Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezik M., Gürpinar E., Zayim N., "Nationwide content analysis of undergraduate obstetrics and gynaecology clinical curricula in Turkish medical schools(*)", JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, vol.39, pp.170-175, 2019
Gulpinar M.A., Gürpinar E., Vitrinel A., "Evaluation of the Undergraduate Medical Education National Core Curriculum-2014: National Frame of Medical Education in Turkey", KUWAIT MEDICAL JOURNAL, vol.50, pp.43-53, 2018
Kulaç E., Sezik M., Aşçı A., Gürpinar E., "Learning Styles, Academic Achievement, and Gender in a Medical School Setting", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.608-611, 2015
Gürpinar E., Kulaç E., Tetik C., Akdoğan I., Mamakli S., "Do Learning Approaches Of Medical Students Affect Their Satisfaction With Problem-Based Learning?", ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, vol.37, pp.85-88, 2013
Alimoğlu M.K., Mamakli S., Gürpinar E., Aktekin M., "Ways Of Coping As Predictors Of Satisfaction With Curriculum And Academic Success In Medical School", ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, vol.35, pp.33-38, 2011
Gürpinar E., Batı H., Tetik C., "Learning Styles Of Medical Students Change In Relation To Time", ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, vol.35, pp.307-311, 2011 (Link) (Abstract)
Alimoğlu M.K., Mamakli S., Gürpinar E., Aktekin M., "Medical Students Loose Their Competence In Clinical Skills If Not Applied On Real Patients: Results Of Two-Year Cohort Study", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.31, pp.1356-1363, 2011
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Mamakli S., Aktekin M., "Can Learning Style Predict Student Satisfaction With Different Instruction Methods And Academic Achievement In Medical Education?", ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, vol.34, pp.192-196, 2010 (Link) (Abstract)
Batı H., Tetik C., Gürpinar E., "Assessment Of The Validity And Reliability Of The Turkish Adaptation Of The Study Process Questionnaire (R-Spq-2f)", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, pp.1639-1646, 2010
Gürpinar E., Şenol Y., Aktekin M., "Evaluation Of Problem Based Learning By Tutors And Students In A Medical Faculty Of Turkey", KUWAIT MEDICAL JOURNAL, vol.41 , pp.123-127, 2009 (Link) (Abstract)
Tetik C., Gürpinar E., Batı H., "Students' Learning Approaches At Medical Schools Applying Different Curricula In Turkey", KUWAIT MEDICAL JOURNAL, vol.41, pp.311-316, 2009
Gürpinar E., Zayim N., Ozenci C.C., Alimoğlu M.K., "First Report About An E-Learning Application Supporting Pbl: Students' Usages, Satisfactions, And Achievements", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.8, pp.55-62, 2009 (Abstract)
Gürpinar E., Başarici İ., "E-Learning In Cardiology Education", THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.9, pp.353-353, 2009
Gürpinar E., Zayim N., Başarici İ., Gunduz F., Asar M., Oğuz N., "E-Learning And Problem Based Learning Integration In Cardiology Education", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.9, pp.158-164, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şenol Y., Daloğlu M., Baysal O.D., Gürpinar E., "Evaluation of the quality of life and general health of medical residents", INDIAN JOURNAL OF MEDICAL SPECIALITIES, vol.9, pp.7-11, 2018
Gürpinar E., "Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde E-Karne, E-Portfolyo", Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Dergisi, cilt.1, ss.38-40, 2016
Gürpinar E., Alimoglu M.K., Şenol Y., Mamakli S., "Efficiency of Problem-Based Learning in Medical Education: Views of Tutors and Students", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, pp.243-246, 2016
Gürpinar E., "Onbeş Yılda Tıp Eğitimi Dünyası", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.45, ss.5-6, 2016 (Link)
Gürpinar E., Alimoglu M.K., Guzeller C., "Developing a Scale for Both Students and Facilitators to Evaluate Problem Based Learning Efficiency", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, pp.595-600, 2016
Gürpinar E., Coşkun H.Ş., Şenol Y., Boneval B.C., Alimoğlu M.K., Gültekin M., "MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMINI ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINA GÖRE GÖZDEN GEÇİRME: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ", Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.1, ss.12-24, 2015 (Link)
Kulaç E., Sezik M., Asci H., Gürpinar E., "Learning Styles, Academic Achievement, and Gender in a Medical School Setting", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.608-611, 2015
Akman Karakaş A., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Alpsoy E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’ Nda Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.39, ss.26-29, 2014
Kulaç E., Gürpinar E., "Tıp Eğitiminde Öğretim Stilleri Ve Grasha Öğretim Stili Ölçeği", Tıp Eğitimi Dünyası, , cilt.37, ss.22-32, 2013
Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Güzel G., Şahin İ., Tekin A., Yazıcı F., M Y., Ünal S., Süzen L.B., "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.27-29, 2013
Gürpinar E., Bingöl Boz A., Alper Ö., "Cystic Fibrosis In Medical Education", Community Medicine & Health Education, vol.7, pp.8-8, 2012 (Link)
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Kulaç E., Mamakli S., Nacar M., Budakoğlu İ., Karaoğlu N., Demiral N., Öncü S., Taşkıran C., Gönüllü İ., Onan A., "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.34, ss.33-41, 2012
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Tetik C., Akdoğan I., "Can Different Curriculum Types Affect Opinions Of Tutors And Students About Problem Based Learning?", Ege Journal of Medicine , cilt. 51(2), ss.103-109, 2012
Kulaç E., Gürpinar E., "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Stilleri; İlk Sonuçlar", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.34, ss.28-32, 2012
Özan S., Gürpinar E., Şahin H., "Yolumuza Işık Tutanlar: Tıp Eğitimcileri İçin Önemli Kuruluşlar Ve Belgeler.", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.32, ss.30-68, 2011
Gürpinar E., Güzeller C.O., Alimoğlu M.K., Kulaç E., "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çalışma Davranışlarının Ve Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi.", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.96-99, 2011
Gürpinar E., Batı H., Tetik C., "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.32, ss.18-29, 2011
Kulaç E., Gürpinar E., Öncü M., "Probleme Dayalı Öğrenimde Öğrenci Ve Eğitim Yönlendiricisi Geri Bildirimleri: Aralarında İlişki Var Mı? ", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.116-119, 2011
Şenol Y., Gürpinar E., Ozenci C.C., Balci N., Şenol A.U., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Özel Çalışma Modülleri İle İlgili Öğretim Üyesi Ve Öğrencilerin Görüşleri: İlk Sonuçlar", Marmara Medical Journal, vol.23, pp.353-359, 2010
Gürpinar E., "“Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimde Eğitim Yönlendiricisinin Konunun Uzmanı Olmasının Öğrencinin Sınav Başarısı Üzerine Etkisi” ", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,, cilt.16(3)., ss.10-13, 2009
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Mamakli S., Dönmez L., "I. Basamakta Sürekli Tıp Eğitimi", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.21, ss.1-5, 2008
Gürpinar E., Karsli B., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenim Modeli", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.28, ss.9-12, 2008
Gürpinar E., Zayim N., "Tıp Eğitiminde E-Öğrenme", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.27, ss.19-25, 2008
Sindel M., Şenol Y., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Anatomi Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.28, ss.31-36, 2008
Şenol Y., Çete Y., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Vi Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu Ve Etkileyen Etmenler", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.25, ss.10-16, 2007
Şenol Y., Gürpinar E., Erengin K.H., Öztürk Türkmen H., "İletişim, Etik Ve Sağlık Ocağı Konularını İçeren Probleme Dayalı Öğrenim Modülü: Öğrenci Değerlendirmesi ", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.22, ss.17-20, 2006
Kılıç B., Gürpinar E., "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Toplumsal Tanı Çalışması. Öğrenci Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. ", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.22, ss.22-36, 2006
Gürpinar E., Mamakli S., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Türkay M., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri”, Tıp Eğitim Dünyası", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.23, ss.58-64, 2006
Alimoğlu M.K., Türkay M., Şenol Y., Gürpinar E., Mamakli S., Şentürk Ü.K., "Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.1-8, 2006
Gürpinar E., Musal B., Aksakoğlu G., Uçku R., "Students' Learning Approaches At Medical Schools Applying Different Curricula In Turkey", BMC Medical Education , vol.5, pp.311-316, 2005 (Link) (Abstract)
Gürpinar E., Şenol Y., Oğuz N., Demirer B., Uçar Y., "Anatomi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Ile Klasik Eğitim Modelinin Karşılaştırılması", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.19, ss.14-20, 2005
Gürpinar E., Akyildiz F.F., Özbudak Ö., Şenol Y., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimin Eğitim Yönlendiricileri Tarafından Değerlendirilmesi ", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.20, ss.46-53, 2005
Gürpinar E., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Aktekin M., "Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Gelecek Endişesi", Sendrom, cilt.10, ss.46-51, 2004
Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Şenol Y., Çubukçu Firat S., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları Konusundaki Memnuniyetleri", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.14, ss.8-15, 2004
Şenol Y., Çubukçu Firat S., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Bir Değerlendirme Uygulaması: Hasta Yönetim Problemleri", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.15, ss.22-27, 2004
Gürpinar E., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Aktekin M., "Tıp Eğitiminin Sosyal Yaşam Memnuniyetine Etkisi", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.15, ss.28-33, 2004
Kılıç B., Ergör A., Gürpinar E., Demiral Y., "Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı) ", Sağlık ve Toplum, cilt.2, ss.12-21, 2004
Gürpinar E., Musal B., "Tıp Eğitiminin Gelişim Süreci", Toplum ve Hekim, cilt.18, ss.446-451, 2003
Gürpinar E., Musal B., Aksakoğlu G., "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’Nde Halk Sağlığı Rotasyonu Yapan Dönem 6 Öğrencilerinin Toplum Hekimliği Konularındaki Bilgi Düzeyleri", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.13, ss.59-64, 2003
Ergör A., Kılıç B., Gürpinar E., "Sağlık Ocaklarında İş Riskleri", Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergis, cilt.16, ss.44-51, 2003
Günay T., Kulaç E., Gürpinar E., "Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması", Tıp Eğitim Dünyası, cilt.12, ss.12-17, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Daloğlu M., Özgün E., Mamakli S., Yardim S., Alimoğlu M.K., Şenol Y., et al.,"Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Probleme Dayalı Öğrenim Senaryo Değerlendirme Sonuçları ", X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.66-67
Mamakli S., Alimoğlu M.K., Daloğlu M., Yardim S., Gürpinar E., Şenol Y., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Özel Çalışma Modülü ", X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.71-72
Daloğlu M., Mamakli S., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Yardim S., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri ", X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.69-70
Sezik M., Gürpinar E., Zayim N., "“Ben kadın doğum ultrasonu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum”: Birinci basamakta temel obstetrik ve jinekoloji ultrasonografi yetkinliğine dair nitel araştırma", 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, cilt.25, ss.21-21 (Link)
Sezik M., Gürpinar E., Zayim N., "Female sexual dysfunction: An underrepresented topic in undergraduate obstetrics and gynecology curricula in Turkish medical schools", 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Mayıs 2017, pp.1187-1187
Kandemir Y., Sindel M., Sarikcioğlu L., Sindel H.T., Oğuz N., Arslan A.G., et al.,"Kesitsel /Radyolojik Anatomi Eğitiminin Tıp Eğitimindeki Yeri ve önemi", Anatomi günleri 2017, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Şubat 2017, ss.1-1
Gürpinar E., "Female sexual dysfunction: An underrepresented topic in undergraduate obstetrics and gynecology curricula in Turkish medical schools", 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, ,
Gürpinar E., "Gebelikte ilaç kullan›m›: T›p fakültesimezuniyet öncesi kad›n hastal›klar› vedo¤um müfredatlar›nda ne oranda yer al›yor?", ulusal perinatoloji kongresi, TÜRKIYE,
Gürpinar E., "“Ben kad›n-do¤um ultrasonuyla ilgili hiçbir fleybilmiyorum”: Birinci basamakta temel obstetrikve jinekoloji ultrasonografi yetkinli¤ine dairnitel araflt›rma", ulusal perinatoloji kongresi, TÜRKIYE,
Terzioğlu M.E., Şenol Y., Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Mamakli S., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı ile Ulusal çekirdek eğitim programı çalışmalarının sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesi çalıştayının sonuçları", IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2016, ss.124-124
Terzioğlu M.E., Boneval B.C., Gürpinar E., Şenol Y., Akman Karakaş A., Boztuğ Uz N., et al.,"Ulusal çekirdek eğitim programı “soru temsiliyet katsayısı” için bir ölçü olabilir mi? ", IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2016, ss.124-124
Sezik M., Zayim N., Gürpinar E., "Mezuniyet Öncesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Programlarının Sahada Çalışan Aile Hekimlerinin İhtiyaçlarını Karşılama Durumu", UTEK 2016: IX. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2016, ss.1-1 (Link)
Gürpinar E., "Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014", ICQH Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 2 Aralık 2015 - 4 Ocak 2016, pp.1-5
Gürpinar E., "Mezuniyet Öncesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Programlarının Sahada Çalışan Aile Hekimlerinin İhtiyaçlarını Karşılama Durumu", UTEK 2016: IX. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Gürpinar E., "MEZUNIYET ÖNCESI TIP EĞITIMI ULUSAL ÇEKIRDEK EĞITIM PROGRAMI 2014 TÜRKIYE DE TIP EĞITIMININ ULUSAL ÇERÇEVESI", International Conference on Quality in Higher Education, TÜRKIYE,
Gürpinar E., Coşkun H.Ş., Şenol Y., Boneval B.C., Alimoğlu M.K., Gültekin M., "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programını Ulusal Çep Programına Göre Gözden Geçirme: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi", Tıp Eğitimi Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.23-23
Mamakli S., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Yardım S., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iii Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri", Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.64-64
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Kulaç E., Nacar M., Budakoğlu İ., Karaoğlu N., Demiral N., Öncü S., Taşkıran C., Çalışkan A., Gönüllü İ., Onan A., Mamakli S., "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması", VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.145-145
Mamakli S., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Güllüdere H., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iii Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri", VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.150-150
Akman Karakaş A., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Alpsoy E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı", VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.150-150
Batı H., Demiral N., Gürpinar E., Tetik C., Akdoğan I., Mamakli S., "Eğitim Programı Modelleri Ve Öğrenme Yaklaşımlarında Değişim", VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.138-138
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Kulaç E., Nacar M., Budakoğlu İ., Karaoğlu N., Demiral N., Öncü S., Taşkıran C., Çalışkan A., Gönüllü İ., Onan A., "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2 Mayıs 2012 - 4 Mayıs 2013, ss.78-80
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Kulaç E., Nacar M., Budakoğlu İ., Karaoğlu N., Demiral N., Öncü S., Taşkıran C., Çalışkan A., Gönüllü İ., Onan A., "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması-İlk Sonuçlar", Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2013, ss.35-35
Güllüdere H., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Öğrencilerinin Acil Tıp Stajına Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Ve Buna Etki Eden Faktörler", Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.46-47
Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Mamakli S., Süzen L.B., "Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Özel Çalışma Modülü Örneği", Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.8-9
Gürpinar E., Kulaç E., Tetik C., Akdoğan I., Mamakli S., "Does Learning Approaches Of Medical Students Affect Their Satisfaction With Problem Based Learning?", CY-ICER 2012, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Şubat 2012, pp.187-187
Batı H., Gürpinar E., Tetik C., "The Change In Learning Approaches Of The Students At Medical Schools Applying Different Curricula", CY-ICER , Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-4 Ağustos 2012, pp.167-167
Gürpinar E., "Tıp Eğitimi Ve E-Öğrenme", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.33-33
Hemmati P., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Farahi K., Isla J., "A Model For Integration Of Basic And Clinical Sciences Based On Clinical Presentation Curriculum (Cpc)", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.122-123
Aflatoonian A., Gouya M., Hemmati P., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., "A New Classification For Female Infertility: Created With The Aid Of Clinical Presentation Curriculum (Cpc", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.109-110
Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Mamakli S., Süzen L.B., "Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Bir Özel Çalışma Modülü Örneği ", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.124-125
Gürpinar E., "Effect of learning approaches of medical students on their exam scores and career selection", AMEE, ,
Halaç E., Akın G., Gürpinar E., "Öğrenme Yaklaşımlarının Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sınav Başarılarına Ve Kariyer Seçimlerine Etkisi", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.117-118
Süzen L.B., Keleş N., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projesi Beş Yıllık Deneyimin Sonuçları", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.119-119
Kulaç E., Gürpinar E., Uysal H., "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Stilleri", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.102-103
Halaç E., Akın G., Gürpinar E., "Effect Of Learning Approaches Of Medical Students On Their Exam Scores And Career Selection", AMEE, Lyon, FRANSA, 25-29 Ağustos 2012, pp.313-313
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., "Teaching Neuromuscular Structure And Functions In Undergraduate Medical Education", 57th Annual Meeting of the German Society for Neuropathology and Neuroanatomy, Erlangen, ALMANYA, 5-8 Eylül 2012, pp.1-1
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dokuz Yıllık Probleme Dayalı Öğrenim Geri Bildirim Sonuçları", VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.120-121
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Aktekin M., Mamakli S., "Can Learning Style Predict Student Satisfaction With Different Instruction Methods And Academic Achievement In Medical Education", AMEE, Viyana, AVUSTRALYA, 27-29 Ağustos 2011, pp.101-101
Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Mamakli S., Aktekin M., "Ways Of Coping As Predictors Of Satisfaction With Curriculum And Academic Success In Medical School", AMEE, Viyana, AVUSTRALYA, 27-29 Ağustos 2011, pp.33-38
Mamakli S., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Aktekin M., "Medical Students Lose Their Competence In Clinical Skills Not Applied On Real Patients: Results Of 2-Year Cohort Study", AMEE, Viyana, AVUSTRALYA, 27-29 Ağustos 2011, pp.476-476
Bingöl Boz A., Gürpinar E., Alper Ö., "Tıp Eğitiminde Kistik Fibrozis ", 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastaliklari ve Kistik Fibrozis Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2011, ss.1-1
Gürpinar E., Tetik C., Alimoğlu M.K., Akdoğan I., "Probleme Dayalı Öğrenimin Eğitim Yönlendiricileri Ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi", Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.69-69
Alimoğlu M.K., Mamakli S., Gürpinar E., Süzen L.B., "Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Bir Özel Çalışma Modülünün Evrimi", Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.71-71
Karaoğlu N., Baykan Z., Gürpinar E., "Tıp Eğitimi Anabilim Dalları Dördüncü Kış Okulu Katılımcılarının Sosyodemografik Özellikleri, Yalnızlık Ve İş Doyumu Düzeyleri", Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.116-116
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Güzeller C.O., "Probleme Dayalı Öğrenimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi İçin Öğrenci Ve Öğretim Elamanlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.55-55
Gürpinar E., Batı H., Tetik C., "Tıp Fakültelerinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme, Hibrit Ve Entegre Eğitim Programlarının Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Ve Öğrenme Yaklaşımları Üzerine Etkisi", Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.67-67
Gürpinar E., Kılınç C., Gümüşalan Y., Kulaç E., Palancı Y., Alimoğlu M.K., Ceylan A., "Tıp Fakültesinde Eğitime Yeni Başlayan Öğrencilerin Hekimlik Mesleğine İlişkin Düşüncelerinin Araştırılması", Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.53-53
Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Bugünü Ve Geleceği", VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.31-31
Kulaç E., Gürpinar E., Öncü M., "Pdö De Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Geribildirimleri; Dönemlere Göre Fark Ve Aralarında İlişki Var Mı?", VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.88-88
Tetik C., Gürpinar E., Kulaç E., Akdoğan I., Mamakli S., "Yaklaşımları Ve Probleme Dayalı Öğrenim Memnuniyeti Arasındaki İlişki", VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.53-53
Gürpinar E., Zayim N., Başarici İ., Gunduz F., Asar M., Oğuz N., "Instructional Technologies In Medical Education: Integration Of E-Learning And Problem Based Learning", AMEE, Malaga, ISPANYA, 29 Ağustos - 2 Eylül 2009, pp.237-237
Mamakli S., Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Aktekin M., "Mesleksel Beceri Eğitiminde Yeterlilik Kaybı", Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2009, ss.44-44
Gürpinar E., Batı H., Tetik C., "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili Ve Yaklaşımı", Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2009, ss.65-65
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Mamakli S., Aktekin M., "Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Probleme Dayalı Öğrenim Ve Klasik Eğitimden Duydukları Memnuniyet Ve Akademik Başarıları", Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2009, ss.58-58
Kulaç E., Sönmez Y., Aşçı H., Cesur G., Gürpinar E., Doğuç D., "Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Ve Dönem 2 Öğrencilerinin Pdö Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri", Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2009, ss.51-51
Gürpinar E., Zayim N., "E-Learning And Learning Styles In Problem Based Medical Education ", 2nd International Symposium of Computer and Instructional Technologies, AYDIN, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2008, pp.858-860
Gürpinar E., Zayim N., Ozenci C.C., "Technologies In Medical Education: Integration Of E-Learning And Problem Based Learning", Future-e-Learning, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2008, pp.585-592
Yildirim F.B., Öztürk A., Gürpinar E., Şenol Y., Oğuz N., "The Feedback Evaluation Of Problem Based Learning Faculty Of Medicine, In Akdeniz University", XIIth National Congress of Anatomy with International , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2008, ss.52-52
Gürpinar E., Zayim N., Başarici İ., Gunduz F., Asar M., Oğuz N., "Integrartion Of E-Learning And Problem Based Learning In Medical Education", XIIth National Congress of Anatomy with International , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2008, ss.52-52
Gürpinar E., Zayim N., Şenol Y., "Probleme Dayalı Tıp Eğitiminde E-Öğrenme Ve Öğrenme Stilleri", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2008, ss.38-38
Gürpinar E., Çetinkaya S., Sürer H., Aktekin M., "Akdeniz Ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakülteleri Dönem I Öğrencilerinin Çalışma Davranışları", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2008, ss.107-107
Gürpinar E., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Türkay M., Mamakli S., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Pdö Geri Bildirimleri", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2008, ss.86-86
Batı H., Baykan Z., Gürpinar E., Musal B., Şahin H., Özkan S., Tengiz F., Turan S., Velipaşaoğlu S., "Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Araştırma İşlevi", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2008, ss.122-122
Gürpinar E., Zayim N., Ozenci C.C., "Tıp Eğitiminde Öğretim Teknolojileri: E-Öğrenme Ve Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2008, ss.56-56
Gürpinar E., Karsli B., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pdö De Görev Alan Eğitim Yönlendiricilerinin Pdö Hakkındaki Görüşleri", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2008, ss.85-85
Şenol A.U., Şenol Y., Gürpinar E., Zayim N., Güney S., Dicle Ö., "Öncesi Tıp Eğitiminde Eğitim Kurullarında Çalışan Ve Çalışmayan Öğretim Üyelerinin Eğitimde Sorunlara Bakışları", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2008, ss.97-97
Mamakli S., Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Türkay M., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri", V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2008, ss.56-56
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Mamakli S., Aktekin M., "Job Satisfaction In Nonphysician Staff Of Akdeniz University Hospital", EGPRN, Vilnius, LITVANYA, 3-3 Eylül 2007, pp.48-48
Alimoğlu M.K., Türkay M., Gürpinar E., Mamakli S., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Meslek İçi Eğitime Yaklaşımı", Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2007, ss.52-52
Gürpinar E., Zayim N., Şenol A.U., "Mezuniyet Öncesi Ve Sonrası Tıp Eğitiminde E-Öğrenme Uygulamalarına Genel Bir Bakış", Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2007, ss.48-48
Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Mamakli S., Aktekin M., "Attitudes Of Primary Care Providers Toward Vocational Retraining", EGPRN, Vilnius, LITVANYA, 3-3 Eylül 2007, pp.47-47
Gürpinar E., Akyildiz F.F., Özbudak Ö., Şenol Y., "Evaluation Of Problem Based Learning By Tutors In Akdeniz University School Of Medicine,” Amee, Genoa, Italy, 25, 2006", AMEE, Genova, ITALYA, 14-18 Ağustos 2006, pp.25-25
Şenol Y., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Türkay M., Aktekin M., "One Faculty’S Experience From Turkey In Curriculum Evaluation During Curriculum Change", AMEE, Genova, ITALYA, 14-18 Ağustos 2006, pp.189-189
Aktekin M., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Mamakli S., Türkay M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Eğitim Becerilerini Geliştirme Ve Eğitici Eğitimi Kursunun Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2006, ss.139-139
Alimoğlu M.K., Türkay M., Şenol Y., Gürpinar E., Mamakli S., Şentürk Ü.K., "Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2006, ss.151-151
Gürpinar E., Türkay M., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Aktekin M.R., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Puanları ile Komite Puanlarının Karşılaştırılması", IV. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2006, ss.150-150
Şenol Y., Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Türkay M., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Tablosu", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2006, ss.90-90
Mamakli S., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Baysal K., Türkay M., Şenol Y., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mesleksel Beceri Laboratuarı Uygulamaları", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2006, ss.92-92
Kılıç B., Gürpinar E., Günay T., Uçku R., "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Toplumsal Tanı Çalışması. Öğrenci Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2006, ss.112-112
Türkay M., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Mamakli S., Gürpinar E., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Problem Çözme Yeteneğinin Saptanması Ve Bu Becerilerin Probleme Dayalı Öğrenim Değerlendirme Sonuçları Ile İlişkilerinin Belirlenmesi", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2006, ss.152-152
Gürpinar E., Türkay M., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları", IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2006, ss.27-27
Sindel M., Şenol Y., Dora B., Çubukçu Firat S., Gürpinar E., " 13. Sindel M, Senol Y, Dora B, Cubukcu S, Gurpinar E, “Evaluation Of Problem Based Learning Including Anatomy, Physical Medicine And Rehabilitation And Neurology Learning Goals By Students,” Kuşadası, Turkey, 247, 2005", 4 th Asian-Pasific Iİntenational Congress of Anatomists , AYDIN, TÜRKIYE, 1-1 Eylül 2005, pp.247-247
Ergör A., Kılıç B., Demiral Y., Gürpinar E., "Job Satisfaction Of Employees At Health Centers In Turkey,” ", International Conference on Occupational Health Services, Helsinki, FINLANDIYA, 1-1 Haziran 2005, pp.113-113
Gürpinar E., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Aktekin M., Türkay M., Erengin K.H., "Evaluation Of Social Life Among Medical Students ", 7th European Conference on Psychological Assessment,, Malaga, ISPANYA, 1-4 Nisan 2004, pp.223-223
Kılıç B., Uçku R., Günay T., Kaynak C., Sönmez Y., Gürpinar E., "Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Topluma Dayalı Tıp Eğitimi İçin Örnek Bir Uygulama: Toplumsal Tanı Çalışması", 1. Aktif Eğitim Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2004, ss.53-59
Alimoğlu M.K., Şenol Y., Aktekin M., Türkay M., Erengin K.H., Gürpinar E., Akaydın M., "Psychological Assessment Of Medical Students By Using General Health Questionnaire", European Conference on Psychological Assessment, Malaga, ISPANYA, 1-4 Nisan 2004, pp.222-222
Ergör A., Kılıç B., Gürpinar E., Demiral Y., "Occupational Risks Of Primary Health Care Workers: Fırst Step For Preventıon", 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Viyana, AVUSTRALYA, 1-4 Nisan 2004, pp.212-213
Aktekin M., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Erengin K.H., Türkay M., Gürpinar E., Akaydın M., "Effects Of Medical Education On The Students: Psychological Assessment For Anxiety And Depression", 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, ISPANYA, 1-4 Nisan 2004, pp.222-222
Gürpinar E., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Aktekin M., Türkay M., Erengin K.H., "“Evaluation Of Student Satisfaction With Medical School,” ", 7th European Conference on Psychological Assessment , Malaga, ISPANYA, 1-4 Nisan 2004, pp.224-224
Gürpinar E., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Aktekin M., Türkay M., Erengin K.H., "Evaluation Of Future Anxiety Among Medical Students", 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, ISPANYA, 1-4 Nisan 2004, pp.223-223
Şenol Y., Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Aktekin M., Baykara M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yeni Bir Eğitim Programının Yapılanma Ve Organizasyonu", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.102-102
Kılıç B., Ergör A., Gürpinar E., Demiral Y., "İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık", Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2004, ss.186-186
Mamakli S., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Baysal K., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mesleksel Beceri Laboratuarı Uygulamaları", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.112-112
Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Şenol Y., Çubukçu Firat S., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları Konusundaki Memnuniyetleri", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.124-124
Gürpinar E., Şenol Y., Öz H., Oğuz N., "Probleme Dayalı Öğrenim Ile Klasik Eğitimde Temel Anatomik Bilginin Karşılaştırılması", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.133-133
Kaynak C., Gürpinar E., Soyer A., Kıran S., Uçku R., "Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Sağlık Ocağı Yaz Stajı Uygulamasının Değerlendirilmesi", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.134-134
Kaynak C., Gürpinar E., Soyer A., Kıran S., Uçku R., "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Ii Acil Servis Yaz Stajı Uygulamasının Değerlendirilmesi", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.135-135
Kılıç B., Kaynak C., Günay T., Gürpinar E., "Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri", Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2004, ss.11-11
Gürpinar E., Çubukçu Firat S., Alimoğlu M.K., Şenol Y., Aktekin M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.93-93
Gürpinar E., Musal B., Aksakoğlu G., "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aktif Ve Klasik Eğitim Öğrencilerinin Toplumsal Hedefler Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.132-132
Öz H., Gürpinar E., Baykara M., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Çalışması", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.144-144
Aktekin M., Şenol Y., Alimoğlu M.K., Gürpinar E., Mamakli S., Dönmez L., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Eğitim Becerilerini Geliştirme Ve Eğitici Eğitimi Kursunun Değerlendirilmesi", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.175-175
Şenol Y., Aktekin M., Türkay M., Gürpinar E., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Mesleğini Seçme Nedenleri", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2004, ss.187-187
Şenol Y., Aktekin M., Alimoğlu M.K., Türkay M., Erengin K.H., Gürpinar E., Akaydın M., "A Social Point Of View To Medical Education: Rates Of Old And New Smokers Among Medical Students", 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, ISPANYA, 1-4 Nisan 2004, pp.226-226
Kılıç B., Kaynak C., Sönmez Y., Gürpinar E., Uçku R., "“Bir Toplumsal Tanı Çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesi’Nde Dönem 4 Staj Uygulaması", Halk Sağlığı Günleri, SİVAS, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2003, ss.32-32
Gürpinar E., Sönmez Y., Arslan L., Coşkun K., Tırpan K., Karcıoğlu Ö., Ergör A., "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Ve Acil Yardım Servisine Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, İZMİR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.237-240
Türkyılmaz M., Çiçek M., Karadeniz D., Özdemir F., Gülistan L., Gürpinar E., Yıldız S., Kocaman G., Çamsan T., "Hemodiyaliz Hastalarında Primer Ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.84-84
Çiçek S., Şişman A., Yıldız A., Gürpinar E., Yeşil L., Çelik A., Çavdar C., Çamsan T., "Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.83-83
Ertürk N., Yıldız S., Gürpinar E., Çiçek S., Tamsan T., "Hastalarında Oral E Vitamini Ve E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımının İnflamasyon Ve Anemi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.83-83
Gürpinar E., Musal B., Aksakoğlu G., "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’Nde Halk Sağlığı Rotasyonu Yapan Dönem Vi Öğrencilerinin Toplum Hekimliği Konularındaki Bilgi Düzeyleri", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.561-563
Gürpinar E., Kılıç B., Ergör A., "Narlıdere Sağlık, Eğitim Ve Araştırma Bölgesinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyumu", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.463-466
Gürpinar E., Musal B., Aksakoğlu G., "Narlıdere Sağlık, Eğitim Ve Araştırma Bölgesinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyumu", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.561-563
Gürpinar E., Kılıç B., Ergör A., Demiral Y., "Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Riskleri", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği , İZMİR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.231-236
Gürpinar E., Sönmez Y., Arslan L., Kesgin C., Tırpan K., Karcıoğlu Ö., Ergör A., "Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Ve Acil Yardım Servisine Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği , İZMİR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.237-240
Çiçek S., Şişman A., Yılmaz M., Ersoy R., Gürpinar E., Çelik A., Çavdar C., Çamsan T., "Kanın Laboratuara Ulaşma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler Mi?", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, ss.84-84
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gürpinar E., Onan A. , "Tıpta E-Öğrenme", Tıp Eğiticisi El Kitab, İskender Sayek, Ed., Güneş Yayın Evi , Ankara, ss.195-203, 2015
Gürpinar E., "Tıp Eğitimi ve E Öğrenme", Tıp Eğiticisi El Kitabı, İskender Sayek, Ed., güneş tıp kitabevleri, 2015
Gülpınar M.A. , Gürpinar E., Vitrinel A., "Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014", Tıp Dekanlar Konseyi, ANKARA, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi