Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Toplumsal Yapı ve Değişme
Kurumlar Sosyolojisi
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Yörük Yaşamı ve Kültürü
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi
Sosyal Hizmet
Aile Sosyolojisi
Uluslararası İletişim
Dil Felsefesi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sociology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi