Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antalya İlinde Susam Filloidi Fitoplazmalarının Moleküler Tanısı Ve Karakterizasyonu, Vektör Taşınması Ve Determinat Mutantlardaki Konukçu Dayanıklılığının Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 110O614, Araştırmacı, 2015
"Antalya ilinde örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acarina: Tetranychidae) ve Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae)’ye karşı kullanılabilecek entomopatojen fungusların tespiti ve patojenitelerinin araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM–BS–10 / 10-01 / 01-07, Araştırmacı, 2015
"Elmalı - Çığlıkara sedir ormanlarına nakledilen Kırmızı orman karıncası ( Formica rufa L.)’nın envanteri ve beslenme alışkanlıklarının tespiti", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19. 1105 /2009 - 2011, Araştırmacı, 2011
"Sedir yaprak kelebeği ( Acleris undulana Wlsghm.) ile mücadelede organik ve mikrobiyotik yaklaşımlar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19.4401/2007 - 2010, Araştırmacı, 2010
"Antalya’da karasinek (Musca domestica L.) populasyonlarında böcek büyüme düzenleyicil ere karşı direnç düzeyinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TBAG/106T130, Araştırmacı, 2009
"Kültür mantarı ( Agaricus bisporus L.)’nda zarar meydana getiren dipter türlerin mücadelesinde organik ve mikrobiyotik yaklaşımlar", BAP Arastırma Projesi, BAPYB/2006.01.0104.002, Yönetici, 2008
"Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun kavun ıslahı", BAP Arastırma Projesi, BAPYB/2005.01.0104.002, Araştırmacı, 2007
"Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri uygulanarak Elmalı Sedir Araştırma Ormanı ve Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı’nda izleme sisteminin kurulması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19.6304/2003 - 2007, Araştırmacı, 2007
"Batı Akdeniz Bölgesi’nde karaçam ( Pinus nigra Arn. spp. pallasiana Lamb. Holmboe) sahalarında görülen kurumaların nedenlerinin belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19.4801/2003 - 2005, Araştırmacı, 2005
"Armut psillası Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae)’nin Antalya ilindeki biyolojisi ve mücadelesinde yeni bir yaklaşım ", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-2900, Yönetici, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi