Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Eğitiminde Maket Üzerinde yapılan Eğtiimlerin Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetine Etkisi ", BAP Arastırma Projesi, 2543, Yönetici, Devam Ediyor
"Kesitsel Anatomi eğitiminin lisans öğrencilerinin başarı düzeylerine etkisi", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2016
"TÜRKİYE’DEKİ TIP FAKÜLTELERİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİMİ; MEVCUT DURUM ANALİZİ VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİNDEKİ İHTİYAÇ İLE UYUMU", BAP Y.Lisans, Proje No: 2014., Yönetici, 2016
"Sürekli Mesleki Gelişim Kapsamında Web-Tabanlı Dermatoloji Eğitimi ", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Projesi", Diğer Projeler, 0, Uzman, 2014
"Mezuniyet öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması", BAP Alt Yapı, 2011.01.0103.019, Yönetici, 2016
"Tıp Fakültelerinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme, Hibrid ve Entegre Eğitimi Programlarının Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Yaklaşımları Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0103.005, Yönetici, 2011
"Tıp Eğitiminde E-Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2007.01.0103.012, Yönetici, 2008
"İzmir İli “Metropolitan” Alanda Toplumun Sağlık Düzeyi ve Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2002K120200, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi