Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. AHMET FIRAT BEKTAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Tıp Fakültesi
Bölüm : Acil Tıp Anabilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Acil Tıp Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 242 2496100 | Dahili : 2288
E Posta Adresi : fbektasakdeniz.edu.tr | firatbekgmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/fbektas/
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, 1998-
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "Yatak Başı Kapiller Kan Betahidroksibütirat Ölçümünün Diyabetes Mellitusun Acil Metabolik Komplikasyonlarını Öngörmedeki Değeri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Falültesi Acil Tıp Mart, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İYİ KLİNİK UYGULAMALAR VE KLİNK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA TEMEL EĞİTİM KURSU, T.C. Sağlık Bakanliğı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2015
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi Kursu, Akdeniz Üniversiesi Tıp Fakültesi, 2015
ATUDER YETERLİLİK SINAVI, Acil Tıp Uzmanları Derneği, 2014
TSE, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Kursu, Akdenz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2010
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Araştırmaları Etik Kurulu Kursu, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2009
Advanced Lİfe Support Course. , European Resuscitation Council, 2007
Akdeniz Üniversiesi Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi Kursu, Akdeniz Üniversiesi Tıp Fakültesi, 2006
Akdeniz Üniversiesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, Akdeniz Üniversiesi Tıp Fakültesi, 2006
Araştırma Alanları
Diğer
Acil Tıp
Acil Tıp
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Acil Tıp
Web Of Science Araştırma Alanları
Emergency Medicine
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2006 - 2011
Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2002 - 2006
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1998 - 2002
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi Editör Yardımcısı, Acil Tıp Uzmanları Derneği , , 01.01.2010 - 01.01.2015
Türkiye Acil Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı, Türkiye Acil Tıp Derneği , , 01.01.2007 - 01.01.2010
, Türkiye Acil Tıp Derneği , , 01.01.2006 - 01.01.2008
Verdiği Dersler
HAYATI TEHDİT EDEN ENFEKSİYONLAR, Lisans, 2016-2017
HAYVAN ISIRIKLARI VE SOKMALARI, Lisans, 2016-2017
ACİL HAVAYOLU YÖNETİMİ, Lisans, 2016-2017
ACİL YARA BAKIMI, Lisans, 2016-2017
ŞOK, Lisans, 2016-2017
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık, A.Avcı, "Thoracic Fluid Content Measurement: Diagnostic Value of Suspected Pulmonary Edema in Acute Decompensate Heart Failure", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Tıpta Uzmanlık, H.Yenigün, "Acil Serviste Akut Respiratuvar Distres Sendromunu Tanıyabiliyormuyuz?", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Tıpta Uzmanlık, V.Baştan, "AKUT RENAL KOLİK TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ MORFİN VE PARASETAMOL KOMBİNASYONUNUN İNTRAVENÖZ MORFİN VE DEKSKETOPROFEN KOMBİNASYONUNA ÜSTÜNLÜĞÜ: ACİL SERVİS'TE OPTİMUM TEDAVİ YAKLAŞIMI ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Tıpta Uzmanlık, M.Özgenç, "Acil servise cilt laserasyonu ile başvuran hastaların 6 Aylık analizi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2015.
Tıpta Uzmanlık, S.Arslan, "PARMAK UCU KAN KETONU ÖLÇÜMÜNÜN HİPEREMESİS GRAVİDARUM TANISI KOYMADAKİ DEĞERİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Tıpta Uzmanlık, N.Korkmaz Sayraç, "Akut Pelvik Ağrılı HAstalarda Transvajinal Ultrasonografinin Hekimin Klinik Kararı Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Tıpta Uzmanlık, M.Akçimen, "Dehidratasyonun Derecelendirilmesinde Kapiller Kan Ketonu Ölçümünün Değeri: Deneysel Çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Tıpta Uzmanlık, A.Toksoy, "Lateral Boyun Grafilerinde Yüzücü Pozisyonu Ve Traksiyonun Görüntü Alanı Üzerine Olan Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Korkut M., Söyüncü S., Avci A., Bektaş A.F., "A Retrospective Study: When Should We Give Antibiotics to Patients with Febrile Neutropenia in the Emergency Department?", EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.4, no.18, 2019 (Link)
Bektaş A.F., Soyuncu S., "The efficacy of transcutaneous cardiac pacing in ED.", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, 2016
Özgenç M.M., Cevik S., Soyalp C., Hanimoglu H., Bektaş A.F., "Spontaneously rapid and complete resolution of acute subdural hemorrhage in a 1-year-old patient", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.34, 2016
Dinc S.E., Söyüncü S., Dinc B., Oskay A., Bektaş A.F., "The effect of the emergency physicians' clinical decision of targeted ultrasonography application in non-traumatic shock patients", HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.22, pp.364-370, 2015
Sayrac N., Bektaş A.F., Söyüncü S., Sayrac V., "The Impact Of Goal-Directed Transvaginal Ultrasonography On Clinical Decision-Making For Emergency Physicians", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.33, pp.895-898, 2015
Söyüncü S., Aslan S., Mutlu H., Bektaş A.F., "Prothrombin Complex Concentrates Utility For Warfarin-Associated Hemorrhage", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.8, pp.2778-2783, 2015
Söyüncü S., Bektaş A.F., Enver Dinç S., "High-Pressure Air Injection Injury To The Upper Extremity", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.45, pp.96-98, 2013
Bektaş A.F., "Fire-Eater'S Pneumonia: Two Case Reports Of Accidentally Aspirated Paraffin Oil", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.42, pp.417-419, 2012
Bektaş A.F., "Traditional Kehr'S Sign: Left Shoulder Pain Related To Splenic Abscess", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.18, pp.87-88, 2012
Bektaş A.F., "Nail Bed Injury Detected By Ultrasonography", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.30, 2012
Bektaş A.F., Söyüncü S., Yiğit Ö., Arslan A.G., "Accuracy Of Physician Judgment For Diagnosis Of Pneumonia In Transplant Patients With Fever In Emergency Settings", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.971-978, 2012
Bektaş A.F., "Hypokalemia-Induced Ventricular Fibrillation", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.42, pp.184-185, 2012
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Retinal Detachment", HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.19, pp.221-222, 2012
Güngör F., Kartal M., Bektaş F., Soyuncu S., Yiğit O., Mesci A., "Randomized controlled trial of morphine in elderly patients with acute abdominal pain.", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.18, pp.397-404, 2012
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Hemichorea: a rare neurological deficit in the emergency department.", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.40, pp.e75-6, 2011
Kartal M., Eray O., Rinnert S., Göksu E., Bektaş A.F., Eken C., "Etco(2): A Predictive Tool For Excluding Metabolic Disturbances In Nonintubated Patients", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.29, pp.65-69, 2011
Bektaş A.F., "An Unusual Syncope Cause In The Ed: Favism", HUMAN TOXICOLOGY, vol.30, pp.335-337, 2011
Bektaş A.F., "The Value Of Procalcitonin, A Novel Inflammatory Marker, In The Diagnosis Of Myocardial Infarction And Evaluation Of Acute Coronary Syndrome Patients", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.41, pp.524-530, 2011
Bektaş A.F., "Idiopathic Purpura Fulminans", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.29, 2011
Bektaş A.F., "Sonographic Diagnosis Of Epiglottal Enlargement", EMERGENCY MEDICINE JOURNAL, vol.27, pp.224-225, 2010
Bektaş A.F., Eken C., Oktay C., "Pseudoephedrine-induced paroxysmal supraventricular tachycardia: a case report.", JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.38, pp.e53-7, 2010
Güngör F., Kartal M., Bektaş A.F., Söyüncü S., Yiğit Ö., Mesci A., "Randomized Controlled Trial of Morphine In Elderly Patients With Acute Abdominal Pain", ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE, vol.56, pp.21-21, 2010
Bektaş A.F., Söyünücü S., Demirbağ M., ""A Patient With Red Eye: Infectious Endophthalmitis"", HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.17, pp.526-526, 2010
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Aortic Placement Of Central Venous Catheter: An Unintentional Complication ", HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.17, pp.525-526, 2010
Bektaş A.F., Eken C., Söyüncü S., Kusoglu L., Çete Y., "Contribution Of Goal-Directed Ultrasonography To Clinical Decision-Making For Emergency Physicians", EMERGENCY MEDICINE JOURNAL, vol.26, pp.169-172, 2009
Bektaş A.F., Eken C., Sayrac V., "Opioid Toxicity As A Result Of Oral/Transmucosal Administration Of Transdermal Fentanyl Patch", EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.16, pp.344-345, 2009
Bektaş A.F., "Determination Of Difficult Intubation In The Ed", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.27, pp.905-910, 2009
Bektaş A.F., "Intravenous Paracetamol Or Morphine For The Treatment Of Renal Colic: A Randomized, Placebo-Controlled Trial", ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE, vol.54, pp.568-574, 2009
Söyüncü S., Yiğit Ö., Eken C., Bektaş A.F., Akcimen M., "Water Park Injuries", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA SURGERY, vol.15, pp.500-504, 2009
Söyüncü S., Bektaş A.F., Eken C., Kilicaslan I., Çete Y., "Artificial neural network in predicting craniocervical junction injury: an alternative approach to trauma patients", EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.15, pp.318-323, 2008
Bektaş A.F., "Point Of Care Blood Ketone Testing Of Diabetic Patients In The Emergency Department", ENDOCRINE RESEARCH, vol.30, pp.395-402, 2004
Bektaş A.F., "Blood ketone and leptin levels in diabetic patients with suspected metabolic disorder in the emergency department", DIABETOLOGIA, vol.46, pp.241-241, 2003
Bektaş A.F., "Point of care blood ketone testing of diabetic patients in the emergency department", DIABETOLOGIA, vol.45, pp.247-248, 2002
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Arslan S., Bektaş A.F., Söyüncü S., "Diagnosis of Hyperemesis Gravidarum in Patients with Pregnancy-Induced Vomiting Using a Point-of-Care Ketone Blood Test", EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.16, no.3, pp.119-122, 2017
Bektaş A.F., "Warfarin Induced Iliopsoas Hematoma Detected by Bedside Emergency Ultrasonography.", Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, cilt.3, ss.24-26, 2012
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Diaphragmatic irritation caused by nail-gun: An unusual cause of bradycardia", Akademik Acil Tıp Dergisi, cilt.11, ss.243-244, 2012
Yiğit Ö., Bektaş A.F., Güngör F., "Abdominal wall hematoma caused by an exploded phone and a review of mobile phone-related hazards", ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.34, ss.158-159, 2012
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Warfarine Induced Subligual Hematoma:A Rare Complication Of Anticoagulant Therapy", Journal of Acute Disease, vol.1, pp.154-155, 2012 (Link)
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Headache and Meningismus Following Lumbar Puncture", Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, cilt.3, ss.86-88, 2012
Eken C., Asilkan Ö., Bektaş A.F., Bilge U., Küçükyılmaz O., Korkmaz N., et al.,"Reliability and Validity of a New Pain Measurement Tool: Pictorial Representation of Pain", Turkish Journal of Emergency Medicine, cilt.11, ss.3-8, 2011
Söyüncü S., Bektaş A.F., "Comparison of the scoring systems for predicting mortality in intoxicated patients hospitalized to the icu: A prospective observational study", ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.33, ss.029-034, 2011
Toksoy A., Bektaş A.F., Eken C., Çeken K., Çete Y., "Value of the swimming position and arm traction in visualizing the cervicothoracic junction over the standard lateral cervical X-ray. ", International Journal of Emergency Medicine, vol.23, no.2, pp.85-90, 2010
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Nasal Bone Fracture Detected by Bedside Emergency Department Ultrasonography", Akademik Acil Tıp Dergisi, cilt.9, ss.148-149, 2010
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Nitroglycerin-induced migraine type headache: Bilaterally visible temporal arteries", International Journal of Emergency Medicine, vol.3, pp.463-464, 2010
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Sonographic Diagnosis Of The Maxillary Sinusitis In The Emergency Department", International journal of emergency medicine, vol.4, pp.497-498, 2010
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Pseudoaneurysm Of The Superficial Femoral Artery Detected By Emergency Medicine Bedside Ultrasound", International journal of emergency medicine, vol.4, pp.425-426, 2010
Bektaş A.F., Oktay C., "An unusual presentation of pelvic pain: torsion of ovarian endometroid adenocarsinoma. ", Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.9, ss.95-95, 2009
Bektaş A.F., Güngör F., Söyüncü S., "Acil Serviste Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hastaların Özellikleri", Türkiye Acil Tıp Dergisi, ss.95-102, 2008
Bektaş A.F., Yiğit Ö., Söyüncü S., "Acil servise suda boğulma veya boğulayazma nedeniyle başvuran hastaların prognozunun belirlenmesinde GKS ve REMS skorlarının değerliliği", Türkiye Acil Tıp Dergisi, ss.67-73, 2008
Söyüncü S., Bektaş A.F., Yiğit Ö., "Propafenon aşırı alımı: Olgu sunumu", Türkiye Acil Tıp Dergisi, ss.127-132, 2007
Bektaş A.F., Kilicaslan I., Kartal M., Çete Y., Özkaynak C., "Majör kafa travmalı hastalarda kraniyoservikal bileşke tomografisi", Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.6, ss.7-11, 2006
Kartal M., Bektaş A.F., Eken C., Köse B., "SCIWORA: Hava yastığı her zaman koruyucu mudur?", Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.6, ss.36-39, 2006
Söyüncü S., Bektaş A.F., Oktay C., Göksu E., Eray O., "Basit el kesilerinde profilaktik sistemik antibiyotik kullanımı gerekli midir?", Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.4, ss.55-58, 2004
Bektaş A.F., Söyüncü S., Eray O., Uçar T., "Glasgow Koma Skalası ve Revize Travma Skorlarının İntrakraniyal Basınç ve Serebral Perfüzyon Basıncı ile İlişkileri", Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.1, ss.8-11, 2004
Çete Y., Göksu E., Ertan C. , Gürhan A., Bektaş A.F., "Acil Servise Başvuran Karın ağrılı Hastaların Özellikleri ve Triaj Sınıflamasının Rolü", Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.4, ss.12-18, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Söyüncü S., Mutlu H., Aslan S., Bektaş A.F., "Prothrombin Complex Concentrates Utility for Warfarin-Associated Hemorrhage", 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-26 Ekim 2015, ss.65-65
Söyüncü S., Bektaş A.F., Kiliç T., "An unusual cause of burn injury: inappropriate use of psoralens.", The Sixth Mediterranean Emergency Medicine Congress, KOS, YUNANISTAN, 10-14 Eylül 2011, pp.155-155
Bektaş A.F., Oskay A., Söyüncü S., "Nail Bed Injury Detected by Ultrasonography", The Sixth Mediterranean Emergency Medicine Congress, KOS, YUNANISTAN, 10-14 Eylül 2011, pp.88-88
Söyüncü S., Bektaş A.F., Dinc S.E., "High-pressure Air Injection Injuries to the Upper Extremity: Case Report.", The Sixth Mediterranean Emergency Medicine Congress, KOS, YUNANISTAN, 10-14 Eylül 2011, pp.126-126
Bektaş A.F., "Randomized Controlled Trial Of Morphine In Elderly Patients With Acute Abdominal Pain", ACEP Scientific Assembly, Las Vegas, ABD, 1-10 Eylül 2010, vol.56, no.3, pp.s21-s21
Akcimen M., Bektaş A.F., Söyüncü S., Yiğit Ö., Akbaş S.H., "The Value Of The Capillary Blood Ketone Measurement In Rating Of Dehydration: Experimental Study", 2nd EuroAsian Congress on Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Ekim 2010, pp.141-141
Bektaş A.F., Aydın A.G., Söyüncü S., "Cumulative Radiation Dose Caused by Radiologic Studies in Blunt Major Multiple Trauma Patients", 2. Euroasian Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, vol.p, no.075, pp.113-113
Bektaş A.F., Akcimen M., Yiğit Ö., Söyüncü S., Akbaş S.H., "The Value of the Capillary Blood Ketone Measurement in Rating of Dehydration", 2. Euroasian Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, vol.p, no.146, pp.141-141
Bektaş A.F., Söyüncü S., Işık S. , İnan D., "New Passenger-Borrelia Burgdorferi in Ticks:Lyme Disease", 2. Euroasian Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, vol.p, no.150, pp.113-113
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Retinal Detachment", 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2010, ss.198-198
Bektaş A.F., Söyüncü S., "Femoral Arter Psödoanevrizması: Yatakbaşı Ultrasonografi ile Tespiti", 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 2010, ss.63-63
Bektaş A.F., Demirbağ M., Söyüncü S., "Kırmızı Göz:Enfeksiyöz Oftalmitis", 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2010, ss.041-041
Bektaş A.F., Söyüncü S., Sayrac V., "Headache and Meningismus Following Lumbar Puncture", 6. EUSEM 12. Annual Meeting of SWESEM, Stockholm, ISVEÇ, 1-3 Ekim 2010, vol.psı, pp.111-111
Bektaş A.F., Gündüz İ., Söyüncü S., "Nitroglycerin-induced migraine type headache: Bilaterally visible temporal arteries", 6. EUSEM 12. Annual Meeting of SWESEM, Stockholm, ISVEÇ, 1-3 Ekim 2010, vol.psıı, pp.77-77
Bektaş A.F., Aydın A.G., Söyüncü S., Söyüncü Y., Özdemir H., "True Central Hip Fracture-Dislocation", 6. EUSEM 12. Annual Meeting of SWESEM, Stockholm, ISVEÇ, 1-3 Ekim 2010, vol.psıı, pp.229-229
Bektaş A.F., Karadeniz Ö. , Söyüncü S., "Brugada Like ECG Abnormalities Associated with Epileptic Seziure", 6. EUSEM 12. Annual Meeting of SWESEM, Stockholm, ISVEÇ, 1-3 Ekim 2010, vol.psı, pp.92-92
Yiğit Ö., Bektaş A.F., Sayrac V., Şenay E., "Ateş Yutan Pnömonisi:Kaza Sonucu Hidrokarbon Aspirasyonu Gelişen İki Olgu Sunumu.", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.168-168
Bektaş A.F., Söyüncü S., Çete Y., Karadeniz Ö. , "Traditional Kehr'S Sign: Left Shoulder Pain Related To Splenic Abscess", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.w, pp.166-166
Söyüncü S., Bektaş A.F., Güngör F., Işık S. , "Warfari Sodyum Kullanımını Bağlı Gelişen Nadir bir Komplikasyon:Sublingual Hematom", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.185-185
Bektaş A.F., Söyüncü S., Aydın A.G., "Cellulitis:Infectious or Non-Infectious", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.r, pp.31-31
Söyüncü S., Bektaş A.F., Işık S. , "Acil Serviste Nadir bir Senkop Nedeni:Favizim", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.165-165
Bektaş A.F., Söyüncü S., Yiğit Ö., Arslan A.G., Tuncer M., Sayrac A.V., "Routine Chest Radiography for Febrile Solid Organ Transplant Patients (SOT): Is It Really Necessary? ", The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC V) , Valencia, ISPANYA, 14-17 Eylül 2009, pp.121-121
Bektaş A.F., Soyuncu S., "Nasal Bone Fracture Detected by Bedside Emergency Department ", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.t, pp.111-111
Bektaş A.F., Sayrac N., Söyüncü S., "Hypokalemia-Induced Ventricular Fibrillation", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.w, pp.49-49
Bektaş A.F., Arslan A.G., Yiğit Ö., Söyüncü S., Sayrac V., "Routine Chest Radiography for Solid Organ Transpalnt Patients: Is it Really Necessary?", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.656839, pp.1-1
Bektaş A.F., Söyüncü S., Gündüz İ., "Aortic Placement Of Central Venous Catheter: An Unintentional Complication", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.w, pp.300-300
Söyüncü S., Bektaş A.F., Durmaz D., "Purpura Fulminans", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.166-166
Söyüncü S., Bektaş A.F., "Köpek Isırığı ve Kırık Oluşumu:Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.167-167
Kartal M., Bektaş A.F., Göksu E., Eray O., Rinnert S., "Etco(2): A Predictive Tool For Excluding Metabolic Disturbances In Nonintubated Patients", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.w, pp.145-145
Bektaş A.F., Aydın A.G., Toksoy A., Çeken K., Çete Y., "Value of the swimming position and arm traction in visualizing the cervicothoracic junction over the standard lateral cervical X-ray. ", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, pp.1-1
Söyüncü S., Bektaş A.F., Yiğit Ö., Işık S. , "Acil Serviste Suda Boğulma veya Boğulayazma nedeniyle Başvuran Hastaların Prognozunun Belirlenmesinde GKS ve REMS skorlarının değerliliği.", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.149-149
Bektaş A.F., Söyüncü S., Turhan M., "Sonographic Diagnosis Of Epiglottal Enlargement", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.t, pp.120-120
Bektaş A.F., Güngör F., Söyüncü S., Nokay A.E., "Acil Serviste Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hastaların Özellikleri", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.139-139
Söyüncü S., Bektaş A.F., Akcimen M., Çete Y., "Acil Serviste Zorlu Entübasyonun Belirlenmesi", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.147-147
Bektaş A.F., Yiğit Ö., Söyüncü S., Dinc S.E., "Çivi Tabancasına Bağlı Diyafram İrritasyonu: Bradikardinin Nadir bir Nedeni ", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.162-162
Bektaş A.F., Yiğit O., Soyuncu S., "Sonographic Diagnosis of the Maxillary Sinusitis in the Emergency Department", 5. Mediterreanen Emergency Medicine Congress, Valencia, ISPANYA, 4-6 Eylül 2009, vol.t, pp.121-121
Söyüncü S., Bektaş A.F., Bacakoğlu G. , "Sağ Kalça Ağrısının Nadir Bir Nedeni:Warfarin Aşırı Alımına Bağlı Psoas Hematomu ve Ultrasonografi ile Acil Serviste Tanımlanması", 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.169-169
Soyuncu S., Bektaş A.F., Akcimen M., Yiğit O., "Su Parkı Yaralanmaları", First Euroasian Congress on Emergency Medicine in Conjuntion with 4. Turkish Emergency Medicine Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2008, vol.p, pp.134-134
Bektaş A.F., "Bilgisayar Tabanlı Yeni Ağrı Skalasının Acil Serviste Güvenilirliğinin Belirlenmesi", 1. Euroasion Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2008, pp.0001-0001
Bektaş A.F., "The value of procalcitonin, a novel inflammatory marker, in the diagnosis of myocardial infarction and evaluation of acute coronary syndrome patients.", 1. Euroasian Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2008, pp.75-75
Bektaş A.F., "Abdominal Wall Hematoma Caused by an Exploded Phone and Review of Mobile Phone Related Hazards.", 1. Euroasian Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2008, pp.151-151
Söyüncü S., Eken C., Bektaş A.F., Göksu E., Oktay C., "Comparison of scoring systems (APACHE II, MEES, REMS, RAPS and GCS) in predicting inhospital mortality of severely poisoned patients.", The First Eurasian Congress on Emergency Medicine & The 4th Turkish Emergency Medicine Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2008, pp.62-62
Bektaş A.F., "Intravenous paracetamol or morphine for the treatment of renal colic: a randomized, placebo-controlled trial.", 1. Euroasion Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2008, pp.082-082
Bektaş A.F., "Opioid toxicity as a result of oral/transmucosal administration of transdermal fentanyl patch.", 1. Euroasian Congress of Emergency Medicine, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2008, pp.121-121
Bektaş A.F., "Contribution of goal-directed ultrasonography to clinical decision-making for emergency physicians.", 4. EUSEM, Sorrento, ITALYA, 24-29 Eylül 2007, pp.239-239
Bektaş A.F., Bozan H., Söyüncü S., Bacanlı A., "Künt Abdominal TRavmalı Hastalarda İntraabdominal Yaralanmayı ve Mortaliteyi Belirlemede Revize Travma Skorları Etkilimidir?", 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi KOngresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2005, ss.169-169
Eray O., Bektaş A.F., "Six years experience of an emergency department.", 10. Anniversary Symposium Developing Emergency Medicine as a Speciality in the expanded Eroupean Union., Praque, CEK CUM., 24-29 Mayıs 2004, pp.108-108
Eray O., Sari R., Bektaş A.F., Balci M., "Blood ketone and leptin levels in diabetic patients with suspected metabolic disorder in the emergency department.", 18th Congress of the International-Diabetes-Federation, Paris, FRANSA, 24-29 Ağustos 2003, vol.46, pp.A241-A241
Eray O., Bektaş A.F., Akbas S., "Point of care blood ketone testing of diabetic patients in the emergency department.", 38th EASD Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes Location, BUDAPEST, MACARISTAN, 25-29 Ağustos 2002, vol.45, pp.A247-A248
Bektaş A.F., Eray O., Akbaş S.H., Özgürel T., "Diyabet Hastalarının Acil Servis Başvurularında Yatak Başı Kan Ketonu Ölçümü", ULUSAL DİYABET KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2002, ss.125-125
Çete Y., Bektaş A.F., Eray O., Bozan H., Oktay C., Söyüncü S., Göksu E., "Outcomes Of Severe Head Injury Patients In The Emergency Department", The First Multinational Middle Eastern Conference On Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.138-138
Bozan H., Çete Y., Oktay C., Eray O., Bektaş A.F., Hakbilir O., "Ultrasound Use in Emergency Department: Ultrasound Guided Peripheral Venous Cannulation. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.108-108
Eray O., Bektaş A.F., Bayraktar T., Oktay C., "Diabetics: Why Do They Come to the Emergency Department and Are Being Admitted?. ", The First Multinational Conference on Emergency Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2001, pp.131-131
Bektaş A.F., Bozan H., Eray O., Söyüncü S., Karsli Ş. , Keşapli M., et al., "Acil Servise Başvuran Travma hastalarının Özellikleri", 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 1999, ss.222-222
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bektaş A.F., Satar S. , Güneysel Ö., Ed., "Güncel Tanı ve Tedavi: Acil Tıp", Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2012
Bektaş A.F., "Yaranın Değerlendirilmesi", Tintinalli Acil Tıp, Yıldıray Ç , Arzu D , Arif Alper Ç , Cem O , Rıdvan A, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.299-306, 2012
Bektaş A.F., Oktay C., "İleri Havayolu Uygulamaları", Alanda Acil Bakım (Paramedikler için), Sarıkaya S , Ed., Yeditepe Üniversitesi Yayınları , İSTANBUL, ss.110-120, 2009
Bektaş A.F., "YILAN ISIRIKLARI", ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ, SALİM SATAR, Ed., Adana Nobel Kitabevi, ADANA, ss.591-603, 2009
Bektaş A.F., "PELVİK TRAVMANIN TANIMLANMASI VE YÖNETİMİ", KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI İLE İLERİ TRAVMA YAŞAM DESTEĞİ, ARİF ALPER ÇEVİK, NURDAN ACAR, C.J. HOLLIMAN, Ed., ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, ESKİŞEHİR, ss.74-83, 2008
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Akut renal kolik tedavisinde intravenöz morfin ve parasetamol kombinasyonun, intravenöz morfin ve deksketoprofen kombinasonuna üstünlüğü: Acil serviste optimum tedavi yaklaşımı", BAP Arastırma Projesi, TTU-2014-94, Yönetici, Devam Ediyor
"Dehidratasyonun Derecelendirilmesinde Kapiller Kan keton Ölçümünün Değeri:Deneysel Çalışma", BAP Arastırma Projesi, 2010.04.0103.002, Yönetici, 2011
"Acil Servise Tipik Göğüs Ağrısı Nedeniyle Gelen Hastalarda, Hastabaşı Prokalsitonin Ölçümünün Akut Myokard Enfarktüsü Tanısını Koymadaki Değeri", BAP Arastırma Projesi, 2007.1.0103.05, Yönetici, 2008
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, Editör, 01.03.2010 - 01.05.2015
Türkiye Acil Tıp Dergisi, Yardimci Editör, 01.01.2007 - 01.01.2010
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
9. Ulusal Acil Tıp Kongresi, , Mayıs 2013
Acil Tıp Okulu, İzmir, Haziran 2012
7. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2011
2010 ACEP Scientific Assembly , Nevada, Ekim 2010
6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, , Mayıs 2010
6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2010
5. Ulusal Acil Tıp Kongresi, , Ekim 2009
1. Euroasian Emergency Medicine Congress, , Ekim 2008
3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, , Ekim 2007
2. Ulusal Acil Tıp Kongresi, İstanbul, Eylül 2006
5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Kayseri, Eylül 2003
38. Ulusal Diyabet Kongresi, , Mayıs 2002
1. World Congress of Emergency Military Contingency Medicine, Antalya, Haziran 2002
Bilimsel Hakemlikler
Human And Experimental Toxicology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Human And Experimental Toxicology, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Emergency Medicine Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Human And Experimental Toxicology, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
Human And Experimental Toxicology, Dergide Hakemlik, Eylül 2010
Human And Experimental Toxicology, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Human And Experimental Toxicology, Dergide Hakemlik, Mart 2009
Anadolu KArdiyoloji dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 447
Web Of Science H İndeksi : 8
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 34
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 14
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi