Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Temini ve Arıtımı
Su Kirliliği ve Kontrolü
Çevresel Modelleme
Su dağıtım şebekelerinin işletilmesi, yönetimi ve modellenmesi
Atıksuların toplanması
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Su Kirliliği ve Kontrolü
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Environmental
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi