Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Uysal H., Özkan Ö., "Face Perception in Face Transplant Patients", FACIAL PLASTIC SURGERY, vol.35, no.5, pp.525-533, 2019
Gülbetekin E., "Is there any hemispheric asymmetry difference for processing religious stimuli in people with high and low religious attitude?", PSYCHOLOGY OF RELIGION AND SPIRITUALITY, vol.March, pp.1-7, 2019 (Link)
Gündoğdu S., Apaydin Doğan E., Gülbetekin E., Çolak Ö.H., Polat Ö., "Evaluation of the EEG Signals and Eye Tracker Data for Working Different N-Back Modes", TRAITEMENT DU SIGNAL, vol.36, no.6, pp.493-500, 2019
Sorokowska A. , Gülbetekin E., Alghraibeh A. , Khodabakhsh A. , Domínguezespinosa A., Dronova D. , et al., "Global study of social odor awareness", CHEMICAL SENSES, vol.1, no.1, pp.1-1, 2018 (Link)
Sorokowski P., Randall A.K., Groyecka A., Frackowiak T., Cantarero K., Hilpert P., et al., "Marital Satisfaction, Sex, Age, Marriage Duration, Religion, Number of Children, Economic Status, Education, and Collectivistic Values: Data from 33 Countries", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.8, 2017
Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Subjective Recognition of Emotional Expressions in Face Transplant Patients", JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVİOR, vol.41, pp.325-343, 2017 (Link)
Sorokowska A. , Sorokowski P. , Hilpert P., Alghraibeh A. , Khodabakhsh A. , Domínguezespinosa A., et al., "Preferred Interpersonal Distances:A Global Comparison", JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, vol.1, pp.1-16, 2017
Hilpert P., Randall A.K. , Sorokowski P. , Atkins D., Sorokowska A. , Khodabakhsh A. , et al., "The Associations of Dyadic Coping and Relationship Satisfaction Vary between and within Nations: A 35-Nation Study", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.7, pp.1-16, 2016 (Link)
Dural S., Cetinkaya H., Gülbetekin E., "Hemispheric Specialization In The Assessment Of Female Physical Attractiveness", Laterality, vol.20, pp.232-248, 2015
Gülbetekin E., İyilikçi O., Amado S., Çetinkaya H., Dural S., "Hemispheric Asymmetry In Expression And Perception Of Happiness", TURKISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.27, pp.65-78, 2012
Çetinkaya H., Dural S., Gülbetekin E., "An Investigation Of Concealed Ovulation Hypothesis In The Context Of Changes In Facial Symmetry As A Function Of Menstrual Cycle", TURKISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.25, pp.1-16, 2010
Sorokowski P., Szmajke A., Agnieszka S., Gülbetekin E., Çetinkaya H., Dural S., "Attractiveness Of Leg Length: Report From 27 Nations", JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, vol.42(1) 131–, pp.131-139, 2010
Gülbetekin E., Güntürkün O., Çetinkaya H., Dural S., "Visual Asymmetries In Japanese Quail (Coturnix Japonica) Retain A Lifelong Potential For Plasticity. ", BEHAVIORAL NEUROSCIENCE, vol.123, pp.815-821, 2009
Dural S., Çetinkaya H., Gülbetekin E., "Effects Of Whr On Assessment Of Women’S Physical Attractiveness: Eye Tracker Data", TURKISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.23, pp.77-90, 2008
Gülbetekin E., Çetinkaya H., Güntürkün O., Dural S., "Asymmetry Of Visually Guided Sexual Behavior In Japanese Quail (Coturnix Japonica). Laterality, 12, 321-331", LATERALITY, vol.12, pp.321-331, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gülbetekin E., Şimşek M., "Effects of Trimester and Fetal Sex on Face Recognition Memory and Hemispheric Asymmetry in Pregnancy", New Symposium, vol.1, no.1, pp.1-1, 2017
Şenol A.U., Çevikol C., Şenol Y., Mert M. , Cinemre B., Ünal A., et al., "Tip Eğitiminde Eğitim Stratejileri ile Metabiliş Becerilerinin Geliştirilmesi ve Akademik Başariya Etkisi (Improving Metacognition Awareness Using Educational Strategies In Medical Education and Its Effect on Academic Success)", Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.50, ss.5-11, 2017 (Link)
Gülbetekin E., "Çocukların Bilişsel İşlevlerinde Hemisferik Asimetriler", Mediterranean Journal of Humanities, vol.6, pp.1-12, 2016
Gülbetekin E., Çetinkaya H., Dural S., "Sex Difference And Menstrual Cycle Effects On Semantic Priming And Remembering", International Journal of Human Sciences, vol.12, pp.1-18, 2015 (Link)
Gülbetekin E., "Right = Left ? The concepts of “right-left” and brain asymmetry Sağ = Sol ? “Sağ-sol” kavramları ve beyin asimetrisi ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ?/ International Journal of Human Sciences ??[IJHS], vol.12, pp.1279-1295, 2015 (Link)
Çetinkaya H., Dural S., Gülbetekin E., "Biyopsikososyal Çalışmalarda Göz-Izleme Sistemi: Tamamlanmış Araştırma Projesi ", Mugla Universitesi Yayınları, cilt.1, ss.1-10, 2005
Çetinkaya H., Dural S., Gülbetekin E., "Cinsel Kıskançlık: Evrimsel Bir Yaklaşım", TÜRK PSİKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.10, ss.152-153, 2004
Çetinkaya H., Gülbetekin E., Dural S., "Çekiciliğin Değerlendirilmesinde Yüz Ve Vücut Şeklinin Kritik Rolü", TÜRK PSİKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.10, ss.167-168, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gülbetekin E., Bayraktar S., Varlik Özsoy E., Kantar Gök D., Altun E., Er N., et al.,"Effects of Tactile Stimulation on Face Perception", Fechner Day 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2019, pp.30-30
Varlik Özsoy E., Gülbetekin E., "Yetişkin Bağlanma Stillerine Hemisferik Asimetri Çerçevesinden Bakış: Deneysel Bir Çalışma ", 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, ss.1-1
Gülbetekin E., Altun E., Er N., Fidancı A., Keskin P., İlhan Y., et al., "Ben mi, Diğeri mi?: Çok Duyumlu Uyarımın Yüz Algısı Üzerindeki Etkisi", 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, ss.1-1
Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Yüzsel geri bildirim hipotezinin yüz nakli hastalarında test edilmesi. ", 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2018, ss.1-1
Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Face Perception: what we have learnt from face transplant patients? ", Society for Neuroscience 2017 Annual Meeting, Washington DC, ABD, 11-15 Kasım 2017, pp.1-1
Varlik Özsoy E., Gülbetekin E., "Hemispheric Asymmetry Link Between Attachment Styles", Society for Neuroscience 2017 Annual Meeting, Washington DC, ABD, 11-15 Kasım 2017, pp.2-2
Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Bir Yüz Nakli Hastasının Psikolojik Profillemesi ve Bazı Bilişsel Becerilerinin Değerlendirilmesi", Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2017, ss.94-94
Şenol A.U., Şenol Y., Mert M., , Ünal A., Gülbetekin E., et al.,"Metabilişsel becerileri geliştiren eğitim programının beyin üzerine etkisinin ileri görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi. ", IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2016, ss.43-43
Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Is Face Perception of a Face Transplantation Patient Different from Face Perception of Others? ", Cognitive 13, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.59-60
Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Yüz Nakli Hastalarında Yüzdeki Duyguları Tanımaya İlişkin Hemisferik Özelleşmeler. ", 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, cilt.10, no.1, ss.82-82
Bayraktar S., Gülbetekin E., Özkan Ö., Özkan Ö., "Öldürmeyen Acı Güçlendirir! Adli Bilimler Bağlamında Psikolojik Travma Açısından Yüz Nakli", 13. Adli Bilimler Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2016, ss.229-229
Gülbetekin E., "Which side of the face is more sensitive to enfacement illusion?", Society for Neuroscience 2016 Annual Meeting, San Diego, ABD, 12-16 Kasım 2016, pp.1-1
Gülbetekin E., "Disgust Feelings For Animals: An Evolutionary Approach", European Congress of Psychology, Milano, ITALYA, 7-10 Temmuz 2015, pp.2167-2167
Gülbetekin E., "Is there any hemispheric specialization for religious belief? ", International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ağustos 2015, pp.137-137
Gülbetekin E., "Hamilelik Döneminde Yüz Algısı ve Hemisferik Asimetri", III. Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Eylül 2015, ss.31-33
Gülbetekin E., Şimşek M., "Kız mı, Erkek mi? Fetus Cinsiyetinin Kadınlardaki Hemisferik Asimetri Üzerindeki Etkisi", 12. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2014, ss.36-36
Gülbetekin E., Şimşek M., "Effects of Pregnancy on Hemispheric Asymmetries", 11th International Cognitive Neuroscience Congress 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2014, pp.1-1
Gülbetekin E., Amado S., Stütgen M., Freund N., Güntürkün O., "From Discrimination to Abstraction Examining the Contribution of Pigeon Prefrontal Cortex NCL in Categorization", The 12th European Congress of Psychology. İstanbul, Türkiye, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-8 Temmuz 2011, pp.1-1
Gülbetekin E., İyilikçi O., Amado S., "Is the Emotion in the Brain of the Beholder or the Poser", The 12th European Congress of Psychology. İstanbul, Türkiye, ,
Gülbetekin E., Çetinkaya H., Çelik L., Kiyak C., Münevis D., İyilikçi O., "Yukarıdan Aşağıya İşleme Sürecinde Lateralizasyon Cinsiyet ve Menstural Dönem Etkileri", II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi. Ankara Üniversitesi, Ilgaz., ÇANKIRI, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2008, ss.1-1
Gülbetekin E., Çetinkaya H., Dural Çetinkaya S., Güntürkün O., "Japon bıldırcınının Coturnix coturnix japonica görsel uzamsal labirent performansında hemisferik özelleşme ve plastisitenin etkisi", Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı. 9 Eylül Üniversitesi, İzmir, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Şubat 2008, ss.41-41
Yildirim T., İyilikçi O., Amado S., Gülbetekin E., "Gender Differences in the change detection of facial expression", Human Behavior & Evolution Society 20th Annual Conference, Kyoto, JAPONYA, 4-8 Haziran 2008, pp.102-102
Dural Çetinkaya S., Çetinkaya H., Can S., Gülbetekin E., "Beauty may be in the right hemisphere of the beholder", Human Behavior & Evolution Society 20th Annual Conference, Kyoto, JAPONYA, 4-8 Haziran 2008, pp.74-74
Dural Çetinkaya S., Çetinkaya H., Gülbetekin E., "Erkek Beyni Kadının Fiziksel Çekicilğini Değerlendirmek Üzere Özelleşmiş Olabilir mi Çekiciliğin Değerlendirilmesinde Hemisferik Asimetri", Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Şubat 2008, ss.39-39
Çetinkaya H., Dural Çetinkaya S., Gülbetekin E., "Adaptive Role of the Sexual Fetishism in A Quail COTURNIX JAPONICA Model System", Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Şubat 2008, ss.40-40
Doğan A., İyilikçi O., Amado S., Gülbetekin E., "Change detection in phylogenetic and ontogenetic threat related stimuli", Human Behavior & Evolution Society 20th Annual Conference, Kyoto, JAPONYA, 4-8 Haziran 2008, pp.102-102
Çetinkaya H., Dural Çetinkaya S., İyilikçi O., Gülbetekin E., Amado S., "Reproductive discount of the future effects of sexual arousal", Human Behavior & Evolution Society 20th Annual Conference, Kyoto, JAPONYA, 4-8 Haziran 2008, pp.55-55
Gülbetekin E., Çetinkaya H., Dural Çetinkaya S., Kaya A.G., "Does Man s Mind Interpret Woman s and Man s Mindset in a Different Way", Human Behavior & Evolution Society 20th Annual Conference, Kyoto, JAPONYA, 4-8 Haziran 2008, pp.34-34
Gülbetekin E., "Asimetrik yüzler asimetrik değerlendirmeler", I. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2007, ss.70-70
Gülbetekin E., Nesil T., Keser A., Pöğün Ş., "The effects of chronic nicotine on fear conditioning and anxiety in rats", The 9th Annual Conference of SRNT Europe., Madrid, ISPANYA, 3-6 Ekim 2007, pp.50-50
Gülbetekin E., Çetinkaya H., "Erkek Japon bıldırcınının Coturnix Coturnix Japonica uzamsal öğrenmesinde hemisferik asimetri ve plastisitenin etkisi", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2004, ss.179-179
Dural Çetinkaya S., Çetinkaya H., Gülbetekin E., "Eye tracker data for BMI WHR ratings", Mind, Culture & Evolution Conference., Vancouver, KANADA, 15-17 Temmuz 2004, pp.33-33
Gülbetekin E., Çetinkaya H., Dural Çetinkaya S., "Effects of short term and long term mating plans on the focused facial region of the partner", Mind, Culture & Evolution Conference., Vancouver, KANADA, 15-17 Temmuz 2004, pp.34-35
Çetinkaya H., Dural Çetinkaya S., Gülbetekin E., "Is ovulation really concealed in women", Mind, Culture & Evolution Conference. , Vancouver, KANADA, 15-17 Temmuz 2004, pp.32-32
Gülbetekin E., Çetinkaya H., "Adaptif problemler ve modülerlik Panel discussion Zihinsel modülerliğe avcı toplayıcı bir psikolojik yaklaşım Evrimsel psikoloji", XIII.Ulusal Psikoloji Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2004, ss.131-132
Gülbetekin E., Çetinkaya H., "Duyguların yüzdeki ifadesinde ve algılanmasında hemisferik asimetri", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2004, ss.183-184
Çetinkaya H., Gülbetekin E., Dural Çetinkaya S., "Biyo psiko sosyal çalışmalarda kullanılmak üzere bir göz izleme sisteminin geliştirlmesi", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2004, ss.182-182
Gülbetekin E., Çetinkaya H., "Farklı eş seçme stratejilerinin odaklanılan yüz bölgesi üzerindeki yeri", XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2002, ss.101-101
Çetinkaya H., Dural Çetinkaya S., Gülbetekin E., "Female attractiveness Where does a man stare at a woman s body", Society for the Scientific Study of Sexuality Annual Meeting, Montreal, KANADA, 7-7 Kasım 2002, pp.28-28
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi