Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme
Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirme
Öğretim ve öğrenme stil, yaklaşım, kuram, model, strateji, ilke, yöntem ve teknikleri
Hedefler taksonomisi (bilişsel ve duyuşsal alan)
Bilgisayar destekli eğitim ve eğitimde araç-gereç kullanımı
Öğretmenlik uygulaması
Değerler eğitimi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Education & Educational Research
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi