Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "The Impact of Parental Factors on Physical Aggression Perpetration among Turkish Urban Adolescents: The Mediating Role of Beliefs Supporting Aggression", Violence And Victims, vol.36, no.1, pp.1-25, 2020
Derin S., Çetinkaya Yildiz E., "An Adlerian analysis of “The Kid” movie", Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.43, no.193, pp.317-335, 2018 (Link)
Kemer G., Bulgan G., Çetinkaya Yildiz E., "Gender differences, infidelity, dyadic trust and jealousy among married Turkish individuals", CURRENT PSYCHOLOGY, vol.35, pp.335-343, 2016 (Link)
Kemer G., Çetinkaya Yildiz E., Bulgan G., "Emotional dependency and dysfunctional relationship beliefs as predictors of married Turkish individuals relationship satisfaction ", SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.19, no.E72, pp.1-8, 2016 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Çakir S.G., Kondakçi Y., "Psychological distress among international students in Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, vol.35, no.5, pp.534-539, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özel Şen D., Çetinkaya Yildiz E., "Kapsayıcı eğitim ve ekolojik yaklaşım", Journal of Inclusive Education Research and Practice, cilt.1, no.2, ss.16-28, 2020 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Saldırganlık için Ebeveyn Desteği Ölçeğinin (SEDÖ)Türkçe Formunun Değerlendirilmesi", Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2020
Çetinkaya Yildiz E., "Okul psikolojik danışmanlarının madde bağımlılığı konusundaki görüş, bilgi ve yeterlikleri", International Journal of Human Sciences, vol.17, no.2, pp.609-631, 2020 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Saldırganlığa Alternatif Davranışlar için Öz-YeterlikÖlçeğinin Türkçeye Uyarlanması", Erciyes Eğitim Dergisi, cilt.4, no.1, ss.1-17, 2020 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., "Okul psikolojik danışmanlarının gizlilik, çoklu ilişkiler ve mesleki yeterlik konularındaki etik ikilemleri", Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, no.4, ss.1472-1486, 2019 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., Selçuklu A.E., "Romantic Relatıonship Metaphors of University Students: Is Love a Terrace of the House Overlooking the Sea? (Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Metaforları: Aşk Deniz Gören Evdeki Teras mı?)", International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.9, pp.1560-1604, 2018 (Link)
Bulgan G., Kemer G., Çetinkaya Yildiz E., "Marital satisfaction of Turkish individuals: The role of marriage type, duration of marriage, and personality traits", International Journal of Humanities and Social Science, vol.8, no.1, pp.88-97, 2018 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., Boran M., "Ortaokul ve lise öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), no.47, ss.57-84, 2018 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Toprak E., "Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim utangaçlık olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.6, pp.513-530, 2016
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Okul Öncesi Çocuklar ve Şiddet Tanık ve Kurban Olma Düzeyleri", e-İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.2, pp.630-642, 2010 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Saldırgan Davranışlarını Yordamada Çevresel Risk Çevresel Güvenlik ve Okul İklimi Algısı", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.161-173, 2010 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Kemer G., Bulgan G., Tezer E., "İkili İlişkiler Güven Ölçeği nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısmaları", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.65-77, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çetinkaya Yildiz E., "Problem davranış sıklığı ölçeği geçerlik güvenirlikçalışmaları", International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections (Virtual), Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Yetiz G., Çetinkaya Yildiz E., "Kedi Fobisi (Ailurofobi): Bir Olgu Sunumu", 21. Ulusalararası Psikolojik Danışma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2019, vol.1, no.1, pp.315-327 (Link)
Demir M., Çetinkaya Yildiz E., "10-12 Yaş Arasındaki Çocukların Evlilik Çatışması Algısı, Saldırganlık ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ", 21. Ulusalararası Psikolojik Danışma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2019, pp.443-469 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., Abbak Y., Selçuklu A.E., "Yaşam doyumunun romantik ilişkiler perspektifinden incelenmesi", ı. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE, , pp.74-74
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., "Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik İhtiyaçları", II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, , pp.104-104
Çetinkaya Yildiz E., "Three key components in counseling ethics: Dual relationships, confidentiality, and competency", 26th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.3128-3130
Çetinkaya Yildiz E., "School counselors’ attitudes and training needs regarding substance addiction", 26th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.3137-3139
Derin S., Çetinkaya Yildiz E., "Analyzing The Kid Movie in terms of Adlerian Therapy", VII. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, AYDIN, ,
Çetinkaya Yildiz E., Selçuklu A.E., Abbak Y., "University students’ perceptions toward romantic relationships: A metaphorical explanation", 9thConference on European Family Therapy Association, Athens, YUNANISTAN,
Çetinkaya Yildiz E., Toprak E., "Shynes among pre service teachers", VII. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, AYDIN, TÜRKIYE,
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., "Adleryan kuramın öğretiminde sine-eğitim yöntemi", VI. Ulusal PDR Uygulama Kongresi, Gaziantep, TÜRKIYE,
Bulgan G., Kemer G., Çetinkaya Yildiz E., "Family Type Duration of Marriage and Personality Traits in Relation to Marital Satisfaction", International Associaation for Counselling Conference, Verona, ITALYA,
Acar Çimen Y., Çetinkaya Yildiz E., Ölçü Dinçer Z., "The Relationship among Language Background InterculturalSensitivity Openness to Experience and Well being of Student Sojourners inTurkey", European Educational Research Association, Budapeşte, MACARISTAN,
Çetinkaya Yildiz E., Kemer G., Bulgan G., "Emotional dependency and dysfunctional relationship beliefs as predictors of relationship satisfaction", International Association for Counselling Conference, 2015, Verona, ITALYA,
Toprak E., Çetinkaya Yildiz E., "PDR öğrencilerinin empatik eğilim, utangaçlık, olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, TÜRKIYE, , ss.618-620
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Algılanan aile değişkenleri ve kişisel bilişsel değişkenlerin etkileşiminin kentlerde yaşayan gençlerinfiziksel saldırganlıklarını yordamadaki rolü", İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.311-312
Kondakçi Y., Çetinkaya Yildiz E., Çakir S.G., "Exploring the relationships between life satisfaction and administrative, cultural, social and academic experiences of foreign students studying in Turkey.", XIth European Conference on Educational Research (ECER), Helsinki, FINLANDIYA,
Kondakçi Y., Çakir S.G., Çetinkaya Yildiz E., "Development and validation of study abroad experience scale for foreign students", XIV World Congress of Comparative Education Societies, İstanbul, TÜRKIYE,
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Violence exposure level of Turkish preadolescents", XIX ISRA World Conference, Storrs, Connecticut, ABD, , pp.123-124
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Predicting delinquency among Turkish adolescents.", XIX ISRA World Conference, Storrs, Connecticut, ABD, , pp.92-93
Kondakçi Y., Çetinkaya Yildiz E., Çakir S.G., "What atracts foreign students to study in Turkey? An nalysis of inbound student mobility in Turkey", Xth European Conference on Educational Research (ECER), Viyana, AVUSTURYA,
Çetinkaya Yildiz E., Çakir S.G., Kondakçi Y., "Psychological distress levels of international students in Turkey", Xth European Conference on Educational Research (ECER), Viyana, AVUSTURYA,
Çakir S.G., Çetinkaya Yildiz E., "Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam doyumları", X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, TÜRKIYE, , ss.56-56
Kondakçi Y., Çakir S.G., Çetinkaya Yildiz E., "Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik deneyimleri", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, TÜRKIYE,
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Ergenlerin saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının rolü", X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, TÜRKIYE, , ss.8-8
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Ergenler kendilerini ne kadar güvende hissediyor?", Uluslarası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Konferansı, Ankara, TÜRKIYE, , ss.61-61
Çetinkaya Yildiz E., Kemer G., Bulgan G., "The old story of marriage: An attempt to understand jelousy in Turkey", XVI World IFTA Congress, Porto, PORTEKIZ,
Çetinkaya Yildiz E., Sümer Z., "Küçük yaştaki çocukların şiddete maruz kalma düzeyleri", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , ss.212-212
Çetinkaya Yildiz E., Kemer G., Erdur Baker Ö., Şahin R., "Türkiye’de kırsal bölgelerdeki okullarda akran zorbalığı", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , ss.349-349
Kemer G., Çetinkaya Yildiz E., Erdur Baker Ö., "Ergenlerde görülen depresif semptomları yordamada zorbalık ve yalnızlığın rolü", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, , ss.179-179
Sümer Z., Çetinkaya Yildiz E., "Student teacher and parent perceptions regarding violence in school a qualitative investigation", European Conference on Educational Research, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çetinkaya Yildiz E., "Özel Gereksinimli Bireylerle Psikolojik Danışma", in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Eds., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.232-246, 2020
Çetinkaya Yildiz E., "Okul Psikolojik Danışmanlığında Meslek Etiği", in: Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Işık, Şerife, Eds., Pegem Akademi, Ankara, 2020
Çetinkaya Yildiz E., "İleriye Doğru, Uygulama Dünyasına Yolculuk", in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Eds., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.260-267, 2020
Çetinkaya Yildiz E., "Farklı ve Çokkültürlü Geçmişe Sahip Danışanlarla Psikolojik Danışma", in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Eds., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.247-259, 2020
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., "Siber Zorbalık Kuramları", Siber Zorbalık, Tanrıkulu, İ., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.121-153, 2019 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., "Aile Terapileri Kuramlarının Araştırma ve Etik Temelleri", in: Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, Tahsin İlhan, Hüdayar Cihan, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.17-34, 2018
Çetinkaya Yildiz E., "Aile Terapisi Kuramlarının Felsefi Temelleri", in: Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, Tahsin İlhan, Hüdayar Cihan, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.37-55, 2018
Çetinkaya Yildiz E., Gençtanirim Kurt D., "İnsancıl Kuram/Banlik Kuramı: Carl Rogers ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı: Abraham Maslow", in: Kişilik Kuramları, Gençtanırım-Kurt Dilek, Çeinkaya-Yıldız Evrim, Eds., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, pp.407-454, 2017
Büyükgöze Kavas A., Uzun R.B., Çetinkaya Yildiz E., Yalçin İ., Atik G., "", Binnur YEŞİLYAPRAK, Eds., Nobel Yayıncılık, ANKARA, 2017
Çetinkaya Yildiz E., Ed., "Kişilik Kuramları Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link)
Erdur Baker Ö., Çetinkaya Yildiz E., "Etik: Davranışta Kırılma Noktası", Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Ragıp Özyürek, Fidan Korkut Owen, Ed., Nobel, Ankara, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi