Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, 2000 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 15.09.2014 - Devam Ediyor
Araştırma Enstitüsü Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, , 08.04.2003 - 21.05.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , KAMU YÖNETİMİ, 02.01.2002 - 14.09.2014
, Berlin Caritas Birliği (Caritas Verband) , , 01.09.1998 - 01.06.1999
Proje Danışmanı, Arbeiter Wohlfahrt (AWO) ve Caritasverband (Caritas Birliği) Berlin Eyalet Şubesi , , 04.01.1998 - 28.12.2000
Eğitim Şefi ve Gen Sekreter, ARBEIT und LEBEN (Eğitim Kurumu) Brandenburg Eyalet Şubesi , , 02.01.1995 - 29.12.1997
Misafir Öğretim Görevlisi, Freie Universitaet Berlin , , 03.01.1993 - 28.12.1995
, Almanya’nın Berlin kentinde çeşitli eğitim ve sosyal kurum ve kuruluşlarda , , 01.09.1991 - 01.06.1995
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Erdem, "Kamu-Özel Ortaklığında Belediyelerin Sunduğu Hizmetler: Türkiye-İsveç Karşılaştırması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Doktora, N.Karkın, "Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü Sürecinde Yerel Yönetimlerin Tutum ve Beklentileri: Büyükşehir Belediyeleri Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, B.Karaçay, "Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Merkezi Yönetimin Yerel Düzeyde Örgütlenmesi: Antalya Valiliği Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, D.Can, "İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk: Tutumlar, Beceriler ve Uygulamalar", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, T.Aydın, "Türk İdari Sisteminde Yerleşik Yabancılara Yönelik bir İdari Örgütlenme Modeli", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, S.Doru, "Türkiye’deki Belediyeler ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecini Desteklemeye Yönelik İşbirliği Modelleri – Avrupa Evi Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, G.Göncü, "Kamu Sektörü ve Özel Sektör Çalışanlarının Motivasyonları Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma: Antalya Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Tez Jürisi, Anadolu Üniversitesi, Ekim, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi