Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Başbuğ F., "Türk Resim Sanatında Görsel Algı Üzerine Bir Değerlendirme", Kalemişi Dergisi, vol.7, no.15, pp.121-129, 2019 (Link)
Başbuğ F., "Resim Sanatında Görsel Algı ve Düşüncenin İmgesi", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.42, 2019 (Link)
Başbuğ F., Özkarakoç Ö., "MEKTEB-İ HARBİYE-İ ŞAHANE VE MEKTEB-İ TIBBİYE’NİN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE KATKISI", Ulakbilge-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.923-928, 2019 (Link)
Özkarakoç Ö., Başbuğ F., "MEKAN İÇİNDE MEKANI YENİDEN YARATAN BİRHEYKELTIRAŞ: DO HO SUH", Ulakbilge-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.40, pp.585-593, 2019 (Link)
Başbuğ F., "Bazı Avrupalı Ressamların “Kana’da Düğün” Konulu Eserlerine Üzerine", Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.249-259, 2018 (Link)
Kabakcı B., Başbuğ F., "TÜRKİYE’DE İKTİSADİ GİRİŞİMCİLİK OLARAK ÖZEL SANAT GALERİLERİ VE MÜZAYEDELER", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
Başbuğ F., "Kırgız Milli Ressamların Eserlerinde Cengiz Aytmatov", Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, vol.6, no.13, pp.475-482, 2018
Başbuğ F., Özer H., "Ankara Güdül’de Yer Alan At ve Geyik Damgaları", Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, cilt.5, ss.167-179, 2017
Boztunali Z.S., Başbuğ F., "Paul Cezanne’xxın Resimlerinde Doğa Çözümlemeleri", Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.5, no.2, ss.147-156, 2017
Başbuğ F., Başbuğ Z., "Görsel Sanatlar Eğitimi Üzerine Notlar", Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Sanat Dergisi, cilt.9, ss.74-98, 2016 (Link)
Başbuğ F., "Türk Resim Sanatında Savaş Yılları", Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Sanat Dergisi, cilt.9, ss.48-61, 2016 (Link)
Başbuğ F., "21. Yüzyılda Türk Sanatı", Türk Yurdu Dergisi, no.104, ss.77-78, 2015
Şemsettin D., Başbuğ F., "Türk Hat Sanatında Yazı Resimler ve Mevlevilik", Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.179-188, 2012
Başbuğ F., "Çağdaş Türk Resminde Düğün Teması", İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.1, pp.166-178, 2012 (Link)
Başbuğ F., "20. Yüzyıl Alman Resim Sanatında Bir Modernist: Max Beckmann", İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.1, pp.123-144, 2012 (Link)
Başbuğ F., "1914 Çallı Kuşağı’Nın Türk Resim Sanatına Etkisi", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.371-392, 2010
Başbuğ F., "Çağdaş Türk Resminde At Tasvirleri", Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, pp.97-120, 2009
Başbuğ F., "Türk Dünyası’Nın Güncel Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Yenises Dergisi, ss.40-41, 2008
Başbuğ F., "Türk Minyatür Sanatında Garip Hayvan Formları", Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, pp.117-128, 2008
Başbuğ F., "Çağdaş Türk Resminde Çocuk Teması", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.257-276, 2007
Başbuğ F., "Türk Hat Sanatı’Nda Yazı Resimler Ve Mevlevilik", Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, pp.179-192, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Başbuğ F., "Resim Sanatında Metafizik", 3. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.239-243
Başbuğ F., "Modern Sanatta Politik İmge", 3. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.243-247
Başbuğ F., "Resim Sanatında Görsel Algı ve Düşüncenin İmgesi.", 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , vol.4, pp.21-28
Başbuğ F., Türkmen E., "TATAR RESSAM AHSAN SARİMOVİÇ FATHUTDİNOV’UN“ATLAR” KONULU ESERLERİ", V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST to FUTURE, , , vol.1, pp.335-338
Başbuğ F., Güngör T., "SANATTA KAVRAMSAL ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", II. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, , , pp.47-50
Başbuğ F., Akengin Ç., "Modern Sanatta Yeni Denemeler ve Herbert Ghar’xxın Metal Çalışmaları", 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.21-28
Güngör T., Başbuğ F., "HALE SONTAŞ’IN “YERYÜZÜ TANRILARI” ESERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ", II. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, , , pp.83-91
Başbuğ F., "Kırgız Kültürel Halk Motiflerinin Ressam Yuristanbek Shygaev’in Eserlerine Yansıması", V. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu, Tiflis, GURCISTAN, 21-25 Mart 2018, vol.1, no.1, pp.52-54
Başbuğ Z., Başbuğ F., "Kültürel Bellek ve Tarih Müzeleri", Abay Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Güzel ve Dekoratif Sanatların Teorisi ve Yöntemleri Sempozyumu, Almatı, KAZAKISTAN, 27-28 Şubat 2018, vol.1, no.1, pp.15-18
Başbuğ F., "The Culturel Image of The Turkish Painter Bedri Rahmi Eyüboglu’s Works “Sarı Saz”", Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Sanat ve Eğitim Sempozyumu, Bişkek, KIRGIZISTAN, 20-25 Nisan 2018, pp.126-145
Başbuğ F., "Çağdaş Kırgız Resim Sanatının Kültürel Yansımaları", IV. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ,
Başbuğ F., "Kırgız Ressam İsanov Muhtarhan’ın Eserlerinde Nar Teması", III. Innovation and Global Issues in Social Sciences, , , vol.1, pp.414-420
Başbuğ F., Başbuğ Z., "Kırgız Etnografyasının Temirbek Musakeev’in Eserlerine Yansıması", III. Innovation and Global Issues in Social Sciences, , , vol.1, pp.267-276
Başbuğ F., "Kırgızistan Cumhuriyeti Turgunbay Sadıkov Ulusal Sanat Akademisi ve Eğitim Sistemi", III. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INESS), ,
Başbuğ F., Türkmen E., "Realizm Sanat Akımının 19. Yüzyıl Rus Gezgin Sanatçılara Etkisi", I. Uluslararası Disiplinler Arası Sanat Sempozyumu, , , vol.1, pp.415-425
Güngör T., Başbuğ F., "Ritmik Sanattan Plastik Sanata: Çağdaş Türk Resim Sanatında Hareket Bağlamında Dans Teması", I. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu/Sergisi, ,
Başbuğ F., "Ünlü Ressam Rembrandt’ın “Mevlevi Dervişleri” İsimli Gravür Çalışmasının Değerlendirilmesi", Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Uluslararası Sempozyum, ,
Başbuğ Z., Başbuğ F., "Mezahir Ertuğ Avşar’ın Eserlerinde Metaforik Düşünce", II. Uluslararası Akdeniz’de Sanat Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 2017, pp.567-601
Boztunali Z.S., Başbuğ F., "Adnan Çoker’in Sanatında Minimal Simetrik Kurgusal Formlar ve Espasla Bütünleşen Anıtsal Resim Anlayışı", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.1123-1131 (Link)
Başbuğ F., "Prof. Dr. Mehmet Başbuğ Anısına", 1. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda Kongresi, TÜRKIYE, , vol.1
Başbuğ Z., Başbuğ F., "10. Yüzyıl Çin Resim Sanatında Gu Hongzhong ve "Bir partinin Görüntüleri" İsimli Çalışması", II. Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.678-689
Başbuğ F., Başbuğ Z., "Al Wasiti'nin "Davul ve Trompetlerle Bağdat'ın Yalancısı" İsimli Minyatürleri Üzerine Notlar", II. Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.567-578
Başbuğ F., Başbuğ Z., "İtalyan Ressam Luca Giordano’nun Adalet Alegorisi Üzerine Notlar", II. Uluslararası Akdeniz’de Sanat Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 2017, pp.684-702
Başbuğ Z., Başbuğ F., "Asker Kökenli Ressam Kaymakam Remzi ve Türk Resmi İçindeki Yeri", İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.167-187
Başbuğ F., "Ressam Mehmet Şirzad’ın Eserlerine Yansıyan Sosyolojik Olaylar", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2016, pp.578-600
Başbuğ F., "Türk Resim Sanatının Kültürel Yansımaları Üzerine", İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, pp.56-64
Başbuğ F., "Türk Resim Eğitiminde Mekteb-i Harbiye-i Şahane ve Mekteb-i Tıbbiye", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2016, pp.146-168
Boztunali Z.S., Başbuğ F., "Adnan Çoker’in Sanatında Minimal Simetrik Kurgusal Formlar ve Espasla Bütünleşen Anıtsal Resim Anlayışı", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2016, pp.245-269
Başbuğ F., "Türk Resim Sanatında Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eğitimciliği", I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.145-166
Başbuğ F., "Ziya Gökalp’in Milli Kültür ve Sanat Üzerine Düşüncelerinin 21. Yüzyıl Türkiye’sine Yansıması", İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.132-159
Başbuğ F., "Ressam Mehmet Başbuğ’un “Yesevi’den Mevlana’ya İsimli Eseri Üzerine Notlar", Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu“ Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi”, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2016, pp.235-256
Başbuğ F., "Düşünce ve Söylem Ekseninde Milli Sanat", 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, vol.1, pp.125-135
Başbuğ F., "Kültürel Bellek ve Tarih Müzesi Üzerine Notlar", IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri Verona Üniversitesi, Verona, ITALYA, 7-11 Eylül 2015, pp.250-257
Başbuğ F., "Ressam Mehmet Şirzad’ın Eserlerinde Türk Dünyası", I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 18-21 Mart 2014, pp.523-541
Başbuğ F., "Türk Minyatür Sanatında Müzik Olgusu", Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı , ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2013, pp.120-132
Başbuğ F., "Tasarım Kültüründe Etik İhlalleri", İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Sempozyumu ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, pp.149-160
Başbuğ F., "Ahmet Yakuboğlu’nun Eserlerinde Üsküdar", Üsküdar Belediyesi VII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2012, pp.256-267
Başbuğ F., "Turkish Modern Art", Türk Kültür ve Sanat Çalıştayı , Miami, ABD, 10-15 Mayıs 2012, pp.158-159
Başbuğ F., "Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun Resimlerinde İstanbul Çeşmeleri", Dumlupınar Üniversitesi Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 27-28 Ekim 2011, ss.54-60
Davun B., Başbuğ F., "Okul Öncesi Estetik Eğitim Etkinliklerinin Estetik Beğeni Gelişimine Etkisi ve Estetik Örneği", Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, pp.250-257
Başbuğ F., "İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine Teknolojik Yaklaşımlar", Gazi Osman Paşa Üniversitesi XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5 Eylül 2007 - 7 Eylül 2011, vol.III, pp.524-536
Başbuğ F., Kabakcı B., "Sanatçı ve Aydın Gözüyle Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Kimlik Tartışmaları", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2010, pp.234-245
Başbuğ F., "Türkiye’de Lisans Düzeyinde Müze Eğitimi ve Müzecilik", Türk Dünyası İşletme Fakültesi VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, KIRGIZISTAN, 9-13 Haziran 2010, pp.787-796
Başbuğ F., "Türk Dünyası Milli Eğitim Sistemine Yansıyan Türklük Bilinci ve Geleceği ", Türk Dünyası İşletme Fakültesi V. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, KIRGIZISTAN, 10-16 Haziran 2009, pp.345-354
Başbuğ F., "Sanatın Politik Algısı: Türk Sanatında Doğu-Batı Çıkmazı", Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Grupları I.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2009, pp.145-152
Başbuğ F., "Çağdaş Türk Resim Sanatında Kültürel Ögeler Üzerine Notlar", Ukrayna Gagauzlar Birliği ve Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi ile birlikte, T.C. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri- VII. Gagauz Kültürü Sempozyumu, Kiev, UKRAYNA, 11-15 Mayıs 2009, pp.256-261
Başbuğ F., "Türk Dünyasında Kültürel Bir İletişim Dili Olarak Sanat", Türk Dünyası İşletme Fakültesi VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, KIRGIZISTAN, 25-28 Mayıs 2008, pp.1240-1250
Başbuğ F., "Tataristan’dan Anadolu’ya Uzanan Kültür Köprüleri ve Sanatsal İletişim", Uluslararası Türk Toplulukları Sanat Kültürünün Kaynakları ve Evrimi Kongresi, Kazan, RUSYA, 17-18 Nisan 2008, pp.143-150
Başbuğ F., "Oryantalist Ressam Leonardo de Mango’nun Eserlerinde Üsküdar", Üsküdar Belediyesi VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2008, pp.61-74
Başbuğ F., "Akşehir Müzesinde Bulunan Figürlü Mezar Taşları", I. Uluslararası Selçukludan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri, KONYA, TÜRKIYE, 20-21 Kasım 2008, pp.175-189
Başbuğ F., Başbuğ F., "19. Yüzyıl Sonu, 20. Yüzyıl Başı Antalya’da Eğitim ve Kültür Faaliyetleri", Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2007, cilt.I, ss.232-245
Başbuğ F., "Düşler Ressamı Ayvazovski ve Üsküdar", Üsküdar Belediyesi V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2007, vol.1, no.1, pp.601-619 (Link)
Başbuğ F., Başbuğ F., "Türk-Rus İlişkilerinin Tarihi Süreçte Avrasya’daki Sosyal ve Kültürel Yansımaları", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, vol.1, no.1, pp.325-356
Başbuğ F., Özdemir M., Başbuğ F., "Realist Painters Influenced by Classical Russian Literature and Aesthetic Reflections on Their Works", XVII. INTERNATIONAL CONGRESS OF AESTHETICS, “Aesthetics Bridging Cultures”, ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.145-152
Başbuğ M., Başbuğ F., "Flaman Resminde Türk Halı Sanatı Örnekleri", Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi I. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2007, pp.124-136
Başbuğ M., Başbuğ F., "Mevlana ve Mevlevilik Felsefesi’nin Resim Sanatına Etkisi", Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi (Sümam), Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatı’nda Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2006, ss.487-512
Başbuğ F., "Düşsel Dünyada Estetik Değer Tartışmalarının Sanatçı Üzerindeki Etkileri", ODTÜ 15. Türkiye Estetik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2006, ss.27-36
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Başbuğ F., "Sanatın İdeolojik Yansıması ve Propaganda", İnsan ve Medeniyet Araştırmaları, Uslu M., Çiftçi S., Arslan C., Hamarta E., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.77-92, 2019
Başbuğ F., "Ahmet Yakuboğlu’nun Eserlerine Yansıyan Günümüz Üsküdar’ı", Güzel Sanatlar Araştırmaları, Sema Sevinç, Aylin Beyoğlu, Atilla Döl, Hatice Kübra Özalp, Ed., Çizgi Yayınevi, Konya, ss.105-114, 2018
Başbuğ F., "Mehmet Başbuğ Bozkırdaki Atlar/ Desenler", Artsürem Bilim ve Sanat Kitabevi, ANKARA, 2016
Başbuğ F., "21. Yüzyılda Sanatın Politik Algısı: Türk Sanatında Doğu-Batı Çıkmazı", Sanatçı, Akademisyen ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler Gözüyle Günümüz Türk Sanatına Yaklaşımlar 21. Yüzyılda Türk Sanatı, Doç. Dr. Fatih BAŞBUĞ, Ed., Akdeniz Üniversite Yayınları, Antalya, ss.38-43, 2015
Başbuğ F., "Sanatçı, Akademisyen ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler Gözüyle Günümüz Türk Sanatına Yaklaşımlar 21. Yüzyılda Türk Sanatı", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANTALYA, 2015
Altıntaş O. , Başbuğ F., "Çağdaş Hint Resim Sanatı", Laçin Yayınları, KAYSERİ, 2008
Başbuğ M., Başbuğ F., "Çin Ve Uygur Resim Sanatında Gelenek Bilinci", Laçin Yayınları, KAYSERİ, 2007
Başbuğ F., "Uygur Ressam Gazi Ahmet’In Fırçasından Yansıyan Kültürel Değerler", Türk Kültür ve Sanatından Kesitler I, Doç. Mezahir Avşar, Ed., Kömen Yayınları, Konya, ss.197-209-, 2007
DİĞER YAYINLAR
Başbuğ F., "Turkish Art, GESAM Sergi Salonu, (Ankara) ", Diger, pp.154-160, 2012
Başbuğ F., "Askeri Müzede Bulunan Bir Tablo Üzerine, Aktüel Haberci Dergisi, Sayı 3", Diger, ss.34-35, 2009
Başbuğ F., "Endüstriyel Gelişim Çağında Toplumsal Gerçekçi Sanat Anlayışı, Aktüel Haberci Dergisi, Sayı 2", Diger, ss.34-35, 2009
Başbuğ F., "Türk Minyatür Sanatında Garip Hayvan Formları, İsmek El Sanatları Dergisi, Sayı 4", Diger, ss.84-86, 2007
Başbuğ F., "Batılı Ressamların Eserlerinde Türk İzleri, Genç Kardelen Dergisi, Sayı 12.", Diger, ss.34-35, 2007
Başbuğ F., "Akademisyen Ressam Şemsettin Ziya Dağlı, Çiniye Ebru’Yu Katarak Farklı Yorumladı”, Yenises Dergisi, Sayı 144.", Diger, ss.37-38, 2007
Başbuğ F., "Düşsel Dünyada Estetik Değerler, Genç Kardelen Dergisi, Sayı 11.", Diger, ss.28-29, 2006
SANATSAL ETKİNLİKLER
Başbuğ F, "Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Abalıoğlu Vakfı Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Başbuğ F, "Fransa UNESCO Uluslararası Resim Festivali Açık Hava Resim Yarışması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2017.
Başbuğ F, "“Antalya ve Doğası” 5. Geleneksel Antalya Sanatçılar Buluşması Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2017.
Başbuğ F, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ellen Art Sanat Galerisi işbirliğiyle düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2017.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında düzenlenen “Suyun Rengi” Karma Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Temmuz-2017.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, “Elmalı İzlenimleri” Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2017.
Başbuğ F, "2. Uluslararası Türkoğlu Belediyesi Avasım Türk Oyunları Festivali Kapsamında Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Temmuz-2017.
Başbuğ F, "Yunus Emre Enstitüsü ile Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Ortaklaşa Düzenlediği “Anadolu’dan Tuna’ya” isimli Uluslararası Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Başbuğ F, "Abalıoğlu Vakfı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2017.
Başbuğ F, "- Ellen Art Sanatın Birleştirici Yönü Limonla Tuz Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2017.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 8 Mart Kadınlar Günü Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2017.
Başbuğ F, "15. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Karma Resim Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Başbuğ F, "Aksaray Üniversitesi “15 Temmuz Şehitlere Saygı” Konulu Karma Sergi ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Temmuz-2017.
Başbuğ F, "1. Aizanoi Sanat Festivali Kapsamında Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2017.
Başbuğ F, "Adana Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2017.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 18 Mart Çanakkale Zaferi Davetli Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2017.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 23 Nisan TBMM’nin Açılışı ve Ulusal Egemenlik Uluslararası Davetli Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2017.
Başbuğ F, "Namık Kemal Üniversitesi 1. Uluslararası Posta Sanatı Bienali", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2016.
Başbuğ F, "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 16. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Başbuğ F, "1. International Thessaloniki Art& Design Symposium (Exhibition)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Başbuğ F, "Uluslararası “Nevruzda Renkler” Jürili-Davetli Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2016.
Başbuğ F, "IV. Uluslararası Jürili-Davetli 42 Sanatçı, 42 Eser Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2016.
Başbuğ F, "93. Yılında 93 Eserle Cumhuriyet Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2016.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi” Konulu 1. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Karma Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2016.
Başbuğ F, "- Ekim geçidi 15 Çağdaş Sanat ve Tasarım Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2016.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cumhuriyetimizin 93. Yılında 14. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi (Jürili Karma Sergi)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2016.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “100. Yılında Çanakkale Ruhu” konulu 253 Sanatçı 253 Eser Jürili Karma Sergi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Başbuğ F, "Konyaaltı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen 100 Cumhuriyet Sanatçısı ile “2023’e Yürüyoruz” Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Başbuğ F, "6. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri “Sanatsal Çözümlere Akademik Yaklaşımlar” Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2015.
Başbuğ F, "IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri Verona Üniversitesi", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2015.
Başbuğ F, "15. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2015.
Başbuğ F, "4. Geleneksel Antalya Sanatçılar Buluşması “Tüm Renkleriyle Antalya” ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2015.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Başbuğ F, "Uluslararası Türkiye İran Kültür Sanat Etkinlikleri münasebetiyle düzenlenen Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2015.
Başbuğ F, "Kepez Belediyesi Cumhuriyet Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2015.
Başbuğ F, "Konyaaltı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen 100 Cumhuriyet Sanatçısı ile “2023’e Yürüyoruz”", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Başbuğ F, "Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sergi Salonu ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-2015.
Başbuğ F, "Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi (Ankara). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2014.
Başbuğ F, "Harran Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Günleri Karma Resim Sergisi, (Şanlıurfa)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2014.
Başbuğ F, "Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Açılış Karma Resim Sergisi, (Antalya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2014.
Başbuğ F, "Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Buluşma VIII. Ulusal Jürili Karma Sergi Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi, (Antalya)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2014.
Başbuğ F, "II. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi (Tiflis-GÜRCİSTAN)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2014.
Başbuğ F, "Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Farklı ve Birlikte” Konulu Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2014.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “Kadın Gözüyle Erkek- Erkek Gözüyle Kadın” Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2014.
Başbuğ F, "Antalya Sanatçılar Karması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2014.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 12. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2014.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Türkiye’den Türkmeneli’ne” isimli Uluslararası görsel sanatlar sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2014.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Filipinler İçin” isimli Uluslararası Görsel Sanatlar Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2014.
Başbuğ F, "Uluslararası Antalya Sanat Festivali Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi Sanat Galerisi, (Antalya). ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2014.
Başbuğ F, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Şiddetsiz” Karma Sergisi (Antalya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2013.
Başbuğ F, "2. Yöresel Ürünler Sempozyumu Kültür/Sanat Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi, (Antalya)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2013.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı Uluslararası “42 Sanatçı 42 Eser” Karma Sergisi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2013.
Başbuğ F, "I. Uluslararası Ölüdeniz Belediyesi Sanat Günleri Karma Sergi, (Ölüdeniz-Fethiye)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2013.
Başbuğ F, "14. TÜRKSAV Karma Sergisi (New York-ABD)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2013.
Başbuğ F, "50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali Kapsamında Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi, (Antalya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2013.
Başbuğ F, "Uluslararası İzmir Güzelbahçe Ressamlar Buluşması Karma Sergisi, (İzmir)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2013.
Başbuğ F, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. Yılında “9 Sanatçı 90 Eser” Konulu Karma Sergi, (Trabzon)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2013.
Başbuğ F, "Deyim Sanat Galerisi “AllArts” Karma Resim & Heykel Sergisi, (İstanbul)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2013.
Başbuğ F, "Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu (Ankara", Kişisel Sergi, İştirakçi, Ekim-2012.
Başbuğ F, " Uluslararası “Acılar Dursun; ÇİLEN Son Olsun” Karma Sergisi (Ankara-KKTC)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2012.
Başbuğ F, "Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (İzmir)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2012.
Başbuğ F, "Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Karma Resim Sergisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2012.
Başbuğ F, "Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2012.
Başbuğ F, "I.Uluslararası Talas ve Kapadokya Atçılık Sempozyumu Karma Sergisi (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2012.
Başbuğ F, "Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2012.
Başbuğ F, "Türk-Yunan Dostluk Derneği tarafından hazırlanan “Komşularla Kültürel İşbirliği İçin Bir Araç Olarak Sanat” konulu Karma Sergi, (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2012.
Başbuğ F, "KTO Karatay Üniversitesi II. Uluslararası Bilim Kültür Sanat Günleri Kapsamında Düzenlenen Karma Resim Sergisi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2012.
Başbuğ F, "9. Uluslararası Kapadokya Sanat Günleri Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi, (Uçhisar-Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2012.
Başbuğ F, "Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Kocatepe Sanat Buluşması 90 Sanatçı 90 Eser” Karma Sergi, (Afyon)", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2012.
Başbuğ F, "Aphrodisiyas “Uluslararası Renklerin Buluşması” Karma Sergi, (Karacasu-Aydın)", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2012.
Başbuğ F, "Feshane Çankırı Tanıtım Günleri Kapsamında Karma Sergi, (İstanbul)", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2012.
Başbuğ F, "Ekim Geçidi 11 Karma Sergisi, (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2012.
Başbuğ F, "İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği “Renklerin Kardeşliği” Konulu Karma Sergi, (İzmir).", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2012.
Başbuğ F, "Kapadokya Kültür Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Karma Sergi, (Nevşehir).", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2012.
Başbuğ F, "Gaziantep Şehitkâmil Kaymakamlığı “Çocuk Konulu” Karma Sergi, (Gaziantep)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2012.
Başbuğ F, "Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Büyük Buluşma 2012 Sergisi” (Kocaeli)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2012.
Başbuğ F, "II. Nevruz Karma Sergisi (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2012.
Başbuğ F, " Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (Çorum)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2011.
Başbuğ F, "TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Gelişen Dünyanın Son Doğal Kaynağı Olan “İnsanın Fikri Üretim Sermayesi” Kurumsal Logo ve Afiş Yarışması ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2011.
Başbuğ F, "48. Ulusal 22. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Programı Kapsamında Düzenlenen Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi (Hacıbektaş-Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2011.
Başbuğ F, "Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (Van)", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2011.
Başbuğ F, "Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (Adana)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2011.
Başbuğ F, "Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (Zonguldak)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2011.
Başbuğ F, " 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2011.
Başbuğ F, "I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Kapsamında Uluslararası Karma Sergi (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2011.
Başbuğ F, "Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Büyük Buluşma Sergisi” (Sakarya)", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2011.
Başbuğ F, "Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü Münasebetiyle Düzenlenen “İzler” isimli karma sergi (Erzincan)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2011.
Başbuğ F, "II. International Art Fest Painter’s Art Collony (Prizren-KOSOVA)", Karma Sergi, İştirakçi, Temmuz-2011.
Başbuğ F, "XV. International Lear 11 Ekspozita Vjetore (Berati-ARNAVUTLUK)", Karma Sergi, İştirakçi, Temmuz-2011.
Başbuğ F, "I. Nevruz Karma Sergisi (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2011.
Başbuğ F, "Sanatla Uyanmak Festivali Kapsamında Balkan Ressamlar Buluşması Karma Sergisi (Prizren-KOSOVA)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2011.
Başbuğ F, "Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeleri 25. Yıl Sergisi (Aydın)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2011.
Başbuğ F, "GESAM 23. Yıl Karma Sergisi Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2010.
Başbuğ F, "III. Uluslararası Kervansaray Buluşması “Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” kapsamında düzenlenen karma sergi, (Battalgazi-Malatya)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2010.
Başbuğ F, "Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu- Kültür ve Sanat Etkinlikleri Karma Sergisi (Varşova-POLONYA)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2010.
Başbuğ F, "GESAM Üyeleri Karma Resim Sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2010.
Başbuğ F, "Cumhuriyet’in 87. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2010.
Başbuğ F, "Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Grupları I. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Sanat Etkinlikleri Kapsamında “Türk Dünyası’ndan Esintiler Resim, Heykel ve Fotoğraf Sergisi” (İstanbul)", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2009.
Başbuğ F, "Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) “Bahar Sergisi” (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2009.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Karma Sergisi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2009.
Başbuğ F, "Fırat Üniversitesi Resim ve Grafik Sanatlar Kolu Türkiye ve Türk Dünyası Üniversite Öğrencileri Arası Ulusal Resim Yarışması ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2009.
Başbuğ F, "Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri VII. Uluslararası Gagauz Kültür Sempozyumu- Kültür ve Sanat Etkinlikleri Karma Sergisi (Kiev-UKRAYNA)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2009.
Başbuğ F, "IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi / Sanat Etkinlikleri (Kahire-MISIR)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2009.
Başbuğ F, "16. İzmir Avrupa Caz Festivali, 7. Caz Afişi Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2009.
Başbuğ F, "II. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2009.
Başbuğ F, "GESAM “Yüce Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Atatürk Kompozisyonları Sergisi” (Ankara-İstanbul-Manisa-İzmir)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2008.
Başbuğ F, "Altın Koza Film Festivali “Cumhuriyet Kuşaklarından ATA’ya Saygı” etkinliği kapsamında Atatürk Kompozisyonları Sergisi (Adana)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2008.
Başbuğ F, "Çekirdek Sanat Evi 40 Sanatçı 80 Eser Konulu Karma Resim Sergisi (İstanbul)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2008.
Başbuğ F, "GESAM “Cumhuriyet’in 85. Yılı Anısına” Karma Resim, Heykel ve Seramik Sergisi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2008.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2008.
Başbuğ F, "I. Uluslararası Güzel Sanatlarda Türk El Dokumalarından Esintiler ve Mevlana Bienali (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2008.
Başbuğ F, "5. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim ve Heykel Yarışması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2008.
Başbuğ F, "GESAM 2. Mısır-Kahire Karma Sergisi (Kahire-MISIR)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2008.
Başbuğ F, "Uluslararası Türk Toplulukları Sanat Kültürünün Kaynakları ve Evrimi Kongresi Kapsamında Sergi (Kazan- RUSYA)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2008.
Başbuğ F, "Dumlupınar Üniversitesi II. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2008.
Başbuğ F, "Üsküdar Belediyesi 20. Uluslararası Katibim Kültür ve Sanat Şenliği Kapsamında Düzenlenen “Çamlıca’dan Tuvale Yansıyan İstanbul” Konulu Uluslararası Resim Yarışması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2008.
Başbuğ F, "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif ve Sinema Genel Müdürlüğü 1. Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2008.
Başbuğ F, "I. Uluslararası Selçukludan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi (Akşehir-Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2008.
Başbuğ F, "Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Kayseri). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2007.
Başbuğ F, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türkiye Resimleniyor Projesi Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi (İstanbul)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2007.
Başbuğ F, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türkiye Resimleniyor Projesi Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi (İzmir)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2007.
Başbuğ F, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türkiye Resimleniyor Projesi Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi (Erzurum)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2007.
Başbuğ F, "7. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2007.
Başbuğ F, "GESAM Üyeleri Karma Resim Sergisi (Kahire-MISIR)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2007.
Başbuğ F, "İzmir Büyükşehir Belediyesi “Barış” Konulu Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2007.
Başbuğ F, "Gallipoli Memorial Club, Gelibolu Memorial Ltd. Şirketi ve 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Çanakkale Savaşları Anısına Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2007.
Başbuğ F, "Dumlupınar Üniversitesi I. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2007.
Başbuğ F, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türkiye Resimleniyor Projesi Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi (Bursa)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2007.
Başbuğ F, "Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Ordu).", Kişisel Sergi, İştirakçi, Şubat-2006.
Başbuğ F, "Galeri Z Sanat Galerisi (Ankara). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Nisan-2006.
Başbuğ F, "Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi (Ankara). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Nisan-2006.
Başbuğ F, "GESAM Kültür Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Karma Resim Sergisi (Uşak)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2006.
Başbuğ F, "II. Uluslararası Kervansaray Buluşması “Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” kapsamında düzenlenen Karma Sergi (Battalgazi-Malatya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2006.
Başbuğ F, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türkiye Resimleniyor Projesi Kapsamında Düzenlenen Karma Sergi TBMM Şeref Salonu (Ankara) ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2006.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bedesten Sergi Salonu (Kütahya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2006.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (Lefkoşe-K.K.T.C)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2006.
Başbuğ F, "Moya Art Gallery Uluslararası Genç Ressamlar Karma Sergisi (Viyana-AVUSTURYA)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2006.
Başbuğ F, "I. Uluslararası Türkiye Grameen Mikrokredi Sanat Bienali (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2005.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi Süleyman Demirel Kültür Merkezi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2005.
Başbuğ F, "Niğde Belediyesi “Çanakkale Zaferi” Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Karma Resim Sergisi (Niğde)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2005.
Başbuğ F, "VIII. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Karma Resim Sergisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2005.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi Süleyman Demirel Kültür Merkezi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2004.
Başbuğ F, "Çevre Haftası 2004 Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen “Gelişen Konya ve Çevre” Konulu Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2004.
Başbuğ F, "Merzifon Kaymakamlığı GESAM Üyeleri Karma Resim Sergisi Merzifon Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (Merzifon-Amasya)", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2004.
Başbuğ F, "Cumhuriyet’in 80. Yılına Armağan 2004 Bahar GESAM Karma Sergisi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2004.
Başbuğ F, "Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Karma Resim Sergisi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2004.
Başbuğ F, "Tekel Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi (İstanbul).", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2004.
Başbuğ F, "Mavi Sanat Evi Karma Sergisi (Konya) ", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2004.
Başbuğ F, "Müze Sergi Salonu (Niğde).", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-2004.
Başbuğ F, "Nevşehir Valiliği Karma Resim Sergisi, (Nevşehir)", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2003.
Başbuğ F, "24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2003.
Başbuğ F, "Cumhuriyetimizin 80. Yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle Selçuk Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencilerinden Karma Sergi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2003.
Başbuğ F, "Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi Süleyman Demirel Kültür Merkezi (Konya)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2003.
Başbuğ F, "Meram Belediyesi Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2003.
Başbuğ F, "Çevre Haftası 2003 Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen “Barış ve Çevre” Konulu Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2003.
Başbuğ F, "Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Konya). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2003.
Başbuğ F, "Karma Resim Sergisi (Üsküp-MAKEDONYA)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2002.
Başbuğ F, "TED Konya Koleji Sergi ve Gösteri Salonu (Konya). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Nisan-2002.
Başbuğ F, "Taksim Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi (İstanbul)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2001.
Başbuğ F, "V. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Karma Resim Sergisi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2001.
Başbuğ F, "IV. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Karma Resim Sergisi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2001.
Başbuğ F, "Niğde Rotary Kulübü Tarafından Düzenlenen “Yaşadığımız Kent” Konulu Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2000.
Başbuğ F, "Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Karma Resim Sergisi Ulus 100. Yıl Sanat Galerisi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2000.
Başbuğ F, "Grup Sergisi Tyana Sinema ve Sergi Salonu (Niğde)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2000.
Başbuğ F, "III. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Karma Resim Sergisi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2000.
Başbuğ F, "Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Kuruluş Yılı Anısına Düzenlenen Karma Resim Sergisi Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2000.
Başbuğ F, "Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Konya). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2000.
Başbuğ F, "II. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Karma Resim Sergisi (Ankara)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2000.
Başbuğ F, "2000-Gazi Osman Paşa’nın Ölümünün 100. Yılı Karma Resim Sergisi (Tokat)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2000.
Başbuğ F, "Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Karma Resim Sergisi Akmedrese Kültür Merkezi (Niğde)", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-1999.
Başbuğ F, "Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Salonu (Niğde)", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-1999.
Başbuğ F, "Karma Resim Sergisi Belediye Sergi Salonu (Niğde) ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1999.
Başbuğ F, "Karma Resim Sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Niğde)", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1999.
Başbuğ F, "Karma Resim Sergisi (Niğde)", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-1998.
Başbuğ F, "Müze Sergi Salonu (Niğde). ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-1998.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi