Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kurcan F., Uyar S., Tetik G.N., "MESLEK MENSUPLARININ UFRS’YE BAKIŞ AÇILARI VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.4, pp.15-28, 2011 (Link)
Tetik G.N., Kinay F., Ciğer A., "Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Durum Analizi Ve Beklentilerini Saptamaya Dönük Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.70-79, 2008 (Link)
Kinay F., Tetik G.N., Ören E., "Türkiye'de Muhasebe-Finans Öğretim Elemanlarının Ortak Yazarlı Çalışmalara İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası, vol.10, pp.45-58, 2008
Tetik G.N., Kinay F., "Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Okullarda, Muhasebe-Finans Eğitimine Verilen Önem Ile Eğitimin Yeterliliği Konusunda Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası, vol.9, pp.1-18, 2007
Özdemir B., Kinay F., "Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya’yı Ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.5-28, 2004 (Link)
Kinay F., Kinay H., "Konaklama İşletmelerinde Kullanilan Önbüro Paket Proğramlari Üzerine Antalya Yöresinde Bir Araştirma", Standard,Ekonomik ve Teknik Dergi , ss.70-78, 2004
Tetik G.N., Kinay F., "Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Muhasebe Paket Programları Üzerine Antalya Yöresinde Bir Uygulama", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , ss.67-80, 2003
Boyacı C., Aktaş A., Ehtiyar V.R., Aksu A.A., Kurcan F., Başer G.G., et al., "Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini Belirleme Araştırması", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.36-51, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ören E., Altıntaş V., Tetik G.N., Kinay F., "Yield Management In Hotels: A Case Study In Antalya,Turkey", The International Economic Conference, Sibiu, ROMANYA, 20-21 Mayıs 2005, pp.284-289
Aksu A.A., Kurcan F., Uçar Ç., "Ülke Mutfaklarının Kültürel Turizme Katkıları: Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma ", Kültür Turizmi Semineri, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 1999, ss.103-116
Boyacı C., Aktaş A., Ehtiyar V.R., Aksu A.A., Kurcan F., Başer G.G., et al., "Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini Belirleme Araştırması ", VI.Ulusal Turizm Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 1995, ss.1-31
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurcan F., Tetik M., "Examination of Leasehold Improvements in Hospitality Business in Terms of Uniform Accounting System and Turkish Accounting Standarts", Social Science and Humanities: A Global Perspective, Can C., Kilimci A., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.49-62, 2016 (Link)
Tetik M., Kurcan F., Tetik G.N., "Türkiye'deki Kobi'ler Açısından Hizmet İşletmelerinde Hasılatın ve Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi", Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Can C., Kilimci A., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.626-641, 2016 (Link)
Kurcan F., Akgün A., "Muhasebe Paket Programları Kullanımı", Turizmde Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Programı, Tetik İ. S., Ed., Detay Yayıncılık, Antalya, ss.7-56, 2005 (Link)