Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezgin E., Işik H., Avunduk M.C. , "A New Software Program For Pathological Data Analysis", COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, vol.40, pp.715-722, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Sezgin E., Tonguç G., "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching) , vol.5, pp.296-304, 2016
Çetin H. , Sezgin E., "The Grouping Of Informatics Knowledge Levels Of The Students At Faculty Of Education Using K-Means Algorithms", E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.7, pp.459-465, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sezgin E., Tonguç G., "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA", 7th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.164-164
Sezgin E., Akar H., "Semantik Web Bulutunun (Linked Data Cloud) Oluşumu Ve Gelişim Durumu", Akademik Bilişim 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.122-122
Sezgin E., "Veri Madenciliğinde Kayıp Veriler İçin Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması", Akademik Bilişim 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ocak 2013, ss.194-198
Yücel F., Sezgin E., Oral O., Topakci M., "Web Based Online Article Evaluating System (Akdeniz University Sample)", 1st Cyprus International Congress of Educational Research, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Aralık 2012, vol.2, pp.387-395 (Link)
Oral O., Sezgin E., Yücel F., Topakci M., "A Model For Common Courses In Higher Education: Web Based Student Grouping Software (Example Of Akdeniz University)", 1st Cyprus International Congress of Education Research, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Aralık 2012, vol.2, pp.396-403 (Link)
Sezgin E., Kasalak T.F., "Türkiye'Nin İnternet Ve Genişbant Verilerinin Analizi", 14. Akademik Bilişim Konferansı, UŞAK, TÜRKİYE, 1-3 Şubat 2012, ss.331-338
Sezgin E., Yücel F., Oral O., Kasalak T.F., Akbunar Ş., Uyar R., "Evaluation Of The Basic Computer Courses On Its Necessity And Content (Sample Of Akdeniz University)", 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, TÜRKIYE, 2010, pp.962-966 (Link)
Sezgin E., Akbunar Ş., "Dermatolojide Tanı Belirlemeye Yardımcı Uzman Sistem Gerçekleştirimi", 12. Akademik Bilişim Konferansı, MUĞLA, TÜRKİYE, 10-12 Şubat 2010, ss.721-724
Kasalak T.F., Sezgin E., Oral O., Yücel F., Akbunar Ş., Uyar R., "Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2010, pp.528-533 (Link)
Sezgin E., Soy H., "Eğitim Ve Öğretim De Yoklama İşlemini Yapan Yeni Bir Materyal; Cep Bilgisayarı", 1. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2007, pp.55-60
Sezgin E., Çelik Y., "Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Bölümüne Yeni Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Olan İlgi Ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 14-16 Mayıs 2007, ss.98-102
Sezgin E., Sezgin M., Öztürk Y.E., "Turizmde Ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Yönelik İnternet Destekli Eğitim Modeli Önerisi", IV. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, KIRGIZISTAN, 11-14 Haziran 2006, pp.156-164
Sezgin E., "Egr Oranına Ve Demir Sayısına Göre Bulanık Mantık Yolu Ile Azot Oksit Miktarını Bulma", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu , KOCAELİ, TÜRKİYE, 16-18 Kasım 2005, ss.163-170
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi