Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uslu F., "1960 SONRASI TURİZM İLE BİRLİKTE GELEN SOSYOKÜLTÜREL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİM: ANTALYA KALEİÇİ ÖRNEĞİ", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.3, ss.865-887, 2018
Uslu F., "TÜRK YAĞLI GÜREŞLERİ İLE İSVİÇRE SCHWİNGEN GÜREŞLERİ ARASINDAKİ BENZEŞEN KÜLTÜR DOKULARI", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.44-59, 2018
Uslu F., "Bin Yıllık Türk Yurdu Antalya Kaleiçi’nin Son Yıllarda Turizmle Birlikte Oluşan Sosyo-Kültürel Değişimi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.811-831, 2018
Uslu F., Çolak F., "ALMANYA’NIN UYGULADIĞI AİLE BİRLEŞİMİ A1 SINAVI’NIN TARİHSEL VE SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", journal of Academic Social Science Studies, pp.349-359, 2017
Uslu F., Fural Ş., "YÖRÜK TÜRKMEN TOYLARININ SOSYO - KÜLTÜREL ÖNEMİ VE ALTERNATİF TURİZME KAYNAKLIK EDEBİLECEK GELENEKSEL ÖZELLİKLERİ", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.341-353, 2017
Uslu F., "GÜREŞ VE PEHLİVAN", SOSYOLOJİ DİVANI, cilt.2, ss.189-193, 2014
Uslu F., "Yörük Çadırı", Mahalle Mektebi, cilt.4, ss.54-55, 2014
Uslu F., "Sosyoloji Okumaları Kılavuzu", Sosyoloji Divanı, cilt.1, ss.191-195, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uslu F., Fural Ş., "Manavgat Sülek Yaylası’nın Sosyo Kültürel ve Doğal Ortam Özellikleri", IV. International Academic Research Congress, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1550-1552
Uslu F., "Aile Kurumundaki Sosyo-Kültürel Değişim: Antalya Kaleiçi Örneği", I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, ,
Uslu F., "Kültürel Bir Değer Olarak Kaleiçi’nde Sosyal Değişim", 5.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARINI TANITMA SEMPOZYUMU, ,
Uslu F., Fural Ş., "Manavgat İlçesinde Yaşayan Yörük Obaları ve Yerleşmelerin Mekansal Dağılışı", IV. International Academic Research Congress, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1544-1549
Kendir H., Uslu F., "Yörük Kültürü Geleneksel Tören Keşkeği’nin Otel İşletmelerinde Düzenlenen ”Türk Gecesi” Kapsamında Değerlendirilmesi", Uluslararası Antalya Kongresi, antalya, ,
Fural Ş., Uslu F., "SOCIOLOGICAL EVALUATION OF THE ANCIENT SETTLEMENT AREAS OF THE YURUKS WHICH ARE THEIR TAMGAS (MARKS) IN NATURE", III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), , , pp.512-512
Uslu F., "Türk Yağlı Güreşlerinde Bazı İmgeler", UGYÖDES Sempozyumu, Afyon, TÜRKIYE, , pp.272-280
Uslu F., Fural Ş., "Yaylacılık Faaliyetlerinde Meydana Gelen Sosyo Kültürel Değişiklikler: Orta Toroslar Örneği", III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1129-1134
Uslu F., Fural Ş., "Türkler’in Tarih Boyunca Kullandıkları Renkler ve Anlamlarının Yörük Türkmen Keyfiyelerindeki Renkler Üzerinden Değerlendirilmesi", International Academic Reserach Congress, antalya, ,
Uslu F., Fural Ş., "Yörük Türkmen Toylarının Sosyo-Kültürel Analizi ve Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi", International Academic Research Congress, antalya, ,
Uslu F., "Osmanlı Toplumunda Yörüklerin Sosyo–Kültürel Yapısı", International New Tendencies Congress in Ottoman Researches, BAKÜ, AZERBAYCAN,
Uslu F., "İSVİÇRE SCHWİNGEN GÜREŞLERİ VE TÜRK YAĞLI GÜREŞLERİ BAĞLAMINDA KÜLTÜR ÖRÜNTÜLERİ", 1INTERNATIONALACADEMICRESEARCHCONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.1834-1841
Uslu F., "BOZKIR VE ÇEVRESİNDE BULUNAN YAYLALAR", ULUSLARARASI SEMPOZYUM: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR, KONYA, TÜRKIYE, , pp.1545-1548
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uslu F., Kendir H., "Yörük Türkmen Kültürü Geleneksel Tören Keşkeği Yemeğinin Gastronomi, Turizm Boyutunda Değerlendirilmesi", in: Antalya KitabıSelçuklu’xxdan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, Koçakoğlu, Bedia Karslı, Bahset, Eds., Palet Yayınları, Antalya, pp.692-700, 2018
Fural Ş., Uslu F., "Dedegöl Dağı (Isparta) ve Çevresindeki Serik İlçesine Ait Yaylalar", in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları, Çinar, Bekir Şahin, Cengiz Avşaroğlu Selahattin, Akgoz Erkan, Eds., Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya, pp.81-84, 2018
Kendir H., Uslu F., "Yörük Türkmen Kültürü Geleneksel Tören Keşkeği Yemeği’nin Gastronomi Turizmi Boyutunda Değerlendirilmesi", Antalya Kitabı: Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya 1, Koçakoğlu Bedia, Karslı Bahset, Sustam Demet, Sula Zehra, Yücel Halil İbrahim, Demir Ayşe, Ed., Palet Yayınları, Antalya, ss.692-701, 2018
Fural Ş., Uslu F., "Yörükler’xxni Doğadaki İzleri: Orta Toroslar’xxdaki Bazı Yurt Yerleri", in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2018, Tapur Tahsin, Avşaroğlu Selehattin, Arslan Emel, Kılınç Mustafa, Eds., Çizgi Yayınevi, 2018
Ermenek A.S., Bezci G., Vural E., Uslu F., Sarilarhamami H., İnce M., et al., "Kültür Akvaryumu Kaleiçi", SAGE Yayınevi, Konya, 2018
Uslu F., "BOZAHMETLİ YÖRÜK AŞİRETİNDE SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT", 2. ULUSAL YÖRÜK TÜRKMEN ÇALIŞTAYI BİLDİRİLER KİTABI, FATİH USLU, Ed., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, ANTALYA, ss.109-145, 2017
Uslu F., "Toroslarda Yaylaktan Kışlağa Göç: Bozahmetli Yörük Aşireti Örneği", Konya Araştırmaları Göç ve İskan, Prof.Dr.Alaattin Aköz/Prof.Dr.Doğan Yörük, Ed., Palet Yayınları, Konya, ss.293-300, 2017
Uslu F., Fural Ş., "Yörük Türkmen Keyfiyelerindeki Renk ve Anlamların Türk Kültürü ve Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi", in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, Prof.Dr.Bünyamin Ayhan/Prof.Dr.Musa Ay/Doç.Dr.Selahattin Avşaroğlu, Eds., Çizgi Kitabevi, pp.262-268, 2017
Muşmal H., Uslu F., Çolak F., "Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Bazı Alman Seyyahlara Göre Konya", in: KONYA SEYAHATNAMELERİ, AHMET ÇAYCI, Eds., KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI-333, KONYA, pp.213-265, 2016
Uslu F., "Bozahmetli yörük aşireti", Çizgi kitabevi, konya, 2015
Uslu F., "BEŞ HARFLİLER", ÇİZGİ, KONYA, 2015
Uslu E., Uslu F., "BİR YÖRÜK ÇOCUĞUNUN HATIRALARI", ÇİZGİ, KONYA, 2015
Uslu F., "Yörük Obalarında Komşuluk", Komşuluk Kültürü, Ahmet Koyuncu, Ed., Hece Yayınları, Ankara, ss.245-255, 2014
Uslu F., "YENGEÇLİ KUYU", NÜVE KÜLTÜR MERKEZİ (NKM), KONYA, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi