Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Esen E., Akbulut S., "International Migration and the Intercultural Opening of Health Services: The Example of Antalya", International Journal of Humanities and Social Development Research, vol.1, pp.345-356, 2017
Esen E., "Lokale Selbstverwaltung Versus Zentrale Selbstbestimmung: Die Kommunen Der Türkei Auf Dem Weg Nach Europa“ (Yerel Özerkliğe Karşı Merkeziyetçilik – Avrupa Yolunda Türkiye’Nin Yerel Yönetimleri)", Akdeniz İİBF Dergisi, vol.13, pp.150-177, 2013
Esen E., "Kamu-Özel Ortaklığının Değişen Koşulları: Türkiye Örneği", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.100-121, 2013
Esen E., "Avrupa Birliği Ve Türkiye’De Kırsal Kadının Durumu Ve Almanya’Dan Proje Uygulama Örnekleri", Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.12, pp.105-127, 2013
Esen E., "Türk-Alman İşbirliğinde Deneyimler Ve Sonuçlar", Akdeniz İİBF Dergisi, vol.12, pp.62-71, 2012
Esen E., "Ende Oder Wende? Stand Und Perspektiven Des Eu-Integrationsprozesses Der Türkei (Tamam Mı Devam Mı? Türkiye’Nin Ab’Ye Uyum Sürecinde Bugünü Ve Geleceği)", Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.11, pp.25-52, 2012
Esen E., "Koçluk: Yöneticiler Için Özel Bir Danışmanlık Modeli", Amme İdaresi Dergisi, vol.39, pp.117-134, 2006
Esen E., "Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği Konusunda Eğitim Gereksinimleri: Görüşler Ve Öneriler", Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.15, ss.7-26, 2006
Esen E., "Eu-Mitgliedschaft Der Türkei Aus Sicht Der Kommunen – Erwartungen, Sorgen, Perspektiven (Yerel Yönetimler Açısından Türkiye’Nin Ab Üyeliği – Beklentiler, Kaygılar, Perspektifler)", Orient, vol.44, pp.229-245, 2003
Esen E., "Ab’Ye Uyum Sürecinde Türk-Alman Akademik İşbirliği Olanakları", Akdeniz İİBF Dergisi, cilt.3, ss.147-153, 2003
Esen E., "Vom Ausländer Zum Kunden - Für Ein Interkulturelles Leistungsprofil In Der Alten- Und Krankenpflege (Yabancılıktan Müşteriliğe – Yaşlı Ve Hasta Bakımında Çok Kültürlü Bir Hizmet Profiline Doğru)", Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit , pp.36-38, 2002
Esen E., "Türkiye-Ab İlişkileri", Mülkiye, cilt.26, ss.209-223, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Esen E., Akbulut S., "INTERNATIONAL MIGRATION AND THE INTERCULTURAL OPENING OF HEALTH SERVICES: THE EXAMPLE OF ANTALYA", HESTOUREX: Worl, Health, Sport and Tourism Kongress and Exibition, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2017, pp.345-356
Esen E., Çetintürk V.E., Mihova I., "Avrupa Bütünleşmesi Sürecinde Bulgaristan'da Yerelleşme", Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR 14, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.110-110
Esen E., Akbulut S., "Uluslararası Göç, Dijital Sistem Entegrasyonu ve Sağlık Hizmetlerinin Kültürlerarası Açılımı", 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR 15, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, pp.411-413
Esen E., Güney Ü. , "Are Refugees an Economic Gain? Perception in Bolu (Turkey)", RUNIRAC IV 2016, Buriram, TAYLAND, 22-24 Kasım 2016, pp.144-150
Esen E., Aydın T., "Turkey And Europe – Identical Or Political, Space And Identity", Trends and Insights, Oujda, FAS, 9-10 Mayıs 2014, pp.32-41
Esen E., Öztürk N., "Legal And Administrative Capacity For Participation Of Foreigners To Local Administration: Foreigners Council Model For Participatory Democracy, Human Security: New Challenges New Perspectives", New Challenges New Perspectives, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Ekim 2011, ss.587-597
Esen E., Öztürk N., "Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı", IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Ekim 2011, pp.15-26
Esen E., Aydın T., "Avrupa Birliği’Ne Uyum Sürecinde Türkiye’De Yabancılar Politikaları Ve İdari Uygulamalar", 100. Yılında II. Meşrutiyet, Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, Uluslar arası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2008, pp.661-689
Esen E., Karkın N., "Sağlık Hizmetlerinin Yerelleşmesi Sürecine İlişkin Engeller Dirençler Ve Uyum Koşulları", Kamu Yönetimi Forumu – KAYFOR IV, Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform), MUĞLA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2006, ss.56-67
Esen E., "Avrupa Birliği’Ne Uyum Sürecinde Yerel Yönetimler: Beklentiler, Kaygılar, Perspektifler", Kamu Yönetimi Forumu – KAYFOR III: Yöntem ve Sorunlar, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 2005, ss.102-109
Esen E., "Die Europäische Union Und Die Türkei: Annäherung In Einer Schwierigen Partnerschaft (Avrupa Birliği Ve Türkiye: Zor Bir Ortaklıkta Yakınlaşma)", Europarecht für türkische Staatsangehörige: 20 Jahre Assoziationsratsbeschlüsse, Frankfurt, ALMANYA, 1-4 Aralık 2001, pp.23-32
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Esen E., Engin H., Ed., "Ein Kind - Zwei Sprachen - Doppelabschluss: Diskussionen zur Entwicklung deutsch-türkischer Studiengaenge für bilinguale Vorschulbildung", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2017 (Link)
Esen E., Şekeroğlu D., Ed., "BREXIT - Elveda Avrupa: İngiltere'nin AB'den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2017 (Link)
Esen E., Engin H., Ed., "Bir Çocuk - İki Dil - Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim için Türk-Alman Yüksek Öğrenim Programlarının Geliştirilmesi üzerine Tartışmalar", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2017 (Link)
Esen E., Yazici Z., Kuyumcu R. , "Ein Kind, Zwei Sprachen, Doppelabschluss: Vorschlag für die Konzeption und den Aufbau eines Bachelor-Studiengangs für bilinguale Frühbildung", Ein Kind, Zwei Sprachen, Doppelabschluss: Diskussionen zur Entwicklung deutsch-türkischer Studiengaenge für bilinguale Vorschulbildung, Esen, E., Engin, H., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.313-386, 2017 (Link)
Esen E., Yazici Z., Kuyumcu R., "Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim için bir Lisan Programı Geliştirme ve Uygulama Önerisi", Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim için Türk-Alman Yüksek Öğrenim Programlarının Geliştirilmesi üzerine Tartışmalar, Esen, E., Engin, H., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.287-350, 2017 (Link)
Esen E., Ed., "Ein Kind - Zwei Sprachen: Bedingungen und Perspektiven der Deutsch-Türkischen Frühkindlichen Bildung am Beispiel Berlin", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2016 (Link)
Esen E., Taheri A. , "İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Hakkında Bilimsel Tartışmalar ve Uygulamalar - Beriln'de Türk Kökenli Göçmen Çocuklar ve Gençler Örneğinde bir Giriş", Bir Çocuk - İki Dil: Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Koşulları ve Fırsatlar, Esen E., Taheri, A., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.39-126, 2016 (Link)
Esen E., Taheri A., "Wissenschaftliche Diskussionen und Praktiken zur bilingualen frühkindlichen Bildung - Eine Einführung am Beispiel der Kinder und Jugendlichen mit türkischem Migrationshitergrund in Berlin", Ein Kind - Zwei Sprachen: Bedingungen und Perspektiven der Deutsch-Türkischen Frühkindlichen Bildung am Beispiel Berlin, Esen E., Taheri A., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.41-140, 2016 (Link)
Esen E., Ed., "Bir Çocuk - İki Dil: Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eiğitim Koşulları ve Fırsatlar", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2016 (Link)
Borde T. , Esen E., Ed., "Deutschland und Die Türkei, Band III: Diversitaet in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2015
Borde T. , Esen E., Ed., "Türkiye ve Almanya, Cilt III: Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2015
Esen E., Karadut İ.C., "Bölüm Ii", Kamu ve Özel Sektör Yönetimi için Yönetim Sözlüğü , M. Akif, Özer, Ed., Adalet Yayınevi, Ankara, ss.53-84, 2014
Esen E., Borde T., Ed., "Türkiye ve Almanya, Cilt II: Toplum, Sağlık ve Eğitimde Araştırma, Öğretim ve İşbirliği", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2013 (Link)
Esen E., Borde T., Ed., "Deutschland und die Türkei, Band II: Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2013
Esen E., Gümüş B. , Ed., "Deutschland und Die Türkei: Aktuelle Aspekte Deutsch-Türkischer Wissenschaftskooperation / Türk-Alman Bilimsel İşbirliğinin Güncel Konuları", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2012 (Link)
Esen E., Yazıcı Z., Ed., "Uluslar arası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2011 (Link)
Esen E., Şener H.E., "Avrupa Birliği’Ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan Ve Polonya Ankara ", Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısının Evrimi (Evolution of the institutional Architecture of the Turkey-EU-Relations, Esen, Erol; Şener, Hasan Engin, Ed., Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, ss.13-37, 2010
Esen E., Şener H.E., "Avrupa Birliği’Ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi – Türkiye, Macaristan Ve Polonya", Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, ANKARA, 2010
Esen E., İyikan N., "Türkiye-Ab İlişkileri Nereye Gidiyor", Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye – Avrupa Birliği Tartışmaları, Esen, Erol; Şener, İyikan, Necati, Ed., Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, ss.57-106, 2009
Esen E., İyikan N., "Türkiye-Ab İlişkileri Nereye Gidiyor? - Turkey-Eu Relations: Going Where ", Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, ANKARA, 2009
Esen E., Cengiz Esen N., "Kendini Geliştirme Ve Yönetme", İşletme Becerileri Grup Çalışması, Esen, Erol; Kurtay, Fahri, Ed., Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, ss.133-159, 2008
Esen E., Kutay F., "İşletme Becerileri Grup Çalışması", Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, İSTANBUL, 2008
Esen E., Karkın N., "Türkiye’De Sağlık Hizmetlerinin Yerel Dönüşümü: Sorunlar, Beklentiler, Tutumlar", Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II: Uygulama, Özgür, Hüseyin ; Kösecik, Muhammet , Ed., Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, ss.284-309, 2007
Esen E., "Die Deutsch-Türkische Kooperation: Einführung In Die Rahmenbedingungen Und Perspektiven, (Alman-Türk İşbirliği: Koşullar Ve Perspektiflere Bir Giriş)", I. Türk-Alman İşbirliği Forumu – I. Deutsch-Türkisches Kooperationsforum, Uluslararası Sempozyum – Internationales Symposium, Esen Erol, Ed., Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, ss.30-53, 2007
Esen E., "I. Türk-Alman İşbirliği Forumu – I. Deutsch-Türkisches Kooperationsforum, Uluslararası Sempozyum – Internationales Symposium", Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, ANKARA, 2007
Esen E., Polat F., "Yerel Yönetimlerinin Uluslararası ve Avrupa Birliği Kuruluşları ile İlişkileri", Elma Yayınevi, İSTANBUL, 2007
Esen E., "Türkiye Üniversitelerinin Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına Katılımı Sürecinde Sokrates-Erasmus Uygulamalarının Kurumsallaştırılması Sorunu", Küreselleşme, Türkiye ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı, Gümrükçü, Harun, Ed., Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, ss.229-272, 2005
Esen E., "Grundzüge Der Kommunalverwaltung Und Die Europäische Integration Der Türkei: Strukturen, Aufgaben Und Standpunkte (Türkiye’De Yerel Yönetimlerin Temel Esasları Ve Avrupa Entegrasyonu: Yapısı, Görevleri, Tutumlar)", Zentrum für Europäische Integrationsforschung der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , Bonn, 2005
Esen E., "Ausländer In Den Neuen Bundesländern – Probleme Und Überwindungsmöglichkeiten (Yeni Eyaletlerde Yabancılar – Sorunlar Ve Çözüm Olanakları)", Friedrich-Ebert Stiftung Büro Sachsen-Anhalt , Magdeburg, 1993
Esen E., "Ausländer In Den Neuen Bundesländern", in: “Zur Lage der Ausländer in den neuen Bundesländer” (Yeni Eyaletlerde Yabancıların Konumu), Esen Erol, Eds., Friedrich-Ebert-Stiftung Büro Sachsen-Anhalt , Magdeburg, pp.14-26, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi