Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Turkish Academic Studies-TURAS, Yayin Kurul Üyesi, 25.06.2020 - Devam Ediyor
Ekev Akademi Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 06.03.2019 - Devam Ediyor
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.02.2019 - Devam Ediyor
Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE), Editör, 01.05.2014 - 15.03.2015
Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES), Yayin Kurul Üyesi, 10.10.2013 - 10.09.2016
Ekev Akademi Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 04.04.2013 - 30.04.2018
Mevlana International Journal of Education (MIJE) , Yardimci Editör, 01.01.2011 - 01.03.2012
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), , Üye, 10.10.2014 - 10.09.2016
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER), , Üye, 01.01.2008 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
8. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Aralık 2020
Eğitim Şurası, Bursa, Aralık 2020
6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Aralık 2020
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi: Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi Çalıştayı, Diyarbakır, Nisan 2016
Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı, Eskişehir, Ekim 2015
EPDAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul, Kasım 2015
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler” , , Nisan 2014
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler, Konya, Ocak 2014
SUN TV: Eğitim Süreci ve Öğretim İlkeleri Açısından Ahilik, , Eylül 2014
Konya MEM Öğrenme Şenlikleri: Etkili ve Verimli Ders Çalışmak ile Bunun Yollarını Sağlamak, Konya, Haziran 2013
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi: Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler, Konya, Ekim 2013
Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) Toplantısı, Aydın, Eylül 2012
II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: Modern Eğitim Sistemlerinin Bakış Açısıyla Ahilik Eğitim Sürecinin Genel Amaçları ve Öğretim İlkeleri, Konya, Eylül 2012
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı, Ankara, Nisan 2011
Karatay Üniversitesi: Ahilikte Eğitim Süreci, , Eylül 2011
KON TV: Ana-Baba Okulu Projesi Tanıtımı, , Mayıs 2010
Elazığ MEM Ana-Baba Okulu Seminerleri: Etkili ve Verimli Ders Çalışmak, Elazığ, Nisan 2008
Elazığ MEM Ana-Baba Okulu Seminerleri: Etkili ve Verimli Ders Çalışmak, , Mayıs 2008
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2020
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2020
Turkish Academic Studies-TURAS, Dergide Hakemlik, Kasım 2020
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2020
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2020
Trakya Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2020
The Journal of Academic Social Science Studies, Dergide Hakemlik, Eylül 2020
Eğitim ve Bilim, Dergide Hakemlik, Ağustos 2020
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2020
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2020
Yükseköğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2020
Değerler Eğitimi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2020
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2020
Turkish Studies - Educational Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2020
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2020
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2020
Participatory Educational Research, Dergide Hakemlik, Mart 2020
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2020
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2020
ENAD-Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2019
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2019
Yükseköğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2019
Participatory Educational Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2019
Turkish Studies - Educational Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2019
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
English Language Teaching, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Eğitim ve Bilim, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Mevlana International Journal of Education (MIJE)., Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2013
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2011
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2021
9.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Şubat 2021
International Congress on New Developments in Health Sciences (ICNDHS), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2021
5. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2021
International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences (ICSDSE), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2021
5. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2021
International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences (ICSDSE), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2021
Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2021
9.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2021
5. Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2020
International Conference on Research in Natural and Engineering Sciences (ICRNES), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2020
8.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2020
Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2020
4.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2020
4.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2020
ICHES-Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2020
VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2020
7.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2020
6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2020
7.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2020
International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2020
International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2020
International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2020
ICHES-Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2020
8.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Aralık 2020
4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2020
Uluslararası CEO Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , BOSNA HERSEK, Aralık 2020
VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2020
6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2020
Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2019
ICHES-Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2019
İstatistik: SPSS ve AMOS Uygulamaları Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2012
Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mart 2011
9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi