Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Embriyo Kurtarma Yardımıyla Kışlık Sentetik Tetraploid Arpa Hordeum vulgare L x Siyez Triticum monococum L Melezlerinin Elde Edilmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3472, Yönetici, Devam Ediyor
"Potyvirus Hastalıklarına Karşı CRISPR-Cas9 Teknolojisiyle Transgenik Olmayan Dayanıklı Hıyar Geliştirme", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-18/AR-GE/03, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert’de Somatik Embriyogenesis İçin Embriyojenik Kallus Elde Etme Çalışmaları", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1719, Yönetici, 2019
"Peyzajda Kullanım Amaçlı Süs Biberi Islahı ", TÜBITAK Projesi, TEYDEB-5120019, Yönetici, 2014
"Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Genotiplerinin Haploidiye Tepkilerinin Belirlenmesi, Moleküler Karakterizasyonları ve Tohum İçeriklerinin Tespiti ", TÜBITAK Projesi, TOVAG-112O136, Yönetici, 2018
"Mevsimlik Çiçek Potansiyeline Sahip Endemik Conringia grandiflora'da Mikrospor Kültürü Çalışmaları", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0104.003, Yönetici, 2016
"Mikrospor Kültürü ile Brassica oleracea L. Türünde Dihaploidizasyon Yöntemiyle Saf Hatlar Elde Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0104.003, Araştırmacı, 2016
"Fusarium oxysporum f.sp. melonis’e Dayanıklı Kavun Safhatlarının Dihaploidizasyon Yöntemi ile Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-2004K-120170 - F1 Hibrit Alt Projesi, Yönetici, 2007
"Antalya’daki Bazı Doğal Bitkilerin Dış Mekan Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması", TÜBITAK Projesi, 106G020 - 105G068 KAMAG alt projesi , Yönetici, 2009
"Kesme Çiçek Çeşit Geliştirme Projesi - Gypsophyla ve Karanfilde Gen Havuzlarının Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, TOVAG - 104O364, Araştırmacı, 2008
"Antalya Koşullarında Kesme Çiçek Orkide Yetiştiriciliği", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3311, Araştırmacı, 2007
"Phase-Out of Methyl Bromide For Soil Fumigation in Protected Horticulture and Cut-Flower Production in Turkey ", Diğer Projeler, UNIDO-MP/TUR/03/108, Araştırmacı, 2008
"Türkiyede Doğal Olarak Yetişen Anemone Coronariada Anter Kültürü İle Haploid Bitki Elde Edilmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2002, Yönetici, 2005
"Turunçgillerde Melezleme Islahı Sonucu Elde Edilen Zigotik Bitkilerin Moleküler Markırlarla Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2001, Araştırmacı, 2004
"Antalyada Doğal Yayılış Gösteren Orkide Türlerinin Tespiti Ve Dna Parmakizlerinin Saptanması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2001, Yönetici, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi