öncesi yüksek konsantrasyonlarda CO2 uygulamalarının Bursa Siyahı incir çeşidinin muhafaza süresi ve kalitesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2608, Yönetici, 2019
"FARKLI DOMATES TİPLERİNİN ETİLEN DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2200, Yönetici, 2018
"ÇİNKO VE SİTOKİNİN KULLANIMININ KARANFİLDE KARDEŞLENME VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Doktora, FDK-2016-1717, Yönetici, 2019
"BAZI MİNİ SEBZE TÜRLERİNDE FARKLI AMBALAJ UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİ VE MUHAFAZA ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1177, Yönetici, 2017
"Vişne Suyundaki Bulanıklığın Farklı Hasat Zamanlarına Göre Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1790, Yönetici, 2018
"Bazı Subtropik ve Ilıman İklim Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar", BAP Alt Yapı, FAY-2015-839, Yönetici, 2018
"`0900 Ziraat' Kiraz Çeşidinde İhracatı Geliştirmeye Yönelik Hasat Sonrası Ozon ve Farklı Paketleme Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması", AB Destekli Diğer Projeler, 114O127, Yönetici, 2016
"Lane Late Portakal Çeşidinde Farklı Derim Sonrası Uygulamaların Meyve Kalitesi ve Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri", BAP Doktora, 2014.03.0121.010, Yönetici, 2019
"UV-B Işın Uygulamalarının Brokkolinin Bitki Gelişimi, Antioksidan Bileşikler ve Hasat Sonrası Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 2014.02.0121.001 , Yönetici, 2016
"Batı Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Frenk İnciri (Opuntia ficus indica L.Mill) Tiplerinin Biyokimyasal Özellikleri ve Hasat Sonrası Fizyolojilerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.01.04.007, Yönetici, 2015
"Farklı Dıozlarda UV-B Işın Uygulamalarının Brokkoli' nin Bitki Gelişimi, Besin İçeriği ve Hasat Sonrası Dayanımı Üzerine Etkileri", AB Destekli Diğer Projeler, 112O352, Yönetici, 2014
"Farklı Hasat Sonrası Uygulamaların Brokolinin ( Brassica oleracea Italica) Antioksidan Aktivitesi ve Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri", BAP Doktora, 2011.03.0121.020, Yönetici, 2016
"Elmalı Yöresinde Yetiştirilen Starking Delicious Elma Çeşidinde Ethepon, Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ve Yansıtıcı Malç Uygulamalarının Renklenme ve Derim Sonrası Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Doktora, 2012.03.0121.004, Yönetici, 2018
"Örtüaltında Kalıntısız ve Geleneksel Üretim Sistemleri Kullanılarak Yetiştirilen Kapya Tipi ‘Urartu’ Biber Çeşidinin Meyve Kalitesi ve Muhafaza Bakımından Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, 2012.02.0121.011, Yönetici, 2013
"Palistore Ortamında Modifiye Atmosferde Muhafazanın Muşmula Meyvesinin Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 110O504, Yönetici, 2012
"Dinamik Kontrollü Atmosferde Muhafaza Ve 1-Methylcyclopropene (1-Mcp) Uygulamalarının Bazı Önemli Yeni Elma Çeşitleri Ile Deveci Armudunun Meyve Kalitesi Ve Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 109O551, Yönetici, 2013
"FARKLI ASİTLİK SEVİYELERİNDEKİ NARLARDA SICAK SU VE MODİFİYE ATMOSFERDE PAKETLEME UYGULAMALARININ ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLER VE MUHAFAZA ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Doktora, 2007.03.0121.009 , Yönetici, 2012
"1-Methylcyclopropene (1-MCP) Uygulamasının 'Ankara' Armudunun Muhafazası Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 2008.02.0121.020, Yönetici, 2010
"Ekonomik Önem Arz Eden Bazı Yabani ve Kültür Formundaki Keçiboynuzu Tip ve Çeşitleri ile Kapama Bahçe Tesisi, Meyve ve Tohumlarının Bitki Besin Maddesi, Bazı Fiziksel, Pomolojik ve Biyokimyasal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, 106O832, Uzman, 2010
"Değişik Lokasyonlarda Açıkta Ve Örtüaltında Yetiştirilen 'Dwarf Cavendish' Muz Çeşidinde Verim, Bazı Kalite Kriterleri Ve Aroma Maddeleri İle Meyvelerin Derim Sonrası Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 107O156, Uzman, 2010
"Modifiye Atmosferde Muhafaza ve Ultraviole-C (UV-C) Uygulamalarının Kabuklu ve Danelenmiş Narların Antioksidan Aktivitesi ve Derim Sonrası Fizyolojileri Üzerine Etkiler", TÜBITAK Projesi, 106O407, Yönetici, 2009
"Derim Sonrası Ultraviole C Işın ve Sıcak Su Uygulamalarının Bütün ve Dilimlenmiş Domateslerin Çürüklük Gelişimi ve Derim Sonrası Fizyolojileri Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 104O220, Yönetici, 2008
"Subtropik İklim Koşullarına Uygun Japon Eriklerinin (Prunus salicina Lindl.) Seçimi ve Muhafa Koşullarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2005.02.0121.014, Yönetici, 2006
"Farklı Olum Dönemlerinde Derilen Domateslerde (Lycopersicon Esculentum mill.) Ultraviole-C (UV-C) ve 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Uygulamalarının Meyve Kalitesi ve Muhafazası Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 2005.02.0121.003, Yönetici, 2006
"Derim Öncesi Sıcak Hava ve Sıcak Su Uygulamaları ile Plastik Filmle Kaplamanın Portakal ve Limonların Muhafazası Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 199O256, Yönetici, 2003
"TÜRKİYE`DE MUZ YETİŞTİRME OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", TÜBITAK Projesi, 195A029, Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi