Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 2016 - 2019
Doç.Dr., MEVLANA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2015
Yrd.Doç.Dr., MEVLANA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2014
Arş.Gör., FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2007 - 2010
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Ücretli İngilizce Öğretmeni, Elazığ Milli Egemenlik İlköğretim Okulu , , 10.09.2006 - 07.12.2006
Ücretli İngilizce Öğretmeni, Elazığ İstiklal İlköğretim Okulu , , 19.09.2004 - 10.06.2005
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2020-2021
Taksonomik Program Uygulamaları, Doktora, 2020-2021
Program Değerlendirmeye Giriş, Yüksek Lisans, 2020-2021
Bilim ve Araştırma Etiği, Lisans, 2020-2021
Karşılaştırmalı Program Geliştirme Çalışmaları, Doktora, 2020-2021
Nicel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2020-2021
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler, Lisans, 2020-2021
Öğretmenlik Uygulaması-I, Lisans, 2020-2021
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2020-2021
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2020-2021
Öğretmenlik Uygulaması-II, Lisans, 2019-2020
Rehberlikte Program Geliştirme, Lisans, 2019-2020
Program Değerlendirmeye Giriş, Yüksek Lisans, 2019-2020
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2019-2020
Program Geliştirme, Lisans, 2019-2020
Bilim Tarihi ve Felsefesi, Lisans, 2019-2020
Nicel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2019-2020
Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2019-2020
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2018-2019
Bilim Tarihi ve Felsefesi, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2018-2019
Bilim ve Araştırma Etiği, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2016-2017
Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, 2016-2017
Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Eğitimde Program Geliştirme, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2015-2016
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2014-2015
Eğitim İstatiği, Doktora, 2014-2015
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, 2014-2015
Program Geliştirme, Lisans, 2014-2015
Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, 2014-2015
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme , Doktora, 2014-2015
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2014-2015
Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2013-2014
Program Geliştirme ve Öğretim , Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2013-2014
Program Geliştirme, Lisans, 2013-2014
Program Geliştirme ve Öğretim , Lisans, 2013-2014
Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2013-2014
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları , Lisans, 2013-2014
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tas, Lisans, 2012-2013
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2012-2013
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2012-2013
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2011-2012
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2011-2012
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2011-2012
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2011-2012
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2011-2012
Rehberlik, Lisans, 2010-2011
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2010-2011
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma, Lisans, 2010-2011
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2010-2011
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2009-2010
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2009-2010
Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, 2009-2010
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2009-2010
Rehberlik, Lisans, 2009-2010
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tas, Lisans, 2008-2009
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2008-2009
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2008-2009
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2008-2009
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora: Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin İngilizce dersinde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine ve öz-yeterlik algılarına etkisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Haziran, 2013
Tez Savunma, Doktora: Kelime öğrenme stratejileri öğretiminin kelime öğrenme ve strateji kullanma üzerindeki etkileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Doktora: İkinci yabancı dil (Almanca) öğretiminde Avrupa dil portfolyosuna dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Haziran, 2011
Tez Savunma, Doktora: İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde yürütücü biliş öğrenme stratejilerinin problem çözme becerilerine etkisi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Temmuz, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi