Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi, 2007-2009
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Bilişimi, 2005-2007
Tıpta Uzmanlık, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, 1999-2002
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, 1991-1997
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM VE KLASİK EĞİTİMDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE AKADEMİK BAŞARILARI ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, "Tıp Eğitiminde Öğretim teknolojileri:E-Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu, ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Bilişimi Haziran, 2007.
Tıpta Uzmanlık, "D.E.Ü. Tıp Fakültesi Aktif ve Klasik Eğitim Öğrencilerinin Toplumsal Hedefler Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi ", DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Aralık, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Eğiticilerin Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
İş Yeri Hekimliği Sertifikası, Türk Tabipleri Birliği, 2001
Probleme Dayalı Eğitim Yönlendiriciliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi